אאא
 במאפיית מצות 'חבורה' של 'שארית ישראל' בבית שמש, נמצאים בימים הלחוצים והעמוסים ביותר בתקופה זו.
 
למרות זאת, לאחר הוראתם של חברי הבד"צ, לפיה קידוש ה' של ההצבעה גובר על מלאכת הקודש של אפיית המצות, נטשו האברכים את הכל ויצאו להצביע.
 
כבר השבוע נרשם אירוע חריג במאפייה בעת הגעתו של הגה"צ רבי שמעון גלאי לאפות מצות. במהלך ביקורו, פרץ הגר"ש גלאי בריקוד של מצווה, תוך שהוא מתבטא בהתלהבות על האפשרות שניתנה לנו לצאת לקלפי ולקדש שם שמים.
 
האברכים שעסוקים סביב השעון לקראת חג הפסח שיחול בעוד שלושה ימים, שמעו קודם לכן דברים נוקבים ממנהל המאפייה הרב שמעיה יוסופוביץ בדבר החובה לצאת להצביע ולקדש שם שמים.
 
בדבריו אמר: "אנו נמצאים ביום גדול שאפשר לקדש שם שמים על ידי זה שנצביע ג' ונשמע בקול גדולי ישראל".
 
עוד הוסיף הרב יוסופוביץ ודרבן את האברכים: "בעזרת ה' הזכות תעמוד לכל אחד ואחד ונזכה במהרה לגאולה שלמה. בליל הסדר נגיד 'לא לנו ה' לא לנו כי לשמך תן כבוד'. מי שהולך להצביע ג', הוא מכריז לקב"ה: "כי לשמך הגדול תן כבוד".
כיכר בשיתוףמאפיית חבורה בית שמש