אאא

בשנת תש"ד יסד הרב יוסף שלמה כהנמן את ישיבת פוניבז'. מאז ועד היום עברו בין כתלי הישיבה אלפי תלמידים. חלקם הגדול הפך לחלק מההנהגה התורנית של ימינו. 'כיכר השבת' מגיש; פרויקט מיוחד על חייהם של שני ראשי הישיבה הבולטים. מרן הרב ירחמיאל גרשון אידלשטיין, והגאון הרב שמואל מרקוביץ'.

בפרקים הקודמים בפרויקט:

• הרב דוד כהן, ראש ישיבת חברון
• הרב יצחק יוסף, ראש ישיבת חזון עובדיה

רבי גרשון אדלשטיין

ראש ישיבת פוניבז' הרב ירחמיאל גרשון אדלשטיין, נולד בשנת תרפ"ג בשומיאץ שברוסיה שם כיהן אביו כרב.

לאחר שעלה לארץ עם אחיו הרב יעקב אדלשטיין (שמכהן כיום כרבה של רמת השרון), למד בישיבת לומז'א שבפתח תקווה בין השנים שנים תש"ב - תש"ג. באותה תקופה למדו בישיבה בפ"ת רבים מגדולי הדור בימינו; מרן הגאון רבי משה שמואל שפירא זצ"ל, ויבלחט"א מרן הגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א - הצעיר ממרן הגר"יג אדלשטיין במספר שנים. לאחר מכן עבר ראש הישיבה יחד עם אחיו הגאון רבי יעקב ללמוד בישיבת פוניבז' בבני ברק, שם נמנו על שבעת מייסדי הישיבה, ושמעו שיעורים מפי מורם ורבם עוד מישיבת לומז'א - הגאון רבי שמואל רוזובסקי זצ"ל.

אשתו של מרן הרב אדלשטיין היא הרבנית הניה רחל אדלשטיין ע"ה, בתו של הגאון רבי יהושע זליג דיסקין זצ"ל רבה של פרדס חנה, ואחותו של ראש ישיבת קול תורה הגאון רבי שמעון משה דיסקין זצ"ל. הרבנית הניה ע"ה נפטרה לפני כעשר וחצי שנים בערב חג הסוכות תשס"ב, לאחר מחלה של כחצי שנה.

מרן ראש הישיבה החל למסור שיעורים בפוניבז' עוד מימי בחרותו בשנת תש"ו. לכך מונה על ידי מורו ורבו מרן הרב מפוניבז' זצ"ל, ידוע כי מרן החזון איש היה שולח את תלמידיו ומקורביו לשמוע את שיעוריו של "רבי גרשון" בפוניבז'.

לאחר פטירתו של הרב אליעזר מנחם מן שך זצ"ל החל הרב למסור שיעורים כלליים בהיכל ישיבת פוניבז', זאת בנוסף לשיעורים שכאמור מסר לפני כן. צעד זה הכתיר אותו באופן רשמי כממשיכו של הרב שך.

סדר יום

את תפילת השחרית של ימי החול מקיים הרב יחד עם מניין מקורבים מצומצם - בביתו שברחוב ראב"ד 17 בבני ברק. לשם כך מחזיק ראש הישיבה ספר תורה בביתו. בימי השבת, צועד הרב רגלית לאורך רחוב ראב"ד עד להיכל 'אוהל קדושים'. שם מתקיימות תפילות הישיבה בשבתות.

לאחר ארוחת בוקר קצרה, יוצא הרב לשמש כסנדק בתחומי העיר בני ברק, ולאחר מכן פונה הרב להכנת שיעורו היומי, כאשר מהשעה אחת עשרה לומד מרן ראש הישיבה עם בנו ויד ימינו הגאון רבי בצלאל ראש ישיבת אהבת אהרן - עימו הוא מכין את ההכנה האחרונה לפני השיעור. בנוסף מקבל הרב בשעה זו גם מגידי שיעורים ומשגיחים מישיבות שונות הבאים להיוועץ בו לגבי הנהגת ישיבתם.

בשעה 12:00 נוסע הרב אדלשטיין עם נאמני ביתו הרב שמעון מרגליות והרב יחזקאל זלזניק למסור את שיעורו לבני שיעור א' - באולם השיעורים ע"ש שרייבר השוכן בבנין ישיבת פוניבז'.

בשעה 13:30 עולה הרב לתפילת מנחה בהיכל הישיבה, ולאחמ"כ צועד רגלית לביתו, כשהוא מלווה בתלמידים השואלים אותו שאלות בסוגיות שונות.

בימי ראשון בשעה 21:30, מוסר הרב שיעור מצומצם לאברכי כולל פוניבז'.

בימי שני בשעה 18:00, עולה הרב שנית אל גבעת הישיבה, הפעם הוא מלווה בנהגו הרב רפאל דדון למסור את שיעורו הכללי. בשאר ימי השבוע מקדיש הרב את שעה זו לתלמידים מבני שיעור א' המשוחחים עימו בלימוד.

בשעה 20:30 מגיע הרב לתפילת ערבית בהיכל הישיבה. ולאחמ"כ שב לביתו להמשך לימודו הפרטי.

בימי שלישי מוסר הרב בביתו שיחה מוסרית המיועדת לתלמידיו, ובימי חמישי מוסר הרב שיעור לבני ישיבת "בית מדרש עליון" שבראשותה עומד בנו הרב ישראל אדלשטיין.

עד לפני תקופה קצרה, היה ניתן לדפוק על דלת העץ בקומה השניה של הבנין ברחוב ראב"ד 17. להמתין מספר רגעים, ואז לראות את דמותו מלאת ההוד של ראש הישיבה - שהקפיד לפתוח בצורה אישית את הדלת לכל פונה. בחודשים האחרונים, לאחר שראש הישיבה לא חש בטוב, הוחלט לצמצם את קבלת הקהל לימי שישי, או לחילופין בשעות המתואמות עם מקורבי ראש הישיבה.

בשעות הקטנות של הלילה, מתכונן הרב לשנת הלילה. ומה קורא הרב לפני השינה? ובכן, הרב חיים פרץ ברמן, אחד מראשי ישיבת פוניבז'. סיפר בעבר לתלמידיו, כי שמע מהרב אדלשטיין שלפני השינה הוא לוקח את הספר "שערי יושר" של הגרש"ש שקאפ ומעיין בו.

בתקופה בה לא חש הרב בטוב. היה יורד הרב להתפלל בשבתות בסמוך לביתו בבית המדרש "גלעד" הממוקם בשדרות כפר עציון. מתפללי בית הכנסת הגדילו לעשות, ופתחו פתח מיוחד בבית הכנסת - על מנת להקל על ראש הישיבה את הגישה למקום.

הרב אדלשטיין משמר את שיטת הלימוד הוותיקה. שיטה שמעדיפה את ה-'הספק'. בשיעורו היומי ב'עיון' מלמד הרב חצי עמוד ליום, נציין כי שיטה זו הונהגה בישיבה בקפידה ע"י מרן הרב שך זצ"ל. לשם המחשה נספר, שבישיבות של ימינו חצי עמוד נלמד במשך שבוע שלם!. 

למרות החשיבות שמעניק הרב להספק, לא נגרעת מהשיעור הלמדנות וההתפלפלות הליטאית המפורסמת.

דעותיו בענינים אקטואלים

הרב אדלשטיין מתייחס מידי פעם בשיעוריו לוויכוחים שעל סדר היום הציבורי במדינת ישראל. הוא ידוע כרב שבוחר בדרך הקירוב והחיוב, ורחוק משיטת השלילה. בשנה האחרונה הגיע שמו של הרב לכותרות לאחר ציטוטים שהובאו משיחתו השבועית הנמסרת לתלמידיו.

בזמן ההסתה כנגד המגזר החרדי בסוגית "הדרת נשים" כשהרחוב החרדי היה גדוש אמוציות, אמר הרב אדלשטיין לתלמידיו: "אין מה לשנוא את החילונים, רק לרחם עליהם". הרב אדלשטיין לא התעלם מההסתה כנגד המגזר וקרא לציבור החרדי לשנות את דרכיו, "נכון שהם מסיתים ויש להם נגיעות וסיבות שהם עושים ככה, אבל אנחנו צריכים לדעת שזה מגיע לנו ולשפר את דרכינו".

ספרים וחיבורים

הספר היחיד שהרב אדלשטיין הביא לדפוס הוא הספר "הוד צבי", שחיבר אביו הרב צבי יהודה אדלשטיין. לעומת זאת הרב אדלשטיין לא הוציא עד היום ספר מפרי עטו. אולם תלמידיו נוהגים בדרך קבע ללקט את שיעוריו ולהפיצם ברבים במספר דרכים.

קו טלפון בו משודר בשידור חוזר שיחתו השבועית של הרב אדלשטיין. עלון שבועי בו מתפרסם תמלול ערוך ומשוכתב של השיחה המדוברת. קונטרסים כגון "שיעורי הגר"יג" ו-"אסיפת שמועות"

עד עתה יצאו לאור ספרי אסיפת שמועות על המועדים, ראש השנה יום כיפור סוכות, חנוכה ופורים, וכן סדרת שיעורי ראש הישיבה על כל הש"ס המונה למעלה מעשרה כרכים. וספר חידושיו של ראש הישיבה על מסכתות מסדר טהרות.

בימים אלו הולכת ונשלמת על ידי תלמידיו מלאכת עריכת ספרו של מרן על סדר הרמב"ם מכתב ידו, וכן החלו לאחרונה תלמידיו בעריכת השיעורים על הש"ס בצורה מסודרת ומפוארת, בעריכת חשובי התלמידים, מתוך חמישה עשר מחזורים של שיעורים - על סדרי נשים ונזיקין.

משפחתו ותלמידיו

בניו וחתניו של הרב אדלשטיין מכהנים כראשי ישיבות. הגאון רבי צבי יהודה אדלשטיין ראש ישיבת אורחות תורה, הגאון רבי ישראל אדלשטיין ראש ישיבת בית מדרש עליון, הגאון רבי בצלאל אדלשטיין ראש ישיבת אהבת אהרן, וחתניו הגאון רבי דוד לוי מראשי ישיבת פוניבז', הגאון רבי אברהם ישעיהו אדלר ראש ישיבת רבינו חיים עוזר, והגאון רבי איתמר גרבוז ראש ישיבת אורחות תורה.

רבים מגדולי ראשי הישיבות בארץ ובעולם הינם מתלמידיו בישיבת פוניבז'. ובהם, רבי יגאל רוזן ראש ישיבת אור ישראל, הגאון רבי ברוך ויסבקר ראש ישיבת בית מתתיהו, הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל ראש ישיבת מיר, ועוד רבים וידועים.

הרב שמואל מרקוביץ'

הרב שמואל מרקוביץ ראש ישיבת פוניבז' הוא בנו של הרב צבי מרקוביץ זצ"ל חבר מועצת גדולי התורה של דגל התורה וחתנו של הרב אברהם כהנמן זצ"ל נשיא ישיבת פוניבז'. בילדותו למד ברמת גן ובבחרותו בישיבת פוניבז' ומייד לאחר נישואיו החל לשמש כמגיד שיעור לשיעור א' בישיבת גרודנא אשדוד, ובשנת תשמ"ח - עקב חילוקי דעות עם הגרד"צ קרלינשטיין עזב את ישיבת גרודנא והחל לשמש כר"מ בישיבת בישיבת פוניבז'.

שיעוריו נערכו ויצאו במספר הזדמנויות לאור, בתשנ"ז הופיעו ספריו 'שיעורים בנדרים' ו'שיעורים בגיטין', בשנים האחרונות יצאו לאור ספריו באגדה 'הכנה לליל הסדר' ו'הכנה לקבלת התורה' .

הרב מרקוביץ היה בין תלמידיו הקרובים ביותר של הגרא"מ שך זצ"ל שראה בו דמות רוחנית ההולכת בדרך שהנחיל בהנהגת הישיבה, ונחשב לאחר מכן למקורבו של מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א.

בחנוכה תשס"ב החל אף למסור 'שיעור כללי' ובכך החל לשמש כראש ישיבה, השיעור כללי נערך מידי שבוע ביום ראשון בשעה 18:00 בסוגיא הנלמדת בישיבה. השיעורים מודפסים מידי שבוע על ידי מערכת 'דברי רבותינו'. במוצאי שבתות מוסר ראש הישיבה שיחה בדירת סבו הרב יוסף שלמה כהנמן - הרב מפוניבז' זצ"ל שבבניין הישיבה.

תלמידים

תלמידיו הם אלפים מבוגרי ישיבת פוניבז' שלמדו בישיבה משנת תש"מ ומשמשים בתפקידים תורניים בעולם הישיבות. המפורסמים מתוכם הם הגאון רבי אהרון הרמן המשמש כ'משיב' בישיבה, הגאון רבי שמואל שבקס מחבר ספרי משמר הלוי - ומוציא לאור את ספריו, הגאון רבי יצחק קרלינסקי' הרב אברהם פכטר ראש מוסדות מדרש אליהו, הרב נפתלי הירש מראשי ישיבת משכן שלמה, הגאון הרב חיים כץ - ראש ישיבת משכן יעקב. והרב הגאון ר' יעקב מאיר שטיינהוז - דיין בית הדין הרבני.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

הרב שמואל מרקוביץ, דוגל בלימוד בעיון גדול את סוגיות הש"ס דבר שמתבטא רבות בהספק שיעוריו.

בשנים האחרונות יסד בישיבה סדר לימוד מסכתות 'קדשים' לבחורי הישיבה שסיימו את מחזור הלימודים וטרם נישאו. כמו כן, בשנים אחרונות בהוראתו ובעידודו של הרב מרקוביץ' - החל בישיבה פרויקט "י"ד שעות" לפיו בחורי הישיבה מקבלים על עצמם בקבלה למספר חודשים או שבועות ללמוד בכל יום י"ד שעות ללא הפסק מלבד לאכילה ושתיה וכמו כן, מקיימים הבחורים באותם ימים תענית דיבור.

הביקור של השר חשוב, אבל השיעור יותר חשוב

סיפור שהתפרסם בישיבה מוכיח על המסירות לשיעור השבועי ולדוגמא האישית המועברת לתלמידים. בעת ביקורו של גדעון סער (שר החינוך) בביתו, הודיעו לראש הישיבה הרב מרקוביץ' כי השר וסגנו ח"כ מנחם אליעזר מוזס יגיעו בשעה 17:00 לביתו. אלא שהדבר התאחר, ובשעה 17:30 השר עדיין לא הופיע.

היות ואותו היום היה יום ראשון - יום בו מוסר ראש הישיבה את שיעורו מקורביו שאלו "האם לאחר את זמן השיעור?" הרב מרקוביץ' השיב במילים אלו: ''הביקור של השר חשוב מאוד לישיבה וללמוד התורה בישיבה, אך אם ישמעו הבחורים שבשביל שר בממשלה בטלתי או דחיתי שיעור - הנזק יגרום לכך שכבר לא תיהיה ישיבה, הכל יתפרק, ואם כך אין לי צורך בביקור של השר".

דקות לאחר מכן הופיע השר והשיעור נמסר במועדו.