אאא

במהלך הביקור חתם האדמו"ר על כתב שותפות עם 'קרן השביעית' • האדמו"ר לחקלאי עירא צימרמן: "מודה לך על הזכות להיות שותף איתי במצוות ארץ ישראל" • בנו של האדמו"ר הגאון הגדול רבי חיים הערש טייטלבוים אב״ד סיגוט וומס״ב, יצא בשליחות אביו לשדות לעשות קניין חזקה 

בשבוע שעבר כ"ק מרן אדמו"ר מסאטמר שליט"א חתם גם הוא על כתב שותפות עם קרן השביעית, אחרי שכל גדולי ישראל מכל העדות והחוגים פרסמו קריאות קודש ליהדות החרדית לחתום על שותפות לחקלאי,

לאחר שהאדמו"ר עשה קניין כסף ושטר, בנו הגאון הגדול רבי חיים הערש טייטלבוים שליט"א אב״ד סיגוט וומס״ב הלך בשליחות אביו לעשות קניין חזקה.

בחודשים האחרונים מרנן ורבנן ביקשו להוות דוגמא אישית כאשר חתמו על 'כתב שותפות' עם חקלאים שומרי שביעית. במעמד המרגש שהתקיים בבתי מנהיגי הדור, חקלאים שהגיעו יחד עם נשיא קרן השביעית, הגאון הצדיק רבי ישראל יצחק מנדלזון שליט"א חתמו על כתב שותפות מיוחד עם עיני העדה. 

חתימתם של מרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א על כתב שותפות ממחישה את הערך העצום שהם רואים בפעילות הקדושה של 'קרן השביעית' כגוף יחיד התומך ונושא בעול שמירת שמיטה באר"י ע"י תמיכה כלכלית וסיוע הלכתי לאלפי חקלאים ובעלי נחלות המשביתים את אדמותיהם באופן רציף לאורך כל תקופת השמיטה.

לשותפות עם חקלאי כהוראת מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א לחצו כאן>>

כזכור, בערש"ק פרשת בהר פורסם 'קול קורא' שעליו חתמו מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור מכל העדות, הקורא לציבור להיות לעזר ולאחיסמך ל'קרן השביעית'.

במכתב גדולי ישראל מפרטים אודות החשיבות העצומה של מפעלות קרן השביעית וקוראים לציבור לתמוך בחקלאים שומרי השביעית גיבורי הכוח. "ולכן אנו פונים אל אחינו בני ישראל בכל אתר ואתר ליטול חלק ונחלה עם גיבורי כח בשותפות אמת עם אלו המוסרים את נפשם למען קיום מצווה רבה זו, ולהרים את נדבת לבם ברוח נדיבה ובנפש חפצה למפעלות הקודש של 'קרן השביעית' בראשות הגאון הצדיק רבי ישראל יצחק מנדלזון שליט"א גאב"ד קוממיות ירושלים תו"ב ועל ידי שותפות זו יוכל כל אחד מישראל לקיים את מצוות השביעית בהידור ויזכו להבטחת תורתנו הקדושה "וציוויתי את ברכתי".

"ויהא רעווא מן שמיא שבזכות קיום מצוות השמיטה בהידור יזכו כל המסייעים להחזקת החקלאים גיבורי הכח, לרוב שפע ברכה והצלחה, בני חיי ומזוני, בריות גופא ונהורא מעליא, פרנסה ברווח ובנקל מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש, וזכות שמירת השביעית תעמוד לנו להסיר חרון אף ולכפר על כל נפשותינו, ולקרב את גאולתנו בביאת משיח אמן".

בנוסף, בקול קורא שהתפרסם קוראים חברי בד״ץ העדה החרדית להירתם למען קרן השביעית. "ובכן תערב בקשתינו אל אחב"י קהל הקודש בארה"ק ובגולה הע"י להחיש עזרה בעין יפה ורוח נדיבה במגבית שע"י קרן השביעית, וכל איש ישראל בכל אתר ואתר ישתדל לתרום כפי כוחו כברכת ה"א אשר נתן ויהיה זה להם לזכות גדולה, וכל הכנסותיהם קודש למטרה גדולה זו בפיקוח רבנים שליט"א ועסקני ציבור העומדים על משמרת הקודש" נכתב במכתב המיוחד עליו חתומים חברי הבד״ץ.

"והתומכים והמחזיקים ידי שומרי שביעית יהיו בזה שותפים בקיום מצות שבת הארץ לד', ונזכה עי"ז לקיום היעוד וצויתי את ברכתי, ולברכה משולשת בני חיי ומזוני, ונזכה כולנו יחד לקיבוץ נדחי ישראל ולגאולה שלימה בב"א".

לשותפות עם חקלאי כהוראת מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א לחצו כאן>>