אאא

חלל גדול נפער בליבות כולנו, עת עלתה נשמתו הטהורה של מרן שר התורה בשלהי פורים דמוקפין.

זכינו לחיות בדור בו חי מרן הגר"ח קניבסקי וכעת יתומים אנו ואין אב והלבבות כמהים לחוש מעט קרבה לאור שהותיר אחריו.

כעת, קם מיזם אדיר, על ידי מוסדות "דרך אמונה" [אשר יסד ר' חיים זצוק"ל] שמטרתו היא לחבר את עם ישראל כולם כאיש אחד להנציח את שמו ושם יקיריו להצלחה, לע"נ, לרפואה, לזיווג, ולכל הישועות על ידי כתיבת ספר תורה ייחודי לעילוי נשמתו הטהורה של שר התורה.

אתם חייבים להיות חלק מזה - כנסו >>

ובידוע עד כמה מרן ר' חיים זצוק"ל הרבה לשבח את מידת הכרת הטוב. כולנו רוצים להכיר טובה, כולנו רוצים להחזיר לר' חיים אהבה.

ואשרי מי שזכה להיכנס אל הקודש פנימה ולחזות בזיו פניו הקדושות לבקש ברכתו ולראות ישועות.  כולנו התברכנו, בכולנו ר' חיים זצוק"ל נגע וכולנו זכינו לראות מקרוב את הסגולות והישועות לו מסוגל מעונו הפרטי, "קודש הקודשים" של עולם התורה. החדר בו נושעו רבבות עמך בית ישראל.

ומעל לכל, הייחודיות היא שספר התורה  שהוא נכתב לעילוי נשמת שר התורה ייכנס ביום מתן תורה.

הספר יכנס לחדרו של ר' חיים זצוק"ל וישמש את המניין המתקיים בביתו של שר התורה, בחדרו ממש!

כל אחד מישראל, יכול להיות שותף באות, בפסוק, בפרק, בעמוד, בפרשה. אחד המרבה ואחד הממעיט 

וביחד כולם נכתוב ספר לעילוי נשמת מרן שר התורה.

אתם חייבים להיות חלק מזה - כנסו >>

מרן שר התורה, לא היה חייב מעולם לאיש וכאשר מישהו גמל לו טובה, הוא עמל והתאמץ, טרח והשתדל להחזיר לו טובה יתרה  ואם כך צדיקים בחייהם, קל וחומר במיתתם.

חזקה על מרן שר התורה זצוק"ל, שיעתיר עבור כל מי שיעשה למען נשמתו בכתיבת ספר התורה והכנסתו אל קודש הקודשים פנימה.

 לכל יהודי יש רצון עז לזכות פעם לכתוב ספר תורה, היום הזה כולנו יכולים. בסכום שכולם יכולים לעמוד בו.

החל משלושים ושמונה שקלים, שיכולים גם להיתרם מתוך כספי המעשרות. כולנו יכולים וצריכים לכתוב ספר תורה ולהשתתף במיזם האדיר ,"בספר חיים". לעילוי נשמתו של מרן שר התורה. ובזכות מצוה זו נזכה להתברך בכל מילי דמיטב, ולחזות בפני משיח צדקנו ב"ב

לא תפספסו את ההזדמנות - כנסו >>

 

כיכר בשיתוף דרך אמונה