אאא

יום ד' 17:10

כנסו לדף הקמפיין>>

אמן הרגש זועק ברגש "ויז'ניץ זה החיים שלי": בסרטון שמפרסם כעת אמן הרגש מוטי שטיינמץ לכל ידידיו ומכריו הוא מסביר על הקשר הנפשי העמוק עם האדמו"ר שליט"א ומבקש בקשה מיוחדת וחריגה לתרום למגבית "תנו לבבכם" להשלמת בית ויזניץ.

יום ד' 14:40

כנסו לדף הקמפיין>>

אלפי פעילים מסביב לעולם עוקבים בדאגה נוכח המצב הקיים בו עברו 12 שעות מפתיחת הקמפיין ועדין אין התקדמות משמעותית. בשעה זו הוחלט על על קריאת פרקי תהילים למען הצלחת המערכה שהיא ברוחו ובנפשו של מרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א נוכח יעדי הקמפיין המחייבים מאמץ אדיר

יום ד' 11:50

הדיין ומו"ץ דקרית ויזניץ הגאון רבי יעקב מאיר שטרן שליט"א בא לחזק את האברכים הפעילים בחפ"ק בבני ברק

כנסו לדף הקמפיין>>

יום ד' 11:20

כנסו לדף הקמפיין>>

רבני העיר בני ברק הגאון החסיד רבי חיים יצחק לנדא והרב הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט פרסמו הבוקר ביומונים החרדיים מכתב נדיר בו הם קוראים לתושבי העיר להירתם ולסייע למגבית "תנו לבבכם" להשלמת בית ויזניץ בעיר. "זכתה עירנו, שרועה נאמן לעדתו ולכלל ישראל כש"ת מרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א, שוכן בתוכה ומשפיע מקדושתו ויראתו על תושבי עירנו", פותחים הרבנים את המכתב.

הרבנים מציינים את עמלו הגדול של מרן האדמו"ר שליט"א למען הקמת הבניין, "בימים אלו פנה מרן האדמו"ר שליט"א בתחינת לב ונפש לסייע בידו להשלים הקמת הבית הגדול לה' ולתורתו, בית גדול שמגדלין בו תורה ותפילה קדושה וחסידות, בית המדרש הגדול דחסידי ויזניץ בקרית ויזניץ בבני ברק".

במכתב מתייחסים הגרח"י לנדא וגרש"צ רוזנבלט לנדירות המכתב ומציינים כי, "אין דרכנו בכגון דא, אולם בהיות שידענו כמה בנין בית המדרש הגדול שנטל על כתפיו איננו נותן לו מנוח, כולנו מחויבים לסייע בידו ולהתאמץ באופן מיוחד בעמלו, כי כולנו מחויבים להשיבו תודה וגמול".

"הננו בבקשה ובתחינה, לתושבי עירנו להיות שותפים בזכייה מיוחדת ונשגבה זו, באשר הבית הגדול הזה יש בו משום הפצת וביצור חומות הקדושה לעיר כולה, וע"כ יראו תושבי עירנו לקחת חלק ושותפות במגבית מיוחדת זו כל אחד כפי יכולתו", מבקשים הרבנים.

לסיום מבטיחים רבני העיר כי, "ולתורמים והמסייעים יהא זה לטובה ולזכות עבורם ועבור כל בני ביתם, ויזכו להצלחה בכל מעשי ידיהם מתוך בריות גופא ונהורא מעליא ולנחת דקדושה מכל יו"ח ונזכה כולנו לראות במהרה בבניין ביהמ"ק בב"א", לשון המכתב החתום על ידי שני רבני בני ברק שנכנסו רק לאחרונה לתפקידם.

יום ג' 4/6/19 שעה 21:20

הנגיד רבי חיים משה פעלדמאן בביקור בחפ"ק הענק בלונדון של מגבית "תנו לבבכם" למען עמלו של האדמו"ר מויזניץ שליט"א תורם חופן של וואצארס (ציקים) של מאה פאונד לכל אברך מתרים, להגעה אל היעד.

יום ג' 4/6/19 שעה 19:20

הערב נתלו על ביתו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, שלטים של קמפיין ההתרמה "תנו לבבכם" למען השלמת בית ויזניץ, אותו מוביל מרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א

השבוע פורסם מכתב של מרן יחד עם מרן הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א, כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א, מרן הגאון רבי שלום כהן נשיא מועצת חכמי התורה, כ"ק מרן האדמו"ר מטשערנאביל שליט"א, מרן הגאון רבי שמעון בעדני שליט"א חבר מועצת חכמי התורה, הקורא לציבור לסייע למגבית.

"בהיות אשר רועה נאמן לעדתו תל תלפיות שהכל פונים אליו, ה"ה כקש"ת אדמו"ר מויזניץ שליט"א פונה בימים אלו מנהמת לבבו לסייעו בעבודת קדשו בהקמת בית קדוש לה' בית המדרש הגדול דחסידי ויזניץ בקרית ויזניץ בבני ברק. וידוע לכל כי מקום קדוש זה הוא קרן אורה לא רק לחסידי ותלמידי בית ויזניץ כי אם כל דורש ומבקש ה' בדרך של חמימות והתלהבות יבוא שמה ויזכה לשאוב מבאר מים חים, בדרך אדמור"י בית ויזניץ אשר הוא ממשיך ברמה". ובהוראה למעשה כותבים מרנן ורבנן שליט"א: "אשר ע"כ אנו פונים בזה אל אחב"י כל אשר כבוד ה' ותפארתו יקר בעיניו, יראה לסייעו נאמנה בממון ודמים כ"א כפי מסת יכולתו ובוודאי דבר גדול ונשגב הוא להיות שותף במקום קדוש זה אשר ריבי רבבות תפילות ישפכו שם כמים וכמה זכויות נעלות בדבר זה. וביותר כולנו מחויבים לסייע לו בהיותו נושא את משא דורנו בכל עת וזמן".

כנסו לדף הקמפיין>>

המשב"ק הרה״ח ר׳ הרשל כץ בחפ"ק המרכזי בבני ברק בשיכון ויזניץ מגייס תורמים פוטנציאליים למרכז העולמי

יום ג' 4/6/19 שעה 18:15

הרב ישעי' יעקב ורטהיימר מנכ"ל איגוד מוסדות ויז'ניץ מכתת את רגליו בין חפ"ק לחפ"ק של קמפיין "תנו לבבכם", כעת בעיר עפולה

‏גם הרב יהושע מנדל סגר"ע בני ברק ומבכירי עסקני ויזניץ בתדרוך מיוחד בחפ"ק "תנו לבבכם" המרכזי בעיר עפולה המתפתחת, עם אברכי החסידות המתגוררים בעיר.

יום ג' 4/6/19 שעה 14:45

אחדות נדירה למען מי שהשלום שלו: הנהלת כולל הליטאי בית הלל בראשות הגר"מ מן שליט"א קרא לסייע למען חסידות ויזניץ.


הכולל הליטאי 'בית הלל' הממוקם בשיכון ויזניץ בבני ברק קרא לתלמידיו לסייע למוסדות ויזינץ. "מזה עשרות בשנים שאנו נהנים משכנות מופלאה באוירה רוחנית נעלה. מן הראוי לקבלם בסבר פנים יפות ולסייע בעדם", נחתם המכתב שנתלה השבוע בבניין הישיבה".

הכולל הליטאי מהמוביל בבני ברק, ישיבת בית הלל, הממוקם בשיכון ויזניץ בבני ברק, בצעד אחדות מיוחד פרסם מכתב לאברכיו הקורא לסייע למוסדות ויזניץ המקיימת בימים אלה את מגביית "תנו לבבכם"

"זכרונו ימי קדם ברית אבות ראשונים עת אשר הוקם ישיבתנו הק' בשיכון ויזניץ שנתקבל באהבה ובהערכה מרובה לכבודה של תורה ומזה עשרות בשנים שאנו נהנים משכנות מופלאה באוירה רוחנית נעלה".

"ובעת הזאת כאשר מוקם על ידי בית ויזניץ בית גדול לתורה ותפילה ועורכים מגבית מיוחדת לצורך כך, מן הראוי לקבלם בסבר פנים יפות ולסייע בעדם", נחתם המכתב שנתלה השבוע בהיכל הכולל.

"בימים שהמסר שלהם הוא "כאיש אחד בלב אחד", יש לציין לשבח את 'בית הלל'. "תנו לבבכם" היא סיסמת המגבית אבל הצעד הזה הוא הרבה מעבר לנתינת הלב " - מציינים בחסידות.

יום ג' 4/6/19 שעה 10:35

מגבית "תנו לבבכם" למען השלמת בית ויזניץ יוצא הבוקר, ראש חודש סיון, לדרך, עם יעד של 44 מיליון שקל. 22 מיליון שקל שיגויס מציבור התורמים שיוכפל ב-22 מיליון שקל אותם התחייבו לתת נגידי החסידות.

בחסידות מציגים יעד שאפתני לא רק בסכום, אלא גם במספר התורמים – 58,333. לשם כך התגייסו 4446 אברכי וידידי החסידות שלקחו על עצמם יעדים אישים לגיוס. אלה לא ממתינים לתחילה הרשמית של הקמפיין, וכבר מתחילת השבוע התרימו את מעגל מכריהם בסכום של למעלה מ-6 מיליון שקל.

באופן נדיר הצליחה המגבית המיוחדת לאחד את כל גדולי ישראל, כשעשרות אדמו"רים, רבנים וראשי ישיבות הצטרפו למכתב תמיכה מיוחדת למענו של מרן האדמו"ר שליט"א. בראש החותמים מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, מרן ראש הישיבה רבי גרשון אדלשטיין, כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא, מרן הגאון רבי שלום כהן - נשיא מועצת חכמי התורה, כ"ק מרן האדמו"ר מטשערנאביל ומרן הגאון רבי שמעון בעדני שליט"א - חבר מועצת חכמי התורה.

"ידוע לכל כי מקום קדוש זה הוא קרן אורה לא רק לחסידי ותלמידי בית ויזניץ כי אם כל דורש ומבקש ה' בדרך של חמימות והתלהבות יבוא שמה ויזכה לשאוב מבאר מים חים, בדרך אדמור"י בית ויזניץ אשר הוא ממשיך ברמה", כותבים מרנן ורבן גדולי ישראל שליט"א.

ובהוראה למעשה כותבים מרנן ורבנן שליט"א: "אשר ע"כ אנו פונים בזה אל אחב"י כל אשר כבוד ה' ותפארתו יקר בעיניו, יראה לסייעו נאמנה בממון ודמים כ"א כפי מסת יכולתו ובוודאי דבר גדול ונשגב הוא להיות שותף במקום קדוש זה אשר ריבי רבבות תפילות ישפכו שם כמים וכמה זכויות נעלות בדבר זה. וביותר כולנו מחויבים לסייע לו בהיותו נושא את משא דורנו בכל עת וזמן".

במכתב אישי ומיוחד אותו כתב מרן האדמו"ר בכתב ידו, פנה לכלל ישראל ואמר, "לא למעני אני עושה ולא כבודי אני דורש, כי אם ליראה לתורה ולחסידות ולמען כבוד שמו יתברך, חינוך הדורות לה' ולתורתו ובנין חומת אש סביב להם מפני פגעי התקופה, בנפשי וברוחי ונשמתי הדבר ואשרי מי שיסייע לי בזה".

ועוד מוסיף וכותב מרן האדמו"ר, "מעומקא דליבא אכיר לכם טובה בעהי"ת ואעתיר בעדכם ובעד דורותיכם שיזכו ללכת בדרך השי"ת ותורתו בהרחבת הדעת וינצלו מניסיונות הדור ומכל דבר רע, טוב וחסד כל ימי חייכם למלא אוצרותיכם שפע רב אכי"ר".

היום בשעות הבוקר נפתחו מוקדי ההתרמה שיקיפו את העולם היהודי, מהחפ"ק המרכזי שבשיכון ויזניץ – באר חפרוה שרים, משם לכל הריכוזיים ברחבי ארץ הקודש, ועד לערים המרכזיות בחו"ל וכל ריכוזי הקהילות, במטרה להגיע ליעד שהינו הסכום הכרחי להשלמת בניין דורות – וכינון דורות באמצעות השלמת מפעלו הגדול של מרן האדמו"ר שליט"א: בניין 'בית ויזניץ'.

כנסו לדף הקמפיין>>