אאא

לאחר מסכת תיאומים והיערכויות, התקיים בחצות ליל רביעי המעמד המסוגל אליו נשאו עיניים אלפי לבבות מצפי ישועה, המבקשים להיוושע בגודל סגולת הזמן והמקום להקמת בית נאמן בישראל. אלפים מכל קצווי הארץ והעולם הביעו רצונם להשתתף בהזכרת שמם במעמד התפילה המיוחד לאחר סדר הלימוד של "רינה של תורה", עליו כתב רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א: "והוא סגולה להיוושע בזיווגים הגונים בקרוב". 

לאור ההנחיות למניעת התפרצות קורונה, תחושת התרגשות כבירה ומיוחדת במינה אפפה את המקום ואת הקבוצה המתואמת מראש אשר זכתה להביא שוועת ישראל. בראש המעתירים עמדו הגאון רבי שרגא שטיינמן שליט"א, הגאון רבי בנימין פינקל שליט"א, וראש הכוללים הגאון רבי מרדכי ליבר הלוי כהן שליט"א, כשליחי ציבור להמוני ישראל המתחננים לבקיעת שערי שמים בעת רצון. אליהם הצטרף המקובל הגאון רבי יצחק בצרי שליט"א, כאשר יחד עם האברכים שסיימו את סדר הלימוד ג' שעות בתענית דיבור, עמדו להעתיר ולבקש בסדר המקובל שתיקן רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א במיוחד לעת הזו.

המתווה הייחודי שגובש באישור כל הגורמים והרשויות, מנה כ-90 אברכים מעמלי התורה שע"י "רינה של תורה" אשר למדו קודם מעמד התפילה בעיר צפת תוך שמירה על ההנחיות וההפרדה, כאשר מאות האברכים הנותרים למדו במתכונת קפסולות בירושלם ובבני ברק. בשעת חצות, עת ירדו הלומדים בצפת לציון הקדוש בעמוקה בראשות גדולי ישראל שליט"א, התחברו שאר הלומדים ברחבי הארץ באמצעות מסכים לתחושת הדבקות והשוועה שעלתה ושפכו ליבם יחד, בסדר המתוקן ובהזכרת שם שם בפרטות. בו בזמן, למעלה מ-10,000 איש השתתפו באמצעות השידור החי. 

בהנהלת "רינה של תורה" סיכמו בסיפוק רב את ההיערכות המאומצת שאפשרה גם בעת הזאת להמוני ישראל ליטול חלק בצורה הראויה, ולחלות פני מלך מקרוב ומרחוק, ובעיקר להשמיע צעקת מצפי זיווגים וישועות בענייניהם בכוח היום המקודש והתנא האלוקי זיע"א. תודה והוקרה מיוחדת צוינה למנכ"ל המרכז הארצי למקומות הקדושים הרב יוסף שוינגר, ולמנהל אזור הצפון הרב ישראל דרעי אשר טרח ועמל רבות ללא לאות במטרה לאפשר את קיום המעמד הקדוש.

לאור המצב נערכו בהנהלת הכוללים עם אלפי חוברות סדר התפילה המסוגל לישועה, אשר נשלח מבעוד מועד לכל מחזיקי התורה שהשתתפו מביתם באמצעות השידור הטלפוני. "מי שהיה במעמד התפילה, וראה ושמע את הדמעות וההתרגשות, הרגיש בחוש ששערי השמיים נפתחים לקול השוועה האדירה שנשמעה בהם לישועת המצפים להקמת בית בישראל, ובס"ד נשמע ונתבשר בשורות טובות בקרוב" סיכמו ראשי הכוללים.