אאא

"היותו של הצבא צבא מקצועי העונה לצרכי הביטחון של המדינה הוא הכרח קיומי בישראל", זו הצעת החוק החדשה של יו"ר סיעת 'יהדות התורה', חבר-הכנסת ישראל אייכלר, שמטרתה להפוך את צה"ל לצבא מקצועי ולבטל את שירות החובה.

בהצעת החוק שהגיש, מציע ח"כ ישראל אייכלר כי "אזרח ישראלי או תושב קבוע שביקש להתגייס, והצבא מוכן לקבלו, זכאי להתגייס לשירות סדיר או שירות אזרחי לטובת המדינה". אייכלר מוסיף ומציע כי "אזרח שלא הביע רצונו להתגייס לשירות סדיר או שירות אזרחי - פטור מכך".

בהצעת החוק, מציע אייכלר כי "חייל ששירת למעלה מעשרים וארבעה חודשים יהיה זכאי למימון מלא של לימודים במכינה קדם אקדמית או למימון מלא של שנת לימודים ראשונה במוסד להשכלה גבוהה, עד שנתיים מתום שירותו הצבאי".

אייכלר מוסיף וטוען לשוויון בין שירות צבאי לשירות אזרחי, בכך שמי שישרת בשירות האזרחי, שכרו יהיה כשכר חייל בשירות סדיר ויהיה זכאי לדמי כלכלה ודיור בתקופת שירותו. "כל הטבה, הניתנת מכוח חיקוק למי ששירת שירות סדיר או שירות לאומי, תינתן אף למי ששירת שירות אזרחי במשך תקופה שלא תפחת מתקופת שירות סדיר", נכתב בהצעת החוק.

לפי הצעתו, המשרתים, הן בשירות סדיר והן בשירות לאומי או אזרחי, יהיו זכאים בשנת השירות האחרונה להשלמת השכלה תיכונית עד לקבלת תעודת בגרות.

בדברי ההסבר להצעתו, כותב אייכלר כי "השירות הצבאי במדינת ישראל והיותו של הצבא צבא מקצועי העונה לצרכי הביטחון של המדינה הוא הכרח קיומי בישראל. הצעת חוק זו נועדה למנוע כפיה ובזבוז משאבים אנושיים וכלכליים אדירים, של עשרות אלפי מגוייסים מדי שנה, ללא בדיקה אישית וכללית, על הצורך המקצועי בגיוסו של האזרח והחזקתו ומימון הוצאותיו למשך שלש שנים".

בהצעתו, טוען אייכלר כי "ההסדר לפיו לימוד התורה מכתיב איסור יציאה לעבודה, פוגע אף הוא בכלכלת המדינה ובזכות חופש העיסוק של האזרח המבקש להתפרנס מעמלו. לפיכך, מוצע שכל אזרח יהיה רשאי להתגייס בשירות מדינת ישראל, בתנאי שהצבא מצא צורך מקצועי בגיוסו".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'חדשות' ותישארו מעודכנים

"מוצע להקים רשות לשירות אזרחי אשר תהיה במשרד ראש הממשלה ותחת אחריותו הישירה, ושתתוקצב באופן שתאפשר מימוש תכלית החוק ופיקוח על המשרתים בהסדר זה", כותב אייכלר ומוסיף כי הסמכות לביצוע החוק תופקד בידי שר הביטחון.

מטרת הצעת החוק, כפי שכותב אייכלר היא "הבטחת שוויון בנטל השירות לאזרחי המדינה, בתנאי שהאזרח חפץ בכך והצבא מעוניין בשירותו. ויצירת הסדר לפיו כל אזרח במדינה ישרת בשירות צבאי, לאומי או אזרחי בהתנדבות או בשכר".

אייכלר רוצה גם להבטיח בהצעתו "הכרה בלימוד תורה בישיבות כערך חשוב במדינת ישראל ויצירת מסלול המשלב לימודים ושירות לחפצים בכך. ויצירת אפשרות שירות למדינה בהתחשב באופי ובייחוד המגזרים השונים בישראל ומתן אפשרות לשמירה על הוראות הדתות השונות ומנהגיהן תוך כדי השירות".

במידה והצעת החוק הזו תתקבל, הרי שכל העבודה של 'וועדת פלסנר' וכל המחלקות סביב גיוס בני הישיבות ומציאת חלופה לחוק טל, תהיה מיותרת. אך באותה מידה, סיכוייה של ההצעה הזו להתקבל, קלושים.