אאא

את המעמד פתח הגר"א מן שליט"א בדברי מרן שר התורה שליט"א באומרו כי "אבא היה נשיא התלמוד תורה, אבל זה של החזון איש. רוחו חופפת על המקום הזה ולכן התלמידים שם זוכים ללמוד תורה לשמה. רוחו שרויה כאן".

בתחינה ובדמעה עמד מרן הגר"ש גלאי שליט"א פרקי תהילים כשמרנן ורבנן עומדים בתפילה ודמעות נרגשות בזכותו של אותו קדוש.


הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א עבר לפני התיבה בתפילתו הנוראה של מרן החזון איש לחינוך הבנים.


מי שברך מיוחד ותפילה פרטית נשא הגר"ש שטיינמן שליט"א כשלאחריו מתקיים סיום עשרות סדרי משנה על ידי טובי תלמידי הת"ת.


בשיאו של המעמד רבינו הגדול מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א דיבר בשידור מביתו למעמד בדבריו אמר שתת תשב"ר זה תלמוד תורה שמלמד לתורה ויראת שמים כמה חשוב לעזור למקום הזה ובטח כל מי שתורם למקום ומסייע יש לו זכות שכל לימוד התורה שקיים בבניין ושיגר את ברכתו לכל המסייעים והמשתתפים.

ולאחריהם נשמע משאו הנרגש של מרן ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי שליט"א על קדושת המקום כשלאחר מכן מאות תלמידי הת"ת מצטרפים בתפילה ושירי התעוררות מיוחדים, למעמד שנחרט בדפי ההיסטוריה באותיות של זהב.


במעמד השתתפו: הגר"ד לנדא, הגרב"ד פוברסקי, הגרמ"צ ברגמן, הגר"מ גרינימן, הגר"צ דרבקין, הגר"ש שטיינמן, הגר"ח פינשטיין, הגר"ש גלאי, הגר"י בויאר, הגר"א כהנמן, האדמו"ר מסטריקוב, הגרמ"ש אדלשטיין, הגרנ רוגוזניצקי. הגרחפ ברמן. הגרש קניבסקי. הגרש רוזנבלט. הגרי סטפנסקי. הגרש קרליץ. הגראיש קרליץ. הגראי לפקוביץ. הגרא מן. הגרי שוב. הגרמ ברמן. הגרי ויזמן. הגראיש קרליץ. אברהם רובינשטיין.