אאא
כיכר בשיתוף מדא
 (יחצ)
 (יחצ)
 (יחצ)
 (יחצ)
 (יחצ)
 (יחצ)
 (יחצ)
 (יחצ)
 (יחצ)
 (יחצ)
 (יחצ)
 (יחצ)