אאא

התרומות הרבות שהועברו לארגון "חנינא בני" ע"י אנשים שביקשו לקיים את הסגולה המופלאה הנערכת מידי ליל שישי בחצות הלילה על קברו של רבי חנינא בן דוסא זיע"א בכפר עראבה שבגליל, מועברות מידי ערב שבת לאברכים עמלי תורה, ע"מ שיוכלו לרכוש בהם את צורכי השבת.

כאמור, אלפים רבים כבר הספיקו לקיים את הסגולה המופלאה, שנמסרה ע"י הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א, באמצעות ארגון "חנינא בני". מטעם הארגון נשלחים מידי ליל שישי בחצות הלילה מניין אברכים מצומצם מלווה באבטחה כבדה אל הכפר עראבה שם טמונים רבי חנינא בן דוסא ואשתו, כדי לקיים את הסגולה עבור אותם שתרמו קי"ט שקלים (כמניין חנינא) עבור צורכי שבת לעמלי תורה.

מתן צרכי השבת מתבצע באמצעות חלוקת שוברים של רשת 'נתיב החסד' באמצעותם ניתן לקבל את מוצרי היסוד לכב' שבת קודש. המשפחות הרבות המקבלות מידי שבוע את צורכי השבת מנציגי ארגון "חנינא בני" בכל רחבי הארץ, מציינים לשבח את הדרך המכובדת כיאה לעמלי תורה בה מועברים צרכי השבת.

בארגון "חנינא בני" מציינים כי זמנה של הסגולה בליל שישי בחצות הלילה, ערב שבת קודש,הוא ע''פ מה שמופיע במכתב הסגולה מהגרמ''ש אדלשטיין שליט''א שמאחר ובימי חיותו של רבי חנינא בן דוסא, מרבית הניסים שהתרחשו בביתו, התקיימו בערב שבת קודש כפי שכתוב בחז"ל.

אל נציגי "חנינא בני" הגיעו סיפורי מופת לרוב של אנשים שקיימו את הסגולה במלואה וראו ישועות למעלה מדרך הטבע. חתנים שמצאו את זיווגם לאחר למעלה מ-25 שנים שבהן המתינו להקים את בית נאמן בישראל. זוגות שזכו להיפקד בזש"ק אחרי למעלה מעשרים שנות ציפיה. חולים שנתרפאו שלא כדרך הטבע ולתדהמת הרופאים, ואפי' אנשים שנקלעו לחובות אדירים ובזכות קיום הסגולה ראו ישועה מופתית למעלה מדרך הטבע.

הסיפורים נערמים מידי שבוע ואלפים רבים מבקשים להצטרף אף הם לקיום הסגולה ומוזילים מכספם לטובת צורכי השבת של עמלי התורה.

 למסירת שמות לתפילה ניתן להתקשר למוקד הישועות 3429* או 03-3065497