אאא

אלפים מכל רחבי הארץ, חסידים ואנשי מעשה, לצד עמך בית ישראל, השתתפו במוצאי שבת חנוכה, במעמד האדיר של 'פרסומי ניסא' בחצר הקודש מישקולץ בפתח תקוה, בו העלה כבוד קדושת מרן האדמו"ר ממישקולץ שליט"א – מנהיגה הרוחני של פתח תקוה, את אבוקת נר החנוכה על חנוכיית כסף ענקית, ודיבר על מהות החג, כשדבריו קירבו אלפים לאבינו שבשמים.

השנה במהלך ההדלקה, הושק סדרת הספרים החדשה של האדמו"ר ממישקולץ "אור שלום – על התורה".  סדרת הספרים הפופולארית, מלאה בחידושים עמוקים, פנינים ורעיונות נשגבים על דרך הדרוש, הפלפול והחסידות, שנאמרו ע"י מרן אדמו"ר ממישקולץ שליט"א, בשבתות ובמועדי ישראל, בעת עריכת השולחנות, בזמני שמחה ובעתות רצון, והתפרסמו כבר בכל העולם בגיליונות שונים, וכעת הוא יצא לאור בסדרה מפוארת בת חמישה כרכים.

לאחר ההדלקה עברו ההמונים שבאו לחזות בזיו קודשו של האדמו"ר, להתבשם מתורתו ולהיוושע מפיו, להתברך ולקבל מאת האדמו"ר ממישקולץ את 'מטבעות הברכה' הידועים בסגולתם, שרבים נושעים מכך מידי שנה בכל משאלות ליבם בעת רצון זו.

קטע מרגש שגרם להוזיל דמעה אצל רבים, היה כשזוגות רבים עברו עם ילדיהם הרכים שנולדו לאחר שנות ציפייה ארוכות, בזכות ברכותיו של האדמו"ר ממישקולץ בעת הדלקת הנרות בשנים עברו.

ישועות פלאיות אלו , מצטרפות לשורת המופתים, המתגלים בעת קבלת הקהל הקבועה שעורך האדמו"ר בכל ערב לכל הבאים אליו להתברך ולשמוע מעצתו מכל קצוות הארץ.

תורותיו וסדרת ספריו של האדמו"ר ממישקולץ, התקבלו בחיבה בכל עולם התורה והישיבות, ורבים נושעים ממנו בכל מיני ישועות בכוח התורה שבו.

את הסדרה החדשה של ספרי האדמו"ר, אפשר לרכוש כעת במחיר מסובסד, לרגל ההשקה,

בטלפון: 0548-406-410