אאא
"אחרי בדיקה מעמיקה, ראיתי לנכון להודיע שהמצווה היא להצביע ט׳ של בצלאל סמוטריץ׳.
מצווה להודיע לכולם להצביע ט׳ כדי שתהיה ממשלה טובה לעם ישראל.
ימין ה' רוממה, ימין ה' עושה חיל.״
 
כזכור בשיעורו השבועי במוצאי שבת הודיע ראש ישיבת ״כסא רחמים״ הגר"מ מאזוז בשיעורו השבועי שחרדי שלא מצביע למפלגה חרדית צריך להצביע לציונות הדתית:
״חסר לנו 61, על קול אחד אנחנו עומדים באוויר לכן צריך להתאחד גם בשביל סמוטריץ׳. הציונות הדתית הם אנשים יראי שמיים הם גם אנשים שומרי תורה ומצוות. 
צריכים לתמוך בהם אחרת מי יודע כמה עשרות אלפי קולות הולכים לאיבוד.״
כיכר בשיתוף הציונות הדתית