אאא

לקראת המערכה הכבירה להגדלת אימפריית הקירוב של 'שובו' התכנסו חברי הנשיאות של הארגון במעונו של המשגיח הגר"ח ואלקין, המכהן כיו"ר וועד הנשיאות של הארגון.
בתי הספר של 'שובו' המונים קרוב לרבבת תלמידים - משוועים להתפתח ולהתרחב. הביקוש מצד הורים שרוצים עבור הילדים שלהם חינוך יהודי-תורני, גדל משנה לשנה, אך הנהלת הרשת לא מסוגלת לממן את התרחבות הרשת, לאחר שסבלה מקיצוצים קשים בתקופת ממשלת לפיד, שעדיין לא תוקנו במלואם.
על פי הוראת גדולי ישראל ובראשם נשיא הרשת מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, החליטו בהנהלת הארגון לצאת לקמפיין גדול ולפנות לציבור בבקשה לעזרה. "על פי סקרים שאנחנו עורכים, אפשר לצרף בשנים הקרובות מאות אלפי יהודים למהפכת הקירוב. מדובר בילדים שלא יודעים מה זה שמע ישראל, מה זה שבת ומה זה חגים. זה החובה שלנו בשעה הזה. בינם לבין אור היהדות עומדים רק המשאבים החסרים, אם הציבור יתגייס למערכה נוכל לחולל מהפכת יהדות שלא נראתה כמותה מעולם", אומרים בהנהלת הרשת.
לקראת המערכה התכנסו כאמור חברי הנשיאות בארץ הקודש בראשות המשגיח שליט"א: הגה"צ רבי בן ציון הכהן קוק ראש בית ההוראה הכללי, כ"ק האדמו"ר רבי שלמה בוסו נכד הבבא סאלי, הגה"צ רבי בנימין פינקל מראשי ישיבת מיר והרה"צ רבי נחמן בידרמן מלעלוב.
הכינוס נפתח בדברי מנכ"ל רשת שובו שהודה לאכסניה הרמה כבוד המשגיח שליט"א העומד בראש הנשיאות וטורח ומסייע לרשת ועמו מרנן גדולי התורה שליט"א חברי הנשיאות בארץ ובחו"ל המלווים ומנווטים את הרשת על כלל ענייניה. "זכינו והרשת נוסדה והונהגה על רבנו מרן הרב פאם זצוק"ל, וגם כיום מונהגת הרשת על גדולי ישראל חברי הנשיאות בארץ הקודש וחברי הנשיאות בחו"ל, רשת שובו עומדת לפני הרגעים החשובים ביותר כעת בפתיחת המגבית, וצריכים את הכוח בעזה"י בכדי שנוכל להמשיך", אמר בהתרגשות בלתי מוסתרת מנכ"ל הרשת.
המשגיח, הגר"ח ואלקין, נשא אף הוא דברים נרגשים ואמר בדמעות: "אלפי תלמידים מבתים הרחוקים מכל זיק של יהדות, דופקים על הדלתות. זה הם בניהם וכל הדורות שאחריהם שמבקשים להצטרף להיות חלק משרשת הדורות של עם ישראל.
"איך אפשר", זעק המשגיח, "שרק בגלל קושי של תקציב נעצור בעדם, מוכרחים להתייצב כאיש אחד, שלא תהיה מציאות של ילד ומשפחה שרוצים חינוך יהודי ואינם מקבלים".
בסיום ישיבת הנשיאות לאחר שרבני הרשת דנו בשאלות שנתעוררו לאחרונה, חתמו גדולי התורה על הקול קורא לקראת המגבית של הרשת, כשחבר הנשיאות הגרב"צ הכהן קוק שליט"א הביא את הפסק של רבו הגדול מרן הגרי"ש אלישיב זיע"א שזו הצדקה השלימה ביותר, שיש בה גם החזקת תורה גם גמילות חסדים וקירוב הבנים לאביהם שבשמיים.