אאא

הורי תלמידי ישיבת 'נהרדעא' התכנסו לערב מיוחד וענייני שהתקיים ביוזמת הנהלת הישיבה, בעקבות קריאות הרבנים באחרונה לכלל הציבור להוסיף ולהישמר מכל כלי משחית ובכדי לעורר את הדרוש חיזוק בעניין פגעי האינטרנט.

הנהלת הישיבה רואה במעורבות ההורים בתוך תהליך התבגרות הנער חלק בלתי נפרד מתנאי ההצלחה לפריחתם של הבחורים, תלמידי הישיבה. קיומו של הכנס הוא שלב נוסף בשיתוף העבודה בין צוות ההוראה בישיבה, לבין אוירת הבית המשלימה את דרכו החינוכית של הנער אותה הוא רוכש בשנים קריטיות אלו. 

הכנס עסק בהסברה ומודעות לפגעי הזמן, במטרה להעניק להורים כלים מעשיים להתמודד מול פיתויי ונסיונות הדור . על אותן שעות שמחוץ לישיבה התריעו בפני ההורים והדגישו את הנחיצות בשימת לב מיוחדת לכל מה שקשור בחשיפת הנוער לטכנולוגיה שנאסרה או למקורות מדיה שעלולות להוריד עבודה מאומצת לטמיון ח"ו. 

את הערב פתח הרב בורנשטיין שליט"א, משגיח הישיבה, שהרחיב בפני ההורים על הסכנות הטמונות בשימוש בפתרונות שונים שהזמן מעמיד לרשותם. 

אחריו נשמעה הרצאתו המרתקת של מר זימן המתמקצע בתחום . מר זימן תיאר בפני המשתתפים מספר דוגמאות להשפעה השלילית הנגזרת משימוש לא הכרחי ומסוכן ברשת האינטרנט. הוא תיאר את הקושי הלימודי המופיע אצל נער וילד שחשופים לכך, קושי הנובע משימוש מיותר ונטול גבולות וחסימות המאפשרים עבודה מותרת להורים הנצרכים לאפשרויות האינטרנטיות לצורכי פרנסתם, הוא ליווה את הדברים במצגת עם עובדות בנות זמנינו וציטוטים מגדולי ישראל המעידים על גודל הסכנה המוחשית האורבת . במהלך ההרצאה ניתנו להורים כלים מעשיים גם עבור עצמם וגם עבור ילדיהם, כלים אותם התבקשו ליישם בביתם כדי להגן על ילדיהם הן בגוף הן בנפש.

לקראת סיום ההתכנסות נשא דברים ראש הישיבה הרה"ג ברוך לנדא שליט"א שסיכם עם ההורים על כללים ותקנות לפיהם הישיבה לא תוכל להסכים על החזקת תלמידים שהוריהם יתירו להחזיק בביתם מכשירים שאינם כשרים, וזאת לטובת עתיד ילדיהם.

ההורים יצאו מן הכנס בתחושת הבנה ומוכנות להתחזק בנקודות שדוברו והודו למנהל הישיבה על קיום הכינוס והעלאת המודעות בעניין, רבים  מההורים רכשו מהספרים אותם חיבר מר זימן על התמודדות נכונה ומבוקרת עם אינטרנט ודרכי ההימנעות ממנו.

 

כיכר בשיתוף 'נהרדעא'
 (באדיבות המצלם)
ההורים בהרצאה
ההורים בהרצאה (באדיבות המצלם)
 (באדיבות המצלם)
שיעור כללי לתלמידי הישיבה
שיעור כללי לתלמידי הישיבה (באדיבות המצלם)
התלמידים בלימוד
התלמידים בלימוד (באדיבות המצלם)
בניין הישיבה
בניין הישיבה (באדיבות המצלם)
ההורים בהרצאה. כלים מעשיים לחינוך
ההורים בהרצאה. כלים מעשיים לחינוך (באדיבות המצלם)