אאא

את הכינוס פתח הגר"י כהן בנו של חכם שלום, וסיפר כי זוכר שלפני שנים ארוכות כשהיה מתגורר בעיר דימונה עלה ברצונו ללמד לרבים את ההלכות הנחוצות בעניני השמיטה והמצוות התלויות בארץ, וכבר אז פנה למכון בכדי להצטייד בספרי הגרש"ז רווח, ובספרים אלו לימד את הציבור בהלכות חשובות אלו, הוא ציין בדבריו כי בספרים שלפנינו שנשתבחו ביותר עם המהדורות שיצאו במהלך השנים וכעת הם קנקן חדש מלא ישן.

לאחר דבריו ביקש מראש המכון למצוות התלויות בארץ הגרש"ז רווח לפרט בפני הרבנים על פעולות המכון לקראת השמיטה. הגרש"ז רווח פתח בראשית דבריו על הצורך הגדול שהיה לפני כשלושים שנה במכון העומד תחת הוראתם של רבותינו הספרדים, ומשום כך צוה אותו פאר הדור מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל לפתוח את המכון הזה, ועמד בכל עוז לימין המכון והנחה והדריך בהוראה והלכה בכל צעד ושעל לאורך השנים.

מאז ועד היום מלווה המכון את החקלאים בהוראות ברורות כיצד יש לנהוג בכל עניני מצוות התלויות בארץ ובפרט בדיני השמיטה. ראש המכון פרש את פעילות המכון עתה ולאורך שנת השמיטה, אשר כבר כעת הוקמה רשת הכוללים "אוהלי יעקב" ללימוד דיני השמיטה בכמה סניפים בארץ. כמו כן הציג בפני הרבנים את יצירות המכון לשנת השמיטה ובהם ספרו "שביתת השדה" תוכו רצוף בעיון לת"ח ועמלי תורה.

ספר "שבת הארץ" אשר נכתב בהוראתו של מרן זצוק"ל לצעירי הצאן ולצורך מגידי שיעורים לציבור הרחב. כמו כן הציג בפני הנוכחים אופנים נוספים ללמד את הילדים הרכים את מושגי והלכות השמיטה על ידי ציורים ומשחקים שונים המקרבים את המושגים בשפת הפעוטות.

בגולת הכותרת של דבריו הציג את תוכנית המכון היוצאת לדרך בימים אלו אשר על ידה ישווקו ברשתות המזון הגדולות בכל רחבי הארץ ירקות באריזה הרמטית עם חותם כשרות למהדרין ללא חשש שביעית, וכן פירות של 'אוצר בית דין' הקדושים בקדושת שביעית ומפוקחים על ידי רבני המכון. יוזמה זו מיועדת עבור יראי ה' די בכל אתר החפצים לשמור על השמיטה למהדרין ומאפשרת לרשתות המזון לתת עבורם מענה גם אם נמכרים בחנות עצמה פירות וירקות מהיתר מכירה וכדו'.

שיא המעמד נרשם כאשר מרן ראש הישיבה חכם שלום הכהן, ביקש לפנות במסר אשר צולם והוקלט לכלל הציבור על חובת שמירת השמיטה, מרן ראש הישיבה ביאר כי תכלית מצוות השמיטה להאמין שה' יתברך הוא אשר זן ומפרנס את האדם, וכמו שהלחם והפרנסה מזומנים לאדם במהלך השש שנים, כך יהיו מזומנים לו גם בשנת השמיטה באותו אופן בדיוק, והחכם אשר יאמין בה' יראה זאת בחוש.

מרן הזכיר בדבריו את הפסוק: "והשימותי אני את הארץ ושממו עליה אויבכם היושבים בה" דהיינו שכאשר לא שומרים את השמיטה אזי אין ברכה בארץ והיא תהיה שממה חלילה, לכן אף שניסיון של השמיטה הינו נסיון קשה, אך אשריהם ישראל שיש בכוחם לשמור את הניסיון הזה.

כאן קרא מרן ראש הישיבה לכל מי שבידו לעזור ולסייע לחקלאים יראי ה' המעוניינים לשמור את השמיטה כהלכתה, לסייע בידם אם זה בענין הפרנסה, וגם ללמדם את ההלכה שידעו כיצד יש לשמור, בדברים אלו שיבח מרן את המכון שעומד לימין החקלאים אם זה בביסוס 'אוצר בית דין' שעל ידו יכולים החקלאים להתפרנס כפועל שכיר, ואם זה בשיעורי תורה והלכה אשר מורים להם את הדרך לנהוג בשנה זו. מרן סיים את דבריו בברכה לבבית לרבני המכון והעומד בראשו 'יעזרכם הקב"ה שתצליחו בכל מכל כל, וישלם ה' לכם כפעולכם'.

 

כיכר בשיתוף המכון למצוות התלויות בארץ