אאא

קצת לפני חג הפסח התכנסו רבני בית הדין של קהל מחזיקי הדת בעלזא והרב שמאי שזירי, יו"ר החברה המרכזית למימוש זכויות, בכדי לדון במצבן של המשפחות המתמודדות עם בעיות בריאותיות, בתמיכה המגיעה להן מהביטוח הלאומי ומגופי הממסד והביטוח, בקשיים הנלווים לתהליכי מימוש הזכאות, ובאפשרויות הסיוע השונות. 

בהתכנסות זו הרבנים נועדו בדבר הצורך החשוב לעודד את ציבור הזכאים, לפנות דווקא לגורם אחראי ומקצועי עם ניסיון רב וידע, בכדי להוביל להצלחה בסיעתא דשמיא גם במצבים מורכבים וסבוכים.

ואכן, זמן קצר לאחר ההתכנסות, יצא מכתב רשמי מטעם רבני בית הדין לכל קהילות בעלזא ברחבי הארץ, עליו חתומים הגאון הרב חיים צבי שפירא, ראב"ד קהל מחזיקי הדת בעלזא, וחברי בד"צ בעלזא הגאון הרב יעקב גרינוולד והגאון הרב ירמיהו אדלר.

במכתב זה רבני בית הדין מברכים על שיתוף הפעולה בין החברה המרכזית למימוש זכויות, לבין קהילות בעלזא, ומעודדים כל אחד אשר במשפחתו מתמודדים עם בעיות בריאות, לפנות לחברה, על מנת לקבל עזרה ולהסדיר את הזכויות המגיעות לכל אחד. 

וכלשון המכתב: "שמענו בפרוטרוט את דרכי פעילותה של החברה, שמביאה תועלת רבה והצלת נפשות למשפחות הזקוקת לעזרה וסעד, מחמת בעיות רפואיות, על כן הננו מברכים על שיתוף הפעולה ומעודדים כל אחד לפנות".

התכנסות רבני בין הדין והמכתב שיצא לאחר מכן, אינם דבר שבשגרה, ויש בהם מכורך המציאות שבה כיום, למרבה הצער, משפחות רבות מתמודדות עם בעיות בריאות, גם מתוך קהילת בעלזא וגם מחוצה לה, ואינן יודעות לאן לפנות וכיצד, על מנת לנחול הצלחה במהלכים מורכבים ובירוקרטיים אילו, שבהם החברה המרכזית למימוש זכויות תלווה אותם, ביחד עם צוות רופאים ואנשי מקצוע ומומחים בעלי שנות ניסיון רבות. 

החברה המרכזית למימוש זכויות פעילה בתוך קהילות הציבור החרדי על כל גווניו, כך גם במשך שנים רבות בקהילת בעלזא, ומנגישה את העזרה והסיוע לכל אחד, הכי קרוב שאפשר, בצנעה, בפרטיות, ומתוך התחשבות מירבית בצורכי כל אחד וכל משפחה. בזכות פעילות זו אלפי משפחות מקבלות מידי שנה קצבאות בסיס קיומיות של אלפי שקלים בחודש, בחינת הצלת נפשות ממש. עזרה זו, מלבד הסדרת קצבאות מקיפה את כל צורכי המשפחה המתמודדת, בעזרה בתרופות שאין להם מימון, בייעוץ רפואי, בקיצור תורים ובכל עזרה נדרשת.  

 

כיכר בשיתוף החברה המרכזית למימוש זכויות