מאיר גרין  תנובה  דוד צדוק
הלכה יומית: הוספת מלח ותבלינים לחמיןהלכה יומית: הוספת מלח ותבלינים לחמיןישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: הוספת מלח ותבלינים לחמין ולמרק • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: ברכת 'על נטילת ידיים'הלכה יומית: ברכת 'על נטילת ידיים'ישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: ברכת 'על נטילת ידיים' • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: ריסוק במגרדת ופומפיה בשבתהלכה יומית: ריסוק במגרדת ופומפיה בשבתישי כהן1
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: ריסוק במגרדת ופומפיה בשבת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: נטילת ידיים במי היםהלכה יומית: נטילת ידיים במי היםישי כהן1
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: נטילת ידיים במי הים • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: הלבוש הראוי בתפילההלכה יומית: הלבוש הראוי בתפילהישי כהן2
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: הלבוש הראוי בתפילה • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: אכילה ושתייה לפני התפילההלכה יומית: אכילה ושתייה לפני התפילהישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: אכילה ושתייה לפני התפילה • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: אסור לצאת לדרך לפני תפילההלכה יומית: אסור לצאת לדרך לפני תפילהישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: אסור לצאת לדרך לפני תפילה • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: תפילת הדרך תוך כדי נסיעההלכה יומית: תפילת הדרך תוך כדי נסיעהישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: תפילת הדרך תוך כדי נסיעה • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: כללי תפילת הדרךהלכה יומית: כללי תפילת הדרךישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: האיסור לטייל באתר המחלל שבת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: האיסור לטייל באתר המחלל שבתהלכה יומית: האיסור לטייל באתר המחלל שבתישי כהן1
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: האיסור לטייל באתר המחלל שבת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
צום ט' באב נגמר, האבל לא: מה עדיין אסור?צום ט' באב נגמר, האבל לא: מה עדיין אסור?ישי כהן6
מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והערב: הדברים המותרים והאסורים במוצאי תשעה באב (פינת הלכה)
הלכה יומית: הלכות סעודת מפסקתהלכה יומית: הלכות סעודת מפסקתישי כהן1
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: הלכות סעודת מפסקת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: חולה ומניקה בט' באבהלכה יומית: חולה ומניקה בט' באבישי כהן9
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: חולה ומניקה בט' באב • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: דין רחיצה בתשעת הימיםהלכה יומית: דין רחיצה בתשעת הימיםישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: רחיצה בתשעת הימים • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: לבישת בגדים מכובסים בתשעת הימיםהלכה יומית: לבישת בגדים מכובסים בתשעת הימיםישי כהן1
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: כיבוס ולבישת בגדים מכובסים בתשעת הימים • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: איסור אכילת בשר בתשעת הימיםהלכה יומית: איסור אכילת בשר בתשעת הימיםישי כהן1
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: איסור אכילת בשר בתשעת הימים • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: תפירה ותיקון בגדים בתשעת הימיםהלכה יומית: תפירה ותיקון בגדים בתשעת הימיםישי כהן4
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: תפירה ותיקון בגדים בתשעת הימים • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: קניית בגדים בתשעת הימיםהלכה יומית: קניית בגדים בתשעת הימיםישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: קניית בגדים ומצורים יקרי ערך בתשעת הימים • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: כך מכינים סלט בשבתהלכה יומית: כך מכינים סלט בשבתישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: כך מכינים סלט בשבת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: הליכה לים בשלושת השבועותהלכה יומית: הליכה לים בשלושת השבועותישי כהן4
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: שלא להכות תלמידים בשלושת השבועות • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: חתונה ומוזיקה בשלושת השבועותהלכה יומית: חתונה ומוזיקה בשלושת השבועותישי כהן1
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: חתונה, סעודת מצווה ומוזיקה בשלושת השבועות • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: ברכת שהחיינו בשלושת השבועותהלכה יומית: ברכת שהחיינו בשלושת השבועותישי כהן1
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: ברכת שהחיינו בשלושת השבועות • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: דין שימוש במגבונים בשבתהלכה יומית: דין שימוש במגבונים בשבתישי כהן3
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: הלכות שבת - דין שימוש במגבונים בשבת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: ריסוק פירות וביצים בשבתהלכה יומית: ריסוק פירות וביצים בשבתישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: הלכות שבת - ריסוק פירות וביצים בשבת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: דיני ומנהגי י"ז בתמוזהלכה יומית: דיני ומנהגי י"ז בתמוזישי כהן1
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: דיני ומנהגי י"ז בתמוז- • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: יצא מהשירותים ורוצה לאכול פתהלכה יומית: יצא מהשירותים ורוצה לאכול פתישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: הלכות ברכות - יצא מהשירותים ורוצה לאכול פת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)

הלכה יומית עם הרב אופיר מלכה

פינה הלכתית יומית עם הפוסק הגאון הרב אופיר מלכה

כיכר facebook