אאא

הרי אינו דומה החקלאי שמשבית את מקור פרנסתו ושובת ממלאכה למשך שנה שלמה לאדם החי בעיר שהבעיות שלו הן בנושא פחי השמיטה, האם הירקן ליד הבית מביא יבול נכרי או פירות קדושים ועזרה ותרומה לחקלאים וכו'.

אבל למה זה בעצם ככה? למה שכולנו לא נזכה לקיים את המצווה החביבה הזאת בעצמנו? 

מי מקיים את מצוות השמיטה:

רק מי שבבעלותו קרקע פרטית חקלאית בטאבו,

+ בקרקע יש גידולים חקלאים בשנה השישית

+ והוא משבית ומפקיר לקראת שנת השמיטה.

ואכן פעם, כל זה היה נחלת החקלאים בלבד, בגלל העלויות הרבות והקושי בטיפול בקרקע ובכל הנדרש, ולשאר עם ישראל היה נשאר רק לקנא בגיבורי הכח...

פעם, גם ד' מינים לא כולם היו רוכשים אלא מברכים על אותו הסט בבית הכנסת, בגלל הקושי בהשגת המינים והעלויות הנלוות. וכיום כל יהודי לא מוותר על רכישת ד' מינים מהודרים כי זה נגיש ובהישג יד.

כיום, גם מצוות השמיטה נגישה ובהישג יד לכל אחד, באמצעות אגודת שמיטה

לפרטים ולהשתתפות באגודת השמיטה כנסו>>

 אגודת שמיטה, המזכה אלפי יהודים בקיום מצוות שמיטה בהידור רוכשת בשליחותך קרקע בין יבניאל לטבריה

בגוש 17353 חלקה 37

האגודה תרשום את הקרקע בנאמנות בטאבו על שמך

תגדל כעת עבורך עגבניות בקרקע ובערב שנת השמיטה תפקיר אותה בשליחותך.

לפרטים ולהשתתפות כנסו>>