אאא

לצד מכתבם של גדולי ישראל, באופן תקדימי חברי מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה' חתמו על מינוי 'כתב שליחות', בו הם ממנים את חברי הבד"ץ ומערכת הכשרות שארית ישראל, להיות שלוחיהם בשנת השמיטה לקניית פירות וירקות על פי כל ההידורים ודקדוקי ההלכה.

 בתיעוד המתפרסם לראשונה ב'כיכר השבת' ניתן לראות כי חברי ה'מעוצת' חתמו על מינוי כתב השליחות. בין החותמים: הגרב"מ אזרחי, הגרב"ד פוברסקי, הגר"א פילץ, הגר"א לוי, הגר"ב ויסבקר, הגרמ"ה הירש, הגר"י זילברשטיין, הגר"ד כהן, הגר"י עדס, הגרא"י קוק, הגרמ"צ ברגמן, הגר"י הקר, הגר"צ דרבקין, הגרמ"י שלזינגר והגרא"י פינקל.

 את מכתבם פתחו גדולי ישראל, "בס"ד, ערב שנת השמיטה תשפ"ב כבר ידוע מכבר שמערכת הכשרות בד"ץ 'שארית ישראל' אשר נוסדה ע"י מרן הגרא"מ שך זצוק"ל, והעמיד בראשה את הגאב"ד הגרחי"ש קרליץ זצ"ל אשר העמיד דת הכשרות על תילה בהקפדות ובהידורים מיוחדים הראויים לעלות על שולחן מלכים -מאן מלכי רבנן".

 "ועתה", כתבו גדולי התורה, "שמערכת הכשרות עומדת בראש חברי הבד"ץ הרבנים הגאונים שליט"א אשר ידיהם רב להם בעניני כשרות בתכלית ההידור".

 "ובפרט שכעת אנו עומדים בערב שנת השביעית אשר ידוע מכבר שוועדת השמיטה שע"י בד"ץ שארית ישראל הם שומרים שביעית בכל דיניה בלא שום קולות, והכל לפי פסקי מרן החזו"א זיע"א, ויש צורך בהשגחה מיוחדת לספק לציבור פירות וירקות בהידור ללא שום קולות והיתרים למיניהם כלל".

 במכתבם מבקשים הרבנים לרכוש פירות וירקות דווקא מכשרות 'שארית ישראל': "ועל כן אנו קוראים בזאת לציבור בני התורה ולמנהלי היכלי הישיבות והמוסדות להצטרף ולרכוש ממוצרים הנמצאים תחת כשרות בד"ץ שארית ישראל".

 "ולרבני הקהילות אנו פונים בזה שישפיעו על בני קהילתם ועל אלו הנשמעים להם לחזק את וועדת השמיטה שע"י "בד"ץ שארית ישראלי ולרכוש ממוצרים אלו".

 בסיום מכתבם, ברכו גדולי התורה: "והננו בזה בברכה כי חפץ ה' בידם יצליח להעמיד דת הכשרות ומשמרת השביעית בטהרה על תילה".

 חתימתם של כל גדולי ישראל וראשי הישיבות על כתב השליחות, סוחפת אחריה המונים המעוניינים לשמור אף הם על דיני השמיטה על דקדוקיה והלכותיה לחתום על 'כתב שליחות' ולקבל בעקבות כך כרטיס 'נאמן' המקנה זכות במכירות המוזלות של 'שארית ישראל' בשנת השמיטה.

 קרן אור שי  תקיים מאות נקודות מכירה וחלוקה בשנת השמיטה בכל הריכוזים החרדים ברחבי הארץ. ההחזקה בכרטיס 'נאמן' תאפשר למחזיקים בו, להנות לאורך שנת השמיטה מהפירות והירקות הכי איכותיים במחיר המוזל ביותר לצד ההקפדה על כל דיני השמיטה.

  ב'ועדת השמיטה' של בד"צ שארית ישראל נערכים מזה תקופה ארוכה במחסני השיווק, שיחלקו בדרך כבוד פירות וירקות מדי שבוע בשנת השמיטה הבעל"ט בפטנט יחודי של אריזה בארגזים סגורים שיגיעו לתחנות החלוקה.

 להצטרפות:

ניתן להירשם בקישור המצורף     https://sht.sheerit-israel.co.il/
או דרך מערכת נדרים פלוס בקישור    https://nedar.im/7005138
או באמצעות המייל    [email protected]