אאא

תפילת הרבים שהורה והנהיג רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א תועבר בשידור טלפוני •  עמלי התורה שע"י הכוללים "רינה של תורה" ילמדו באותה העת ברחבי הארץ שעות רצופות שיוקדשו לישועת והצלחת הצריכים זיווג, פרנסה, בריאות וישועה בענייניהם  •  השנה המקום ייאסר לכניסה בהוראת המשטרה מלבד בעלי אישורים מיוחדים  • ההזדמנות שלכם לצאת מהבדידות - בעמוקה!

ניתן להעביר שמות לתפילה>>

אל יום זה נושאים עיניים אלפי לבבות מצפי ישועה
אל יום זה נושאים עיניים אלפי לבבות מצפי ישועה
הגדלה

 לאחר תיאום ואישורי הרשויות, פורסם השבוע כי יתקיים מעמד התפילה המיוחד בציון הקדוש בעמוקה ביום ט"ו באב. אל יום זה נושאים עיניים אלפי לבבות מצפי ישועה, לסגולת הזמן והמקום להקמת בית נאמן בישראל. המתווה המאושר לקיום המעמד - אשר בשנים האחרונות התקיים בהשתתפות אלפים ובמרכזו התפילה שהורה והנהיג רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א, ונושעו בה רבים - הותאם במיוחד להנחיות למניעת התפרצות קורונה.

המתווה המאושר לקיום המעמד הותאם במיוחד להנחיות
המתווה המאושר לקיום המעמד הותאם במיוחד להנחיות
הגדלה

התפילה הידועה המסוגלת לישועות מעל דרך הטבע, ובפרט בט"ו באב, עת רצון למציאת זיווג והחשת ישועה למצפים בזכות התנא האלוקי רבי יונתן בן עוזיאל זיע"א, התקיימה תמיד במעמד תפילה נרגש לאחר סדר לימוד בתענית דיבור ע"י האברכים בכוללי "רינה של תורה", לריבוי זכות ולהצלחת כל המוזכרים במעמד התפילה, שם שם בפרטות.

ניתן להעביר שמות לתפילה>>

השנה, ילמדו עמלי התורה באופן מוסדר ותוך שמירה על ההנחיות בעיר צפת
השנה, ילמדו עמלי התורה באופן מוסדר ותוך שמירה על ההנחיות בעיר צפת
הגדלה

השנה, ילמדו עמלי התורה באופן מוסדר ותוך שמירה על ההנחיות בעיר צפת, ולאחר מכן תתקיים התפילה הידועה בציון הקדוש. המקום ייסגר בכדי למנוע התקהלויות אסורות, ותותר כניסה רק לקבוצה ייעודית ומתואמת מראש עם כוחות המשטרה, אשר תשפוך שיח בשם אלפי לבבות נשברים. בראש המעתירים יעמדו הגאון רבי שרגא שטיינמן שליט"א, הגאון רבי בנימין פינקל שליט"א, וראש הכוללים הגאון רבי מרדכי ליבר הלוי כהן שליט"א, כשליחי ציבור להמוני ישראל מבקשי הישועה. 

ניתן להעביר שמות לתפילה>>

דברים נדירים בגודל מעלת התפילה המיוחדת ובמעלת הזמן והמקום כתב רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א: "והוא סגולה להיוושע בזיווגים הגונים בקרוב". השנה, בריחוק מקום ובקרבת הלב הרוגש, יעתירו ויביאו תחינתם של המוני ישראל, לחלות פני מלך בזכות התורה, התפילה, הזמן והמקום המסוגל. עוד יעתירו על צרכי הכלל בהוראת רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א, אשר סידר תפילה מיוחדת לזמן הזה, בהם ישראל נמצאים בצרה.  

ניתן להעביר שמות לתפילה במספר 072-600-200, ולהצטרף לשידור הישיר במספר 03-3064800, יחד עם תפילת הרבים של עמלי התורה שיקדישו את הלימוד המיוחד לריבוי זכות המצפים ולהצלחתם. כמו כן, לראשונה מחזיקי התורה יקבלו לביתם את סדר הלימוד והתפילה, ויוכלו להשתתף בפועל יחד עם המזכירים שמם בעת רצון על הציון הקדוש.

ניתן להעביר שמות לתפילה>>