אאא

הביקור החל בחדרו של הראשון לציון רבי שלמה משה עמאר רבה של ירושלים שם התקיימה התייעצות מקיפה על כלל פעילותו של המכון.

go רבה של ירושלים התקיימה התייעצות מקיפה על כלל פעילותו של המכון
go רבה של ירושלים התקיימה התייעצות מקיפה על כלל פעילותו של המכון
הגדלה

הראשל"צ התעניין בעיקר כיצד המכון פועל בקרב לימוד מושגי השמיטה לכלל הציבור ובפרט לצעירי הצאן. בדבריו ביקש כי המכון יעודד את הציבור להקדיש זמן במהלך סעודות שבת קודש ללימוד הלכות השמיטה, כל אב ילמד את בני ביתו באופן אישי את ההלכות, וציין כי הספר "שבת הארץ" שבהוצאת המכון הינו אמצעי נפלא לצורך הלימוד הנ"ל אשר בו מושגי ההלכה ופרטיה בהירים היטב.

הגר''ד לאו בדבריו שיבח את המכון והעומד בראשו הגרש''ז רווח
הגר"ד לאו בדבריו שיבח את המכון והעומד בראשו הגרש"ז רווח

גם בלשכתו של הגאון רבי דוד לאו הרב הראשי לישראל, ניכרה ההתפעלות מיצירות המכון, הגר"ד לאו בדבריו שיבח את המכון והעומד בראשו הגרש"ז רווח. הוא העביר את התפעלותו מהצורה בה מעביר המכון את ההלכות והמושגים לכל אדם ברמה המתאימה לו. כמו כן סיפר כי כמה פעמים ראה חשיבות להזמין את הגרש"ז רווח לישיבות מועצת הרבנות הראשית בכדי שיפרוס את משנתו בכמה עניינים הלכתיים שהוא בקיא בהם, כשהרבנים שליט"א נהנו ממנו עצה ותושיה.

הסיור המשיך לעיר בני ברק ,התרגשות ניכרת אחזה ברבני המכון עת נכנסו למעונו של שר התורה מרן רבי חיים קנייבסקי.

av'', בירך את החקלאים שומרי השמיטה בברכת ברכה והצלחה מיוחדת
שה"ת בירך את החקלאים שומרי השמיטה בברכת ברכה והצלחה מיוחדת
הגדלה

ראש המכון הציג בפניו את ספרי המכון כשמרן מביע התפעלות ומברך את ראש המכון על פעילותו בקרב החקלאים לעידוד שמירת השמיטה בברכתו המפורסמת "ברכה והצלחה", כמו כן בירך את החקלאים שומרי השמיטה בברכת ברכה והצלחה מיוחדת.

הגאון רבי שמעון בעדני חבר מועצת חכמי התורה, המלווה את המכון מאז הקמתו חזר והדגיש בדבריו כי מאז ומתמיד כל פעילות המכון מבורכת והסייעתא דשמיא לא משה בכל הדברים ובירך וחיזק את שומרי השמיטה ואת העוסקים בלימוד הלכות השמיטה.

ראש הישיבה הרב מאיר מאזוז שיבח את פעילות המכון אשר מוכרת לו שנים רבות, שוחח עם ראש המכון בהלכה בעניני שמיטת קרקעות ושמיטת כספים, בתוך דבריו הראה את התפעלותו מהספר לתלמידים ומשילוב האמצעים הויזואלים בספר, ואף הציע לערוך חוברת בכריכה רכה על מנת שיזכו עוד נערים ללמוד את ההלכות והדינים.