אאא

הגר"נ דרעי ראש כולל ומכון ראש פינה, התקבל בבתי גדולי ישראל וסקר בפניהם את התרחבותם של המוסדות - נוספו אברכים בכל התוכניות של הכוללים, במסגרת של לימוד כל הש"ס וד' חלקי השו"ע, במשך 17 שנה בשני מסלולים, מסלול לימוד כל הש"ס במשך חמש שנים, ומסלול של לימוד כל ד' חלקי השו"ע במשך שתים עשרה שנים.

כנסו  ותזכו בבשמים שהיו בביתו של הגר"ח>>

היום מונות שתי המסגרות  ארבעים אברכים, ההוגים בתורה בהתמדה מרובה במשך כל היום. במסגרת זו גם מוציאים לאור את 'ספרי השינון' על כל ד' חלקי השו"ע, סיכומים של כל החומר הנלמד, ונערך תוך כדי לימוד השו"ע ונושאי כליו. וכן הכולל המיוחד ללימוד אבן העזר - 20 אברכים הלומדים בעיון רב את אבן העזר ומוציאים את כל ספרי המכון, בס"ד כבר זכו להוציא לאור 30 ספרים על אבן העזר, ובו עורכים היום את הפרוייקט העולמי 'אבן ברורה' על אבן העזר, שהוא כדוגמת משנה ברורה על אבן העזר.

וכן כולל חדש ללימוד דף היומי בעיון, בו לומדים את דף היומי גפ"ת, וכן את כל הראשונים על הדף עד ההלכה. וכן 30 אברכים שלומדים בכולל ערב וימי שישי ומוצ"ש. ס"ה יש היום במוסדות 84 אברכים. כמו כן הגיש בפניהם את כל ספרי המכון שיצאו לאחרונה.

הרב דרעי הגיש בפניהם את שני הקונטרסים האחרונים שכבשו את עולם התורה, 'סיכומי דף היומי בעיון', בו הובאו סיכומי כל הראשונים עד השו"ע והמשנה ברורה על הדף. וכן קונטרסי השיעורים 'מעשה נסים', שיעוריו הנפלאים של הגר"נ דרעי הנמסרים מידי יום בהלכה ובאגדה.

גדולי ישראל שמעו על המצב הכלכלי הקשה השרוי בכל העולם, ובעקבות כך נקלעו המוסדות למצוקה כלכלית, וקשיים בהמשך החזקת המוסדות, לכך הם נרתמו לעזור ולסייע, וכתבו קריאת קודש בה הם מבקשים מכלל הציבור לתמוך ולסייע בכל יכולתו. וכן יצאו מגדרם ובירכו על קופסאות בשמים שיחולקו לכל התורמים והשותפים בהחזקת המוסדות. ובאופן נדיר ומיוחד שלא היה כמותו עד היום בירכו על שטרות דולרים ברכה מיוחדת, שיחולקו לנדיבים שיקבלו על עצמם החזקת אברך בתוכנית המיוחדת של לימוד כל הש"ס וד' חלקי השלחן ערוך.

בימים האלו יצאו המוסדות בקמפיין גדול בבקשה מהציבור להירתם ולעזור ככל יכולתו להמשך החזקת המוסדות, ואף להרחיב את גבולותיהם בהוספת עשרות אברכים נוספים.

כנסו לכאן וסייעו להחזקת התורה>>

 

כיכר בשיתוף מכון ראש פינה