אאא

לו הייתה דרך להבטיח, איכשהו, שתתארסי השנה – כן, השנה ה' אלפים תשע"ט לבריאת העולם תוכלי לסגור וורט עוד לפני ראש השנה תש"פ.

השנה, לראשונה בהיסטוריה, מרן שר התורה רב חיים קנייבסקי שליט"א מברך בברכה נדירה שכל מי שישתתף בתרומה של 470 ₪ להכניס את שמו למעמד התרת קללות ותפילה בעמוקה ביום ההילולא - תתארס עד ראש השנה תש"פ!

לראשונה, יערוך מרן הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א עבור תורמי קופת העיר מעמד 'התרת קללות' בעמוקה, ביום ההילולא. סדר המעמד יהיה כפי שערך אותו מרן הגר"י אדלשטיין זיע"א, סדר התפילה כמו שנהג לעשות, הכוונות, הייחודים, ותפילות על פי מה שהורה, ופרק קי"ט,המכיל את אותיות שמותיהם של כל המבקשים ישועה.

כל מי שיתרום סכום של 470 ש"ח יזכה להבטחתו הנדירה של מרן שר התורה ויוכל להעביר את שמו למעמד התרת קללות ותפילה בעמוקה ביום ההילולא.

קודם כל יגרשו את מלאכי החבלה, לאחר מכן יתירו את הקללות והנידויים, וירחיקו את הכעסים והקפידות, ואז – בהתרגשות כבירה, יחל מעמד התפילה...

שני החלקים, גם מעמד התרת הקללות, וגם סדר התפילה למבקשי ישועה – שניהם על פי המתכונת המיוחדת והכוח המיוחד שקיבל מאביו מרן הגר"י אדלשטיין זיע"א, והחיבור שלהם למקום המסוגל, ביום המסוגל, ברוב עם, בדחילו וברחימו – יקרה הפעם לראשונה, ואין ספק שהכוח העצום הזה יביא ישועות עצומות.

ביום ההילולא של רבי יהונתן בן עוזיאל, על ציונו הקדוש, מקום שעל פי חז"ל לא זזה ממנו שכינה, כי מאז החורבן משרה הקב"ה שכינתו על קבריהם של הצדיקים, על פי הסדר שהתווה מרן הגר"י אדלשטיין זצוק"ל, על ידי בנו ממלא מקומו מרן הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א, סדר 'התרת קללות', ומיד לאחריו מעמד תפילה שבוקע שערי שמיים...

ומרן הגר"י אדלשטיין זצוק"ל יעמוד מלמעלה, ויעלה את התפילות ישר אל כיסא הכבוד... ביחד עם ברכתו הנדירה של רשכבה"ג מרן שר התורה...

הכינו את הבגדים, הערכו לעוגות ולמטעמים. הישועה שלכם במרחק של הושטת זרוע - אתם חייבים את זה לעצמכם!!

הקליקו לישועה>>