אאא

תחת הכותרת 'דברי אמת ושלום מצדיקי הדור שליט"א' מובאים דברי כ"ק האדמו"ר מתולדות אהרון, כ"ק האדמו"ר מבעלזא, כ"ק האדמו"ר מקרלין ודבריו של האב השכול, הרב אביגדור חיות.

בדברים המצוטטים בשם כ"ק האדמו"ר מתולדות אהרון, אותם נשא בשבת פר' אמור (י"ט אייר תשפ"א) בעת ששהה בעיר צפת, התבטא האדמו"ר כי "אין אנו יודעים חשבונות שמיים, מדוע נגזר כל כך הרבה צער על כל כך הרבה ילדים, אך בטוח שרשב"י דואג עכשיו לילדים האלו״ האדמו״ר הדגיש ״שלא ייצא מכשול מהאסון הכבד״.

גם מכתבו של כ"ק האדמו"ר מבעלזא למשפחות אסון מירון מובא בפרסום. בדברים שהופיעו בביטאון החסידות 'המחנה החרדי', ציטט האדמו"ר את דברי הרמב"ם לפיהם: "אם לא יזעקו ולא יריעו, אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו, וצרה זו נקרה נקרית, הרי זו דרך אכזריות" ובכך רמז כי עלינו לתקן דרכינו ולא להתייחס לאסון כאל דרך הטבע.

גם כ"ק האדמו"ר מקרלין נשא דברים חוצבים, בשיחת חיזוק מיוחדת לאחר האסון ואמר:

"הגיעה העת שניקח קצת יותר אחריות על חיינו ולהתנהג כראוי. די במה שהיה בשנה האחרונה שהתעלמו מעובדות והשתטו וזה לדאבון לב הביא שאנשים סבלו, ואף הסתלקו מהעולם בגלל שהיו 'אויבער חכמים'... כבר הגיעה העת שנהיה 'מענטשן'. הגיעה העת שניטול אחריות. כבר הגיע הזמן מזמן שצריך להפסיק התנהגות כזאת, ושההתנהגות שלנו יביא לכך ש-“וראו כל עמי הארץ כי שם ה‘ נקרא עליך“, כבר מזמן הגיע השעה שלא עושים חילול ה‘ אלא רק קידוש ה‘, ושכל פסיעה ופסיעה רק ”שיהא שם שמים מתאהב על ידך“ לא הפוך. כבר מזמן רב הגיע הזמן שנהיה אנשים אמיתיים, לדעת לעשות חשבון מה אפשר לתקן ולשפר".

בקמפיין מובאת תחינתו של האב השכול, הרב אביגדור חיות, שאיבד את בנו ותלמידו באסון והוא בעצמו ניצול ממנו: "בוא לא נחזור על המראות המזעזעים שראינו במירון ובמקומות אחרים. לקחת צעד אחורה... בוא ניתן לכל אחד את המרווח שלו, ניתן לשני קצת לזוז וקצת לנשום... והשם יעזור שנשמע ונתבשר תמיד רק בשורות טובות".

 
 
כיכר בשיתוף בלומנטל חדד