מסך הביתחרדיםחדשותמענייןיהדותמוזיקהברנז´האוכל ומתכוניםלמקרה שפספסתם‎MENדיגיטלבית וסטיילמשפחהמשפט בריאותכלכלה חנוך לנועררכבתיירותדעותוידאוצרכנות
חרדים

השנתון החרדי, 2017

יותר ממיליון חרדים בישראל • כל הנתונים

אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

בלימה בשילוב חרדים בתעסוקה; עלייה משמעותית במספר החרדים הלומדים במוסדות ההשכלה הגבוהה, לצד עלייה בשימוש באינטרנט • כל הנתונים על החרדים ב-2017 (בארץ)

  |  י"ג בטבת תשעח   31.12.17  09:33

שנתון החברה החרדית בישראל לשנת 2017 של המכון הישראלי לדמוקרטיה ומכון ירושלים למחקרי מדיניות שפורסם הבוקר (ראשון), מציג את המגמות בעולם החרדי בישראל בתחום האוכלוסייה, החינוך, התעסוקה והפנאי, כאשר לראשונה החברה החרדית חצתה את רף המיליון תושבים.

השנתון מציג שינויים משמעותיים שחלו בחברה החרדית לאורך השנים האחרונות ומצביע על שילוב הולך וגובר של החרדים בחברה הישראלית, במקביל לבידול בהיבטים תרבותיים. תמונת המצב העולה מהשנתון מצביעה על המשך כניסת החרדים למערכת ההשכלה הגבוהה, עליה בקרב הניגשים לבגרות ומגמות חיוביות בתחום התעסוקה (אם כי נרשמה בלימה בתחום זה). כמו כן, השנתון מציג את המשך הפערים בהכנסות ובתשלומי המסים בין האוכלוסייה החרדית לאוכלוסייה הכללית.

השנתון נערך על ידי צוות מחקר משותף לשני המכונים שכלל את ד"ר לי כהנר, ד"ר מאיה חושן, ד"ר גלעד מלאך ודפנה שמר.

עיקרי הנתונים

אוכלוסייה -

השנה הגיע לראשונה מספר החרדים בישראל למיליון והם מהווים 12% מהאוכלוסייה בישראל. עד שנת 2030, החברה החרדית צפויה להוות 16% מכלל האוכלוסייה, וב-2065 יהוו שליש מהאוכלוסייה בחברה הישראלית ו-40% מהאוכלוסייה היהודית.

החרדים הם גם אוכלוסייה צעירה - 58% מהחרדים נמצאים בטווח הגילאים 0-19, לעומת 30% באוכלוסייה היהודית הכללית. עם זאת, מאז שנת 2005 חלה ירידה בשיעור הפריון של נשים חרדיות- אם בשנת 2003, ממוצע הילדים לאישה חרדית היה 7.5, כיום הוא עומד על 6.9, זאת לעומת 2.4 לנשים יהודית לא חרדיות.

מצב משפחתי -

שיעור הנשואים בקרב האוכלוסייה החרדית הבוגרת, מעל גיל 20 עומד על 82% לעומת 63% בקרב שאר האוכלוסייה היהודית. עם זאת, בשנים האחרונות ניכרת עליה בגיל הנישואין. בעוד שבשנת 2005, היו 61% מהחרדים בגילאי 20-24 נשואים, כיום רק 44% מקרב החרדים בקבוצת גיל זו נשואים.

גם בהסתכלות על קבוצת גיל רחבה יותר ניכר עדיין פער משמעותי. בעוד שבשנת 2005, 76% מהחרדים בגילאי 20-29 היו נשואים, בשנת 2016 רק 67.5% היו נשואים. בהתאם, שיעור הנשים הנשואות בגילאי 20-29 עמד בשנת 2005 על 80%, בשנת 2016 חלה ירידה ל-67%. גם בקרב הגברים חלה ירידה מתונה באותן שנים  מ-71% ל-68%.

חינוך -

במערכת החינוך החרדית לומדים היום כ- 300,000 תלמידים חרדים, המהווים  18% מכלל התלמידים בישראל. עם זאת, קצב הגידול של החינוך החרד הואט ברבע בין השנים 2013-2016 מ-4.2% בשנה ל-3.2% בשנה. זאת לעומת קצב הגידול של החינוך העברי-ממלכתי שעלה מ-0.5% בשנה ל-2.3% בשנה. שני הסברים אפשריים לתופעה זו, הם הירידה בילודה במגזר החרדי, וכן הירידה במידת האטרקטיביות של בתי הספר החרדים לקהלים שאינם חרדים באופן מובהק.

היקף הניגשים לבגרות במערכת החינוך החרדית עלה מ-23% בשנת 2005 ל-33% בשנת 2015. את הגידול, ניתן לזקוף בעיקר לעובדה, כי בתוך עשור עלה מספר הבנות החרדיות הניגשות לבגרות מ-31% ל-51% בעוד שבקרב הגברים ניכרה דווקא ירידה מ-16% בשנת 2009 ל-13% בשנת 2015. מעניין גם לראות, כי בעוד שבין השנים 1999-2012, גדל מספרם של בני הישיבות והאברכים ב-4% מדי שנה, ובין השנים 2012-2014, בהן היו החרדים מחוץ לממשלה, ירד מספרם ב-16% ככל הנראה כתוצאה משילוב של הורדת גיל הפטור מצה"ל והקיצוץ בתמיכה בישיבות. בהתאם למגמה זו, בשנת 2016 חזר ועלה מספר בני הישיבות והאברכים ב-4%.

השכלה גבוהה -

מספר התלמידים החרדים במערכת ההשכלה הגבוהה גדל פי 10 בעשור האחרון מ-1,000 ל-10,800. כיום, לומדים גם כ-1,500 סטודנטים חרדים לתארים מתקדמים. 69% מכלל הסטודנטים החרדים הם נשים ורק 31% הם גברים. התפלגות תחומי הלימוד של הסטודנטים החרדים (לתואר ראשון) שונה מהותית מהאוכלוסיה הכללית: 34% מהסטודנטים החרדים לומדים חינוך לעומת 18% באוכלוסייה הכללית. 11% לומדים מקצועות עזר רפואיים לעומת 6% באוכלוסייה הכללית. לעומת זאת, רק 8% מהם לומדים הנדסה לעומת 18% מהאוכלוסייה הכללית.

הכנסות והוצאות -

ההכנסה החודשית של משק בית חרדי (12,616 ₪ בחודש) קטנה ב- בכ-35% מההכנסה של משקי הבית היהודים הלא חרדים. כשמשווים את ההכנסה לנפש, הפער גדל ל-171% (2,168 בקרב חרדים לעומת 5,876 בקרב יהודים לא חרדים), כאשר הסיבה המרכזית לכך היא גודל משק הבית החרדי.

רק 65% מההכנסה במשק בית חרדי מבוססת על עבודה לעומת 78% במשקי הבית היהודים הלא חרדים. בהתאם, 24% מההכנסות של החרדים הן מקצבאות ורק אחוז אחד מההכנסה מבוסס על הון, פנסיה וקופות גמל (לעומת 10% בקרב היהודים הלא חרדים). בשל הכנסותיהם הנמוכות, הוצאת  משקי הבית של חרדים למיסים, עומד על 1,261, כשליש בלבד מהוצאות משקי בית לא חרדים. למרות גודל משקי הבית החרדים, הוצאותיהם החודשיות הכלליות נמוכה ב-15% משל משק בית יהודי לא חרדי ועומדת על 13,676 ₪. חלוקת ההוצאות לפי תחומים, מראה כי לרוב, התנהלות משק הבית היהודי החרדי והלא חרדי בישראל דומות בכל הקשור להוצאות מזון, דיור, בריאות וחינוך.

תחבורה ותקשורת -

בעוד שבמשקי הבית הלא חרדים עומדת הוצאה זו על 21%, בקרב החרדים היא מהווה 12% בלבד. זאת משום שהחרדים מסתמכים יותר על תחבורה ציבורית ולא רכב פרטי ומשתמשים בשיעורים נמוכים יותר באינטרנט ובכבלים.

עוני -

שיעור העוני של החרדים ירד בשנת 2016 ל-45%, השיעור הנמוך ביותר מזה למעלה מעשור. זאת כתוצאה מהמגמה המאפיינת את המגזר החרדי בשנים האחרונות של כניסה למעגלי התעסוקה ועליה בתמיכות הממשלתיות. בשיאו, בשנת 2005, שיעור העוני בקרב חרדים עמד על-58%, זאת לאחר קיצוץ קצבאות הילדים ותשלומי העברה.

דיור -

בעשור האחרון (2006-2016) נרשמה ירידה בשיעור בעלי הדירות באוכלוסייה החרדית (מ- 79% בשנת 2006 ל- 75% בשנת 2016). זאת למרות ששיעור זה לא השתנה באוכלוסייה הלא חרדית. מדובר באינדיקציה גם למצוקה כלכלית אך גם לתהליך של שינוי חברתי, המאפשר מגורים בשכירות לזוגות צעירים.

תחבורה -

שיעור בעלי רישיון נהיגה בקרב החרדים עומד על 42% בלבד (לעומת 81% בקרב יהודים לא חרדים). עם זאת, בקרב נשים חרדיות, חלה עליה משמעותית מ-21% ל-29% (בין השנים 2008- 2016) בהתאם, רק 41% ממשקי הבית החרדים מחזיקים ברכב (לעומת 79% באוכלוסייה היהודית הלא חרדית). מדובר על עליה משמעותית מאז שנת 2003, שבה רק 31% החזיקו ברכב.

מבין החרדים העובדים, רק 20% מגיעים לעבודה ברכב (לעומת 51% באוכלוסייה הכללית). 25% מהגברים החרדים מגיעים לעבודה בתחבורה ציבורית ו-14% מגיעים ברגל. רק 16% מהנשים החרדיות מגיעות לעבודה ברכב, לעומת 36% שמגיעות בתחבורה ציבורית, 19% שמגיעות ברגל ו-7% שמגיעות בהסעה מאורגנת על ידי מקום העבודה. מגמה מעניינת, מצביעה על כך שלאורך השנים מתרחקים החרדים ממקומות התעסוקה: בעוד שבשנת 2013, 45% מהחרדים עבדו במרחק של עד רבע שעה מביתם, בשנת 2016, רק 40% מתגוררים במרחק זה. בקרב נשים, ירד שיעור המתגוררות בסמוך לעבודה מ-48% ל-38% בשלוש שנים.

תעסוקה -

מאז שנת 2002, זינק מספר החרדים העובדים מ-35% בקרב גברים ו-50% בקרב נשים ל-52% ו-73% בהתאמה. עם זאת, בשנים 2015 ל-2016 נפסקה העלייה הרציפה שראינו בשנים האחרונות. ניתן לשער, כי למדיניות הממשלה הנוכחית, שהקטינה את התמריצים ליציאה לעבודה והגדילה את התמיכה באברכים ובני הישיבות, היא היה חלק בבלימת המגמה.

השכר הממוצע של העובדים החרדים נמוך משמעותית מזה של היהודים הלא חרדים, ועומד על 6,701 ₪ לעומת 10,776. ההפרש בין שכר הגברים החרדים לגברים היהודים הלא חרדים עומד על 39% לעומת 32% בקרב הנשים. השכר הנמוך בקרב הגברים נובע בעיקר משכרם השעתי (73% מהממוצע), ואילו בקרב הנשים הפער נובע בעיקר מהעובדה ש-78% מהן עובדות במשרות חלקיות. מגמה משמעותית  שזוהתה בשנתון מתייחסת לתחום העיסוק של נשים חרדיות: בעוד שבשנת 2001, 64% מהנשים החרדיות הועסקו בחינוך, כיום רק 42% מהן מועסקות בתחום זה (לעומת 17% מהנשים במגזר היהודי הלא חרדי).

החרדים העובדים -

רק 6% מהחרדים העובדים נמצאים בעמדות ניהוליות, זאת לעומת 15% באוכלוסייה היהודית הכללית. החרדים גם רואים פחות חשיבות באופק הקידום בעבודה ממקביליהם- 41% לעומת 51%. עם זאת, למעלה ממחצית מהחרדים הצעירים בגילאי 20-34 מייחסים חשיבות לאופק הקידום במקום עבודתם.

החרדים מתייחסים למקום עבודתם בעיקר כצורך קיומי: 57% מהם הגדירו את השכר כגורם המשמעותי ביותר ברצון להחליף עבודה, לעומת 37% בקרב שאר הציבור היהודי. עם זאת, בעוד ש-77% מהחרדים המבוגרים מייחסים לפרנסה סיבה מרכזית למעבר עבודה, רק 48% מהצעירים סבורים כך.

שביעות רצון בעבודה -

החרדים מרוצים יותר מהאיזון בין העבודה לבית: 67% הביעו שביעות רצון, לעומת 57% של מקביליהם באוכלוסייה היהודית. 92% מהחרדים מרגישים שיש לעבודתם ערך, 96% מהם מרגישים שמנהליהם מכבדים אותם ו-83% מהם לא נתקלו במשימות המנוגדות לערכי החברה החרדית.

באופן מפתיע, 96% מהחרדים אף מדווחים שלא חוו מעולם אפליה במקום העבודה. עם זאת, החרדים מתארים עבודה בסביבה לחוצה יותר משאר האוכלוסייה- 42% מהחרדים בלבד יכולים לצאת להפסקות לעיתים קרובות לעומת 61% בציבור הכללי ומיעוט קטן מהם מאוגדים (רק 17% לעומת 33% באוכלוסייה היהודית הכללית).

שירות צבאי -

בשנת 2016, חרף ביטול חוק השוויון בנטל, 34% מבוגרי מערכת החינוך החרדית התגייסו לצה"ל או לשירות אזרחי (כ-3,500 גברים חרדים). עם זאת, בשנה החולפת, לא עמד צה"ל ביעדי הגיוס שלו, בייחוד בשירות האזרחי, אליו פנו 667 מתנדבים לעומת היעד שעמד על  2,000 מתנדבים. 81% מהמתגייסים החרדים העדיפו את השירות הצבאי ורק 19% את השירות אזרחי.

טכנולוגיה -

בשנים האחרונות, חלה עליה משמעותית בשימוש באינטרנט בקרב החרדים מ-28% בשנת 2009 ל-43% בשנת 2016. בהקשר זה, נשים חרדיות משתמשות יותר באינטרנט מגברים- 47% לעומת 39%.  

חופשות -

מחצית מהחרדים (49%) נופשים בישראל, לעומת 61% מקרב היהודים הלא חרדים. באשר לנסיעות לחו"ל, הפערים גדולים יותר: 16% בקרב החרדים נוסעים לחו"ל, לעומת 47% באוכלוסייה היהודית הלא חרדית. עם זאת, במהלך השנים האחרונות, חלה עליה מ-12% בשנת 2014 ל-16% בשנת 2016, דבר המעיד על היווצרותה של תרבות פנאי והתבססותו של מעמד הביניים החרדי.

תגובות

23
די לאפליה-חרדים לצבא!
פורום לשוויון ב
22
אוכלוסיה חרדית
נפתלי
חסרה מידע חשובה: כמה אחוזים אשכנזים/ ספרדים/ חסידים/ליטאים?

כמה אחוז גאר/בלז/חבד? כמה פלג ירושלמי?
21
הטעייה
א
החרדים מונים שמונה מאות אלף
20
מעניין.
ח
19
ולא הזכירו אלפי חרד"ל
מאיר
שביניהם יש הרבה יותר חרדים מהרבה חרדים
הצג את כל התגובות
18
העולה מהכתבה
שולי
החברה החרדית עוברת שינוי

או יותר נכון

החלקים היותר דומים לחילונים התרחבו

מי שרוצה להישאר הוא וילדיו כמו החרדים של פעם חייב לפרוש ולהקים חרדיות בתוך החרדים
17
מקווה שמגמת ההשתלבות הברוכה תימשך ביתר שאת. ויחיו הקנאים ויתפוצצו !
אבי
(נשלח באמצעות כיכר השבת בסלולרי)
16
זה כולל גם חסידים???
דוד
15
ודאי שתהיה בלימה בשילוב חרדים בתעסו
יאיר
בתעסוקה,קודם כל,זה לא רק בציבור החרדי אלה בציבור הכללי,כי

א י ן מקומות עבודה,זו מדינה קטנה ואי אפשר להעסיק את כולם.אבל לפעמים לא מקבלים חרדים למקומות עבודה[אפי' שהם מחזיקים בתואר אקדמאי] רק בגלל פריבילגיה ומעמד סוציו-אקונומי...
חרדי בעל תואר אקדמי?
כת
אולי שני אחוזים מכלל הכת שלכם.
14
ולא דיברתם על הבעלי תשובה
ש
אם ככה ב 2050 החרדים יהיו 80% או 100% ואז יבוא המשיח ואפילו עוד קודם הרבה קודם!!!!!!!!!!!!בעזרת השם השנה בקרוב ממש ממש!!! גם הקיבוצניקים התחילו להתעורר...מי יודע מה יהיה
זה לא כולל את "החוזרים" של אמנון יצ
חוזר אמיתי
הנתונים הנ"ל אינם כוללים את "החוזרים בתשובה" של אמנון יצחק. שרובם רשעים גמורים, חוץ מכיפה וציצית אין בהם שום דבר טוב...
אין שמה חוזרים בתשובה
מפוכח
אין שמה חוזרים בתשובה יש שמה קבוצה של אנשים לא שפויים זה לא קשור לדת אלא לשכל.. חוץ מיזה אמנון עצמו עושה שנור וחי משנור ןרמאויות כאילו הוא איזה בעל מופת
חי בסרט
א
13
כן ירבו בן פורת יוסף שהשם ישמוראתנו
ש
12
מי כתב את זה? הדובר של לפיד?
ש
הערב רב מנסים ל"חנך" את היהודים וגם את החרדים בשיטתיות....הם הכלי בהא הידיעה של היצר הרע בימינו---לכל הנאיבים שהולכים שבי אחרי הסקרים שלהם--תפסיקו לתת להם לבלבל לכם ת'מוח!!!!!!!!!!!!!!
11
בושה וחרפה 39% אחוז הולכים לשמד
מי לה' אלי
תגובה לפנים
דובר אמת
"שמד"? אחד כמוך שיש לו אינטרנט ונכנס לאתר כאן הולך לשמד. אתה חרדי צבוע לשיטתך.
פתחת פעם מילון....
רפאל
לברר את פירוש המילה "שמד"?
אני פתחתי
רובי
וודאי שאדם שפורק עול תורה והולך למקום ממנו הוא ישאר רק לדיראון עולם ומכחו הוא יושלך בעולם הזה ובבא

לאדם כזה קוראים הלך לשמד
אז תכתוב בבקשה....
רפאל
את שם המילון, שנת ההוצאה ומספר העמוד למען יאמנו דבריך.
10
לצאת למלחמה נגד החרדים העובדים
מי לה' אלי
הם המקלקלים הגדולים
נא לא להתיחס לפרימטיבים,הם לא אשמים
דוד
בשטויות שהוריהם הכניסו להם לראש..
ככה לא תהיה היחיד
דני
שיושב כל היום על האינטרנט

יהיו עוד כמה מבוטלים כמוך
נכון כי סנטה קלאוס
ארי
יניח לנו שקי מזון ליד הדלת

מאז ימות עולם לא הייתה קבוצה מטורללת כמוכם שמנסה לאתגר את חוקי הטבע נגד דברי התורה המשנה הגמרא וכל מאמרי חזל שראו במלאכה דבר הכרחי לקיום ובסיסי בדיוק כמו הצורך לנשום ואם אתה ושכמוך לא מבינים את זה עשו ניסוי קטן צאו לבד לאי בודד בלי מערכת תומכת חיצונית בדמות הכופרים העובדים, את הגופות אנחנו נבוא לאסוף תוך כמה חדשים
9
למה לא סיקר אלימות ביה"ס או ביכלל חרדים
בוגר
לעומת המגזר הכללי?

אחוזי פשיעה?

גרושים?

וכו וכו....

מסקרים ממ שבא להם...

(נשלח באמצעות כיכר השבת בסלולרי)
8
ישימך אלוקים כאפרים ומנשה
דן סגל
החרדי צריך להיות לומד תורה כמו אפרים, ומשכיל כמו מנשה.ויתקיים בעם ישראל הכתוב כי לא יהיה בך אביון באחד שעריך.
7
חחח
ברל (כהן) הרוסי
זה מזכיר את הבדיחה..

סקר הנערך ע"י חברת גוגל גילה כי 100% מהנשאלים משתמשים באינטרנט..

בקרב מי עשו את הסקר?

כל המגזר החרדי? באמת כולו או שרק לקחו מדגם בין אלה שיש להם אינטרנט והביעו רצון להשתתף בסקר?

בקיצור, שטויות במיץ אבטיח..
6
יופי קצת כוחמה לא יזיק
יניב
מתחילים לעבוד ללמוד ליתפתח סוף סוף להיות סגור סגור סגור לא יתן כלום תלמדו ואני אומר למי שלא עשה את זה שילמד מי החברים שלו שעשו ויצאו לעבוד ועדין נשארו דתיים

(נשלח באמצעות כיכר השבת בסלולרי)
גם לך לא תזיק קצת חכמה,עם שגיאות כת
יאיר
כתיב כמו שלך,נראה שהחכמה שאתה מדבר עליה לא בדיוק חכמה[לפחות לא בעברית בסיסית]
5
יופי בקרוב כל ישראל כמו בני ברק
האברך דוד
איזה כיף יהיה לחיות במדינה שתראה כמו בני ברק, פשוט תענוג צרוף
רק קצת יותר נקיה וקצת פחות מפולגת
לא צריך
4
הסתכלו על 95% הכוס המלאה ותראו כי ט
ה"י
3
ובקיצור הפלג הירושלמי צודק
דני
בלי גרפים, ולא צריך להיות פרוספסור כדי להבין את האמת הפשוטה שצועקים גדולי ישראל.

נותנים לשטן אצבע והוא לוקח שני ידיים.

כל השינויים הללו פרי ידיהם ומוחם הקודח של העסקנים וחכי"נו החרדים.

רק מי שיידבק לאמת ימשיך להיות חרדי.
בקיצור הפלג טועה ומפסיד בכל החזיתות
סענדר
לך תשכב בכביש,בואש שכמוך
לך תשכב לך ת
רוב גדולי ישראל רוב החרדים נגד הפלג כבר נפסק הלכה כרבים
2
הרבנים צריכים לעצור את הפירצה ולעשו
דוד
ולעשות סדר

סדר התורה נישואין בגיל צעיר ויכולת ילודה כמו שהייתה וסידור פרנסה

סידור פרנסה על ידי עלייה בגיל הניושאין יביא לאסון לעם ישראל גם לשומרי התורה ובגם אלו שלעת עתה בחוץ
פתרון הגיוס
אהרון
אולי סוף סוף ישכילו ראשי הישיבות לעודד נישואין בגיל 18, כך יקיימו בן 18 לחופה וככה לא יגייסו אותם זה יעלה הון תועפות למדינה.

הפתרון המושלם

(נשלח באמצעות כיכר השבת בסלולרי)
"וסידור פרנסה"
רפאל
מה לעשות? אנשים אוהבים לשגות בחלומות מתוקים.
1
מעניין.. מה זה מראה לנו?
דניאל פרץ
שהמחאות על אינטרנט ומכשירים לא כשרים לא תפס

שהמחאות והנידוי של מכללות ודומיהם לא תפס

שיש המון וגודל עוד גברים שעובדים למחייתם

ועוד כהנה וכהנה.

בקיצור השיטה השמרנית המזלזלת והדוחה לא תפסה... וזה רק ענין של זמן עד שהציבור החרדי יתקדם. מענין מתי ה"רבנים" יבינו את זה

(נשלח באמצעות כיכר השבת בסלולרי)
כמובן שיש אינטרנט מסונן, במקום העבודה
דודי
והחרדים משרתים יותר מהחילונים !

(נשלח באמצעות כיכר השבת בסלולרי)
זה מראה שאם איכפת לך מהקב"ה תעצור
לוי
זה מראה לנו שצריכים לחזור
רפאל אבוחצירא
למקורות, ולהצמד למסורת בלי שינויים ובלי להיות חכמולוגים.

פשוט לשמוע למה שגדולי ישראל אומרים ולא ליצור כל שינויים.

זה כמובן, מי שרוצה להשאר שומר מצוות.

מי שמחפש ללכת אחרי תאוות לבו, תמיד יחשוב שהוא צודק, כמוך למשל.

אולי יעניין אותך גם:

עוד בחרדים