אאא

אחרי הערכות שנמשכה חודשים רבים, מגבית 'אנכי מבקש' של 'לב לאחים' יצאה היום לדרך. במהלך 36 השעות הקרובות, אלפי פעילי ואברכי לב לאחים ירתמו באופן תקדימי את כלל הציבורים בישראל, בני תורה, דתים ומסורתיים, למען המערכה החשובה לעתיד העם היושב בציון. בחפ"קים הרבים הפרושים בכל רחבי הארץ מדווחים על התלהבות יוצאת דופן של הציבור ועל בקשות בלתי פוסקות להצטרף למערכה, למנות ולהימנות על הנענים לקריאתם של מרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א.

עוד לפני ההתחלה הרשמית של המגבית, היקפי התרומות הגיעו למיליון שקלים מה שמלמד על ההיענות חסרת התקדים של הציבור בישראל למען המערכה. המגבית יוצאת לדרך על רקע הצימאון האדיר של הציבור בישראל להתחבר לתורה הקדושה ולערכים תורניים. 

בשנים האחרונות פעילי ואברכי לב לאחים מתמודדים עם גל עצום של ישראלים המבקשים להתחבר לתורה, ובשל הביקושים הרבים יש צורך בהרחבת הכלים על מנת לאפשר לכל יהודי להרוות את צמאנו לתורה הקדושה, בבחינת, הוי כל צמא לכו למים ואין מים אלא תורה.

המגבית יוצאת לדרך לאחר סדרת מעמדים שנערכו בבתיהם של גדולי ישראל, בבית מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א ובבית מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א.

גדולי ישראל פרסמו מכתב היסטורי שבו הם קוראים לציבור להיות חלק מהמהפכה ופרסמו ברכה נדירה לתורמים שמביאה את דברי הגמרא על חשיבות "הוצאת יקר מזולל": "ובגמרא אמרו כל המלמד את בן עם הארץ תורה אפילו הקב"ה גוזר גזירה מבטלה בשבילו שנאמר ואם תוציא יקר מזולל כפי תהיה, וברש"י שכל המחזיר אנשים למוטב הרי בכחו ממש לבטל גזירת שמים".

"וכל המסייעים לארגון "לב לאחים" הרי הם בכלל הבטחה נוראה זו, ויבטלו מעליהם כל גזירה קשה, ויזכו במדה כנגד מדה שילכו בניהם ובנותיהם בדרך טוב תמיד, ויראו מהם רוב נחת דקדושה".

לתרומות לחצו כאן >>

 

כיכר בשיתוף לב לאחים