אאא

לאור מצב החירום הקיים בתקופה זו, קוראים מרנן ורבנן גדולי ישראל לכל אחב"י להירתם ולסייע להצלת היהודים באמצעות השתתפות במגבית החירום של 'יד לאחים'.
מגבית חירום שכזו לא התקיימה בכל תולדות הארגון. המדובר הוא במצב חירום נוכח כמה וכמה סכנות שמד חמורות הקיימות בתקופה זו. המגבית היא 'פדיון שבויים' ממש, וכפי שהיה רגיל לומר מרן פוסק הדור הגר"ש וואזנר זיע"א. המגבית מאפשרת לכל אחד ואחד להציל יהודי. זכויות היהודי הניצול יעמדו לשותף בהצלתו לדורי דורות.

הירתמו וסייעו למגבית החירום >>
ראשי הארגון התקבלו לרגעים נשגבים במעון הקודש בקרית ויז'ניץ בבני ברק, שם העלו בפני מרן האדמו"ר שליט"א את העשיה הרבה הנעשית בשטח להצלת דורות רבות של יהודים, והעניקו סקירה מקיפה על הפעילות שעלתה שלב בתקופה האחרונה.

מרנן האדמו"ר מויז'ניץ נחרד לגלות את המצב החמור ופנה ואמר: "מדובר בזמן של סכנה להרבה יהודים, סכנת שמד.
יהודים מתמודדים מול ניסיונות חמורות של עיקרי האמונה והיהדות, ואסור לנו להתעלם, זה חובה שלנו להציל אותם".

בסיום דבריו אמר מרן האדמו"ר " יעזור השם יתברך בזכות כוח הקדושה והטהרה, ובזכות המלחמה נגד כל תכסיסי יצר הרע, לבל ישלוט בקרב אחינו, שכל התורמים לצדקה נשגבה זו יעלו ויצליחו בכל מעשה ידיהם".

הירתמו וסייעו למגבית החירום >>

 

כיכר בשיתוף יד לאחים