אאא

נשלמות ההיערכויות לקראת יום ההילולא של התנא הקדוש רבי חנינא בן דוסא זיע"א שהתפרסם בחייו כמי שפעל ישועות מעל לדרך הטבע. במשך מאות שנים התגלגלו אינספור סיפורי מופת על יהודים שהגיעו לציונו הק' ונושעו בדרך פלא. אולם בזמנינו הדבר לא מתאפשר לרוב בשל מיקומו של הציון השוכן בכפר עראבה בגליל, שבהוראת כוחות הביטחון רצוי לא להיכנס לכפר ללא תיאום מראש.

 

ארגון 'חנינא בני' מקיים מידי שבוע את הסגולה אשר נמסרה ע"י מרן הגאון הגדול רמ"ש אדלשטיין, ומזכירים את שמות התורמים במעמד הנשגב שנערך בציון הק' ע"י מנין אברכים ת"ח העורכים במקום סדר לימוד מיוחד שבסיומו מעתירים בתפילה ומזכירים את בקשותיהם הפרטיות של כל מי שתורם לארגון המעביר בכל ער"ש חלות ויין לעמלי תורה בכוללי שישי שבת. 

סגולה נפלאה זו נמסרה כאמור ע"י מרן הגאון הגדול רמ"ש אדלשטיין שבמכתבו אף מתבטא "בטוחני שיועיל הדבר לפעול ישועות אף שלא כדרך הטבע". 

כאמור, יום ההילולא של התנא שהוא בכ"ו אייר , היסוד שביסוד יחול השנה ביום ו' ערש"ק. כך למעשה קיום הסגולה הנערכת מדי שבוע בשבוע בליל שישי, תתקיים בדיוק ביום ההילולא שכידוע כוחו של הצדיק גדול יותר ביום זה. משכך נערכים בארגון למעמד התפילה המרכזית שתיערך ביום המסוגל יום ההילולא הגדול ובשעה המסוגלת של ליל שישי אשר מדברי חז"ל למדנו את כח התנא דייקא בערבי שבתות כדברי הבת קול שענתה: "כל העולם ניזון בשביל חנינא בני והוא די לו בקב חרובין מערב שבת לערב שבת" . 

 

מידי יום מתקבלות עדויות ומכתבים בהם מגוללים התורמים סיפורי ניסים על ישועות שראו לאחר שהצטרפו לסגולה בתרומה למען לומדי התורה.

בימים האחרונים התקבלה למערכת הארגון עדותו של ש.נ שמספר: " במשך כעשר שנים אנחנו מתגלגלים בבתי משפט על הרחבת דירתנו. בתקופה האחרונה הכל נעצר וכמעט נתייאשנו. החלטנו להצטרף לסגולה הבדוקה המתקיימת מידי ליל שישי בחצות הלילה בציון התנא הקדוש רבי חנינא בן דוסא ואשתו, ע''י ארגון חנינא בני. הפלא ופלא, מס' ימים לאחר קיום הסגולה קיבלנו פסיקה לטובתנו בבית המשפט, לאחר שנים רבות. אין לנו ספק שזכות רבי חנינא בן דוסא עמדה לנו" מוסיף ש.נ ואומר "כעת אנו צריכים סייעתא דשמיא בגוף הבניה וממשיכים להשתתף מידי שבוע בסגולה. כמדומני שרצוי וראוי לפרסם את הסגולה  גם לגבי בניה. זה הרי גמרא מפורשת בתענית כה. וז''ל הגמרא "אמר פלימו אני ראיתי אותו הבית ואמרו לי בית זה שקירה רבי חנינא בן דוסא בתפילתו". 

 

כיכר בשיתוף חנינא בני