אאא

בקרב קהל שלומי אמוני ישראל ניכרת היענות לקריאתם של גדולי ישראל וברכתם עבור תורמי מגבית ארגון 'בוני עולם' לרגל חג חנוכה, ורבים מבקשים להצטרף ולזכות ששמם יוזכר בתפילתם הגדולה של גדולי הדור, ובפרט בתפילה המיוחדת ב"קבר רחל" ביום המסוגל, זאת חנוכה, ע"י הגאון הגדול הגר"ש גלאי שליט"א, ר"ש שטינמן שליט"א הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א, והגר"ב פינקל שליט"א.

להצטרפות לחצו כאן

במשרדי הארגון מספרים על מאות עדויות שמגיעות מצד רבים שראו ישועות מעל לדרך הטבע לאחר שהצטרפו לתפילה בזאת חנוכה. כמו הסיפור של מ. שמעיד כי בנו התמודד ל"ע עם מחלה קשה מגיל צעיר ואחרי שלוש שנים קשות של התמודדויות וטיפולים מתמשכים החליטו ההורים לתרום לבוני עולם ולהצטרף לתפילה בזאת חנוכה ע"י גדולי הדור שליט"א, והלא יאומן קרה שבחודש אדר שלאחריו, בבדיקה חוזרת שנעשתה לבן, התגלה כי לראשונה החלו הטיפולים להשפיע והוא מתרפא. נס גלוי ,אומר הרב מ. וביקש לספר זאת כדי לזכות את הרבים המצפים לישועה מכל סוג.

אם יש דבר טריוויאלי למרבית ההורים, והוא בכי של תינוק, הרי שבבתים רבים במקום של בכי תינוק, מתמלא הבית בדמעות. דמעות של זוגות המתפללים, מתחננים, מבקשים ומייחלים שיזכו גם הם לשמוע את הבכי הבריא של תינוק בביתם. "מעולם לא קראו לי אבא" הוא משפט ששומעים אותו שוב ושוב. חלק מהזוגות עוברים שנים ארוכות קשות ומתישות. הם רצים מטיפול לטיפול, לחלקם כבר אין את האמצעים הכלכליים המאפשרים להם להמשיך ולהגיע לטובי הרופאים.

קרן האור באפילה הגדולה האופפת אותם, היא פעילות ארגון 'בוני עולם'. הארגון שהוקם ע"י הרב שלמה בוכנר מארה"ב, שאף הוא לא זכה להיפקד בזש"ק ומכיר היטב את הקושי, תומך ומסייע בכל מה שנדרש כדי שהזוגות יוכלו להכניס את האור לבתיהם, ולזכות לברוא עולמות.

בימים אלו, כאשר על דלתות 'בוני עולם' מתדפקים זוגות נוספים המבקשים תמיכה וסיוע, פונים בארגון ללבבות עם ישראל, ומקיימים מגבית מיוחדת על מנת לתת את ההזדמנות לכולם להיות שותפים להבאת האור ובריאת העולמות, ולאפשר לכל זוג לראות את הניסים והנפלאות גם בזמן הזה.