אאא

היה זה מהפעמים הנדירות שהחזון איש יצא את גבולותיה של בני ברק.

גאון ליטאי זה שלא מכבר עלה מקוסובא שקד על התורה ועל העבודה בד' אמותיו אשר בבני ברק.

היה זה בשנת ת"ש בבואו לחתונת הרב שלמה שמשון קרליץ בן אחיו הבכור ר' מאיר. החתונה נערכה ביום שישי ולאחר השבת בבוקרו של יום ראשון יצא יחד עם הגאון הירושלמי רבי יְשַׁעְיָה אָשֵׁר זֶלִיג מַרְגָּלִיּוֹת (הריא"ז) נו"נ לבעל הלבוש והברוך טעם אל עבר העיר העתיקה.

 הגאון הירושלמי רבי יְשַׁעְיָה אָשֵׁר זֶלִיג מַרְגָּלִיּוֹת (הריא''ז)
הגאון הירושלמי רבי יְשַׁעְיָה אָשֵׁר זֶלִיג מַרְגָּלִיּוֹת (הריא"ז)
הגדלה

הריא"ז היה מוערך מאוד אצל מרן החזו"א אשר עמד איתו בקשרי מכתבים גם בנושאים בעלי אופי קבלי כדוגמת החרמת "מזיקים" ו"חיצוניים".

מכתב החזון איש לריא''ז
מכתב החזון איש לריא"ז
הגדלה
קברו של המקובל האלוקי רבי שלום שרעבי בהר הזיתים
קברו של המקובל האלוקי רבי שלום שרעבי בהר הזיתים
הגדלה

לאחר ששפכו שיח אצל הכותל המערבי פנו יחדיו אל עבר העיר העתיקה, אל עבר הבית כנסת העתיק 'בית-אל' בו התפלל לפני דורות רבים המקובל האלוקי רבי שלום שרעבי, וכך מספר הריא"ז (בספר צבי לצדיק עמ' לה בהערה):

ויד"נ רבינו הגאוה"צ בעל חזון איש זצוק"ל שהיה פעם הראשונה בירושלים בקשני שאלך עמו לכותל המערבי הקדושה ובדרך ספרתי לו מבי כנישתא הדא והמעשה הנורא ואמר לי אלך ואראה מה נורא המקום המקובל הקדוש הזה והלכתי עמו שמה ונכנס לביהכנ"ס הרש"ש ואמר יש לי זכיה גדולה עתה לראות מקום גדולים וקדושים שלמדו והתפללו כאן בסוד ה' ליראיו זכותם יגן עלינו וע"כ ישראל.
וישב שם מעט וינפש ולמד שם מעט בע"פ.
אח"כ הלכתי עמו אל החצר ומשם להחדר אשר יש שם באמצע החדר פי הבור הנז' וירד רבינו דרך פי הבור למטה ונכנס לחדר המערה הקדושה וישב שם רבי בהתרגשות גדולה מאד ואמר לי כאן הוא באמת מקום טוב להתבודד ב"ד בב"ד קדש.
ובצאתו בשלום מן הקדש הודה לי מאד על הליכתי עמו שמה ורבי היה שמח ושבע רצון מאוד"

 יש לנו עדות מכלי ראשון על התבטאות נדירה של החזון איש כי במקום קדוש בו ישב גאון וצדיק כהרש"ש ועסק בתורה וברזיה  - קדושה חופפת על המקום הלז.

לא יתכן שהחזו"א העביר את זמנו סתם,

והרי יש פה עדות מכלי ראשון שהחזו"א התבטא שזה זכות להיות במקום שסוד ה' ליראיו, וברור שאחז שיש בזה עניין.

אנו נמצאים ימים ספורים לפני הייארצייט של החזון איש, ולראשונה מזה 68 שנה הולך להתרחש אירוע נדיר בחדרו של החזון איש.

לנוכח צרות ישראל והמצוקות הקשות, הורה מרן שר התורה שליט"א להנהלת תלמוד תורה תשב"ר אשר שוכנת כבוד בביתו המיתולוגי של מרן החזון איש, לפתוח את חדר לימודו ההיסטורי למעמד תפילה בהשתתפות מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור שליט"א ואחרוני תלמידיו הגדולים, כסגולה לישועה שתתקבל תפילתם בעד המבקשים, בזכות מקום נורא זה שם מסר החזון איש נפשו על התורה והעבודה וזכה לגלוי שכינה באותות ומופתים.

ההכרעה הנדירה מכה גלים מאז פרסומה.

לקראת המעמד הגדול נערכים בהנהלה לקליטת השמות שיוזכרו באופן פרטי בבקשה אישית לישועה פרטית, לזכות שפיתחו שערי ישועה - בשערי קדושה ושערי ישועה שטמן לדורות ומשם - תצא ישועה היום הזה!

להצטרפות למעמד ולמסירת שמות >>

 
 

בחדרו הקדוש של גאון הדורות איש האלוקים
מרן ה'חזון איש'
מקום ששרתה בו השכינה במופתים גלויים ונוראים,

ביום חמישי, יום פטירתו ה-68
השם שלך חייב להיות שם


כיכר בשיתוף תשב"ר