אאא

"כמעט נשארתי ללא קורת גג ובאסון כלכלי, הסגולה הבדוקה בציון התנא הקד' רבי חנינא בן דוסא הביאה לישועה תוך שעות"

סיפורי הישועות אודות הסגולה שנמסרה ע"י הגרמ"ש אדלשטיין ומתקיימת במסגרת ארגון 'חנינא בני' רבים הם • מידי ליל שישי מגיע מניין האברכים בתיאום ותחת אבטחה כבדה ושמירה הדוקה, בכדי לקיים את הסגולה שזמנה בליל שישי לאחר חצות הלילה כפי שנמסרה ע"י הגרמ"ש אדלשטיין. לאחר סדר לימוד מיוחד מתקיימת תפילה מיוחדת לישועות למעלה מדרך הטבע עבור כל שמות התורמים קי''ט מעות כמניין 'חנינא', עבור צורכי השבת לעמלי תורה בשבת קודש.

 

הסגולה המופלאה המתקיימת מידי ליל שישי ביוזמת ארגון "חנינא בני" במערת קברו של התנא הקדוש רבי חנינא בן דוסא ואשתו הטמונים בכפר עראבה שבגליל, ממשיכה להביא מידי יום לישועות על טבעיות. כך אירע גם לאברך חשוב מאוד ממארגני המניין הקבוע שמספר על אסון כלכלי חמור אליו היה נקלע והיה נשאר ללא דירה, אילולי זכה לישועה. 

"היה זה לפני שנה וחצי" מספר איש שיחנו "קניתי דירה ומכרתי את הדירה שלי באותו היום בסייעתא דשמיא מיוחדת. שניהם , גם המוכר וגם הקונה היו אנשים לא קלים, אך לא עלה בדעתי מה אני עומד לעבור איתם. בהתחלה כולם היו יחסית נחמדים והכל התנהל על מי מנוחות, אך במהלך התהליך, התעוררה לקונה בעיה עם תשלום המשכנתא. על מנת להקל מעליו ולסייע לו, הצעתי לו כי הוא יוציא את המשכנתא בבת אחת וישלם מראש, ואני אשלם למוכר שלי את כל התשלום בבת אחת ונגיע למצב שאני אשכור מהמוכר את הדירה והקונה ישכיר ממני.

ביצענו את ההסכם מול עו"ד וכולם היו מרוצים. אך פרט אחד שכחנו – להחתים גם את המוכר על ההסכם הנ"ל. 

חשבנו שהכל בא על מקומו בשלום , אך למרבה הצער, המוכר פנה אלי לאחר מספר ימים והחליט שלא משתלם לו והוא מבטל הכל. כפי שציינתי, הוא לא חתם ולכן הרשה לעצמו "לשבור את הכלים".

"כמידי ליל שישי אני אחראי על מניין האברכים, אשר מקיימים את הסגולה הבדוקה על ציונו של התנא הקדוש רבי חנינא בן דוסא. אנו לומדים בכל שבוע את סדר הלימוד ומתפללים כסדר שמסר לנו רבינו הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א. ידוע כי הסגולה פועלת ישועות ואני אכן ב"ה רואה סיעתא דשמיא מיוחדת בהרבה עניינים.

המדהים בסיפור הוא שביום שישי בבוקר (מספר שעות לאחר קיום הסגולה) המוכר התקשר באופן שמיימי ולא צפוי ואמר "בוא נגמור את הסיפור, אני חוזר בי", קבענו להיפגש ביום ראשון והגענו להסדר בס"ד".

כאמור, מידי ליל שישי מגיע מניין האברכים בתיאום ותחת אבטחה כבדה ושמירה הדוקה, בכדי לקיים את הסגולה שזמנה בליל שישי בחצות הלילה. לאחר חצות הלילה, בסיומו של סדר הלימוד המיוחד מתקיימת תפילה מיוחדת לישועות למעלה מדרך הטבע עבור כל שמות התורמים קי''ט מעות כמניין 'חנינא', עבור צורכי השבת לעמלי תורה בשבת קודש. 

מתן צרכי השבת מתבצע באמצעות חלוקת שוברים של רשת 'נתיב החסד' באמצעותם ניתן לקבל את מוצרי היסוד לכב' שבת קודש. המשפחות הרבות המקבלות מידי שבוע את צורכי השבת מנציגי ארגון "חנינא בני" בכל רחבי הארץ, מציינים לשבח את הדרך המכובדת כיאה לעמלי תורה בה מועברים צרכי השבת.

בארגון "חנינא בני" מציינים כי זמנה של הסגולה בליל שישי לאחר חצות הלילה, ערב שבת קודש, הוא ע''פ מה שמופיע במכתב הסגולה מהגרמ''ש אדלשטיין שליט''א מאחר ובימי חיי חיותו של רבי חנינא בן דוסא, מרבית הניסים שהתרחשו בביתו, התקיימו בערב שבת קודש כפי שכתוב בחז"ל.

מידי ליל שישי מגיע מניין האברכים בתיאום ותחת אבטחה כבדה ושמירה הדוקה, בכדי לקיים את הסגולה
מידי ליל שישי מגיע מניין האברכים בתיאום ותחת אבטחה כבדה ושמירה הדוקה, בכדי לקיים את הסגולה