אאא

המשלחת הנכבדה של ראשי מפלגת ש"ס, ביניהם ח"כ הרב מיכאל מלכיאלי, יו"ר ש"ס בפ"ת הרב אוריאל בוסו - מ"מ ראש העיר פ"ת וחבר הנהלת העיר פ"ת הרב אליהו גינת - יו"ר מקפ"ת. הגיעו לאדמו"ר ממישקולץ – מנהיגה הרוחני של פתח תקוה, לקבל את ברכתו לקראת המערכה הקרובה של הבחירות השלישיות בישראל.

האדמו"ר ממישקולץ, העניק להם מברכות קודשו, וחיזק את עבודת הקודש של מפלגת ש"ס.

כידוע השפעתו של מרן  האדמו"ר ממישקולץ בכל החוגים בישראל, היא גדולה ועצומה, אצל האדמו"ר אפשר לראות מידי ערב בשעות קבלת הקהל הקבועות שלו, אלפים מכל רחבי הארץ שבאים לקבל את ברכותיו ועצותיו. בין הבאים לאדמו"ר אפשר לראות מחד גיסא רבנים, גדולי תורה, בחורי ישיבות, שמגיעים לקבל הדרכה תורנית ורוחנית, ומאידך גיסא, שועי עולם, שרים, חברי כנסת, ועמך בית ישראל, שאינם עושים צעד בחייהם בלי לקבל את ברכתו ועצתו של האדמו"ר.

עיניו הקדושות של האדמו"ר צופות למרחוק ולדבריו יש כובד משקל בשמים. וברכותיו של האדמו"ר מתקיימות במלואן בכוח התורה שבו.