אאא

דיני העבודה בישראל מגנים על העובדים בסיטואציות שונות. קיימים דיני עבודה אשר מתייחסים למצבים מגוונים אשר קורים במקום העבודה, כדי שהעובד לא ייפגע ממצבים לא ראויים. כך לדוגמה מקבלות הנשים הגנה ברבדים הקשורים אליהן כמו בימים שבהן הן מבצעות טיפולי פוריות, במהלך ההיריון, לאחר לידה ועוד. כמו כן המחוקק הפעיל שורה של דיני עבודה על מצבים של אפליה במקום העבודה על רקע דת. נתון זה אינו אמור להשפיע על מהלך העבודה התקין לכל עובד וללא קשר לדת שלו. 

עובדים שנפגעו מפעולות מסוימות שביצע המעסיק שלהם בעניין אפליה במקום העבודה יוצרים לא אחת קשר עם עורך דין דיני עבודה כדי שהוא יסייע לכם להיחלץ מהמצב העגום שאליו הם נקלעו שלא באשמתם. לאחר בדיקת הנושא מכל היבטיו ולאור ההשלכות שלו, עורך הדין מחליט על האסטרטגיה שהיא הנכונה ביותר למצב זה ופועל בדרך זו מול המעסיק באופן ישיר ובמידת הצורך גם בבית המשפט לענייני עבודה. 

אפליה במקום העבודה עקב הדת של העובד 

קיימים כמה מצבים שבהם מעבידים יוצרים אפליה במקום העבודה על רקע דת כמו לדוגמה:

  • בעת קבלת העובד לעבודה הם בוחנים את כישוריו ואינם מקבלים אותו לעבודה מסיבות דתיות כמו רופאה ערבייה שלא התקבלה לעבודה בקליניקה ישראלית, עקב החשש של בעל הקליניקה שלקוחות לא ירצו לקבל ממנה טיפול רפואי. עובד דתי שלא התקבל לעבודה במפעל שפעיל שבעה ימים בשבוע, עובדת שסיפרה שהיא בהיריון ולכן לא התקבלה לעבודה וזאת לאחר שכבר נאמר לה שהיא אמורה להגיע לפגישה עם המנכ"ל כד לקדם את התהליך. 

  • בעת קביעת תנאי העבודה, כאשר אדם שהוא בעל דת מסוימת מקבל שכר ותנאים נלווים שהם פחותים מאלו של העובדים האחרים שמבצעים עבודה זהה. 

  • אפליה במקום העבודה נמדדת גם בעובדה שעובדים מסוימים אינם מקבלים קידום בעבודה לאור הרקע הדתי שלהם וזאת אף על פי שהם מבצעים את עבודתם באופן ראוי ואחראי ולעומת זאת עובדים אחרים שמבצעים את התפקיד ברמה מקצועית זהה, מקודמים לתפקידים בכירים יותר.

  • יש עובדים שאינם מוזמנים להשתלמויות מקצועיות ולהכשרות ייעודיות ולכן הם נותרים מאחור ואין להם אפשרות להדביק את הפערים המקצועיים שנוצרים ביניהם לבין עובדים אחרים בעסק.

  • בעת הפרישה יש עובדים שמתבצעת נגדם אפליה במקום העבודה על רקע דת והם מקבלים תשלומים פחותים, הטבות ותנאים נלווים בעלי ערך נמוך יותר, שאינם כמו אלו של העובדים האחרים.

פעילות של עורך דין לדיני עבודה 

בכל המקרים הללו העובדים פונים לעורך דין דיני עבודה כדי שיסייע להם, וכך יקבלו תנאים זהים או פיצוי כספי בהתאם למקרה הספציפי. לאחר שעורך הדין בוחן את המקרה הוא פונה למעסיק ואם המעסיק אינו משנה את דרכו, מוגשת תביעה אזרחית עם פירוט המקרה ודרישה אשר תואמת את המקרה.