anjv prhsni  GUD..  NBA  אברהם פריד..
האם לברך על משקאות באמצע הסעודה? צפו בהלכה יומיתהאם לברך על משקאות באמצע הסעודה? צפו בהלכה יומיתישי כהן1
האם צריך לברך על המשקה בסעודה? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
האם מותר להרוג כינים בשבת? צפו בהלכה יומיתהאם מותר להרוג כינים בשבת? צפו בהלכה יומיתישי כהן
האם מותר להרוג דבורה בשבת? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
האם מותר להרוג דבורה בשבת? צפו בהלכה יומיתהאם מותר להרוג דבורה בשבת? צפו בהלכה יומיתישי כהן
האם מותר להרוג דבורה בשבת? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
יין פוטר שאר משקים •  צפו בהלכה יומיתיין פוטר שאר משקים • צפו בהלכה יומיתישי כהן
מדוע יין פוטר שאר משקים ? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
מה מברכים על הקרמבו? צפו בהלכה יומיתמה מברכים על הקרמבו? צפו בהלכה יומיתישי כהן
מה מברכים על הקרמבו? אם להפריד את ביסקוויט מהקרמבו? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
האם מותר להרוג יתוש בשבת? צפו בהלכה יומיתהאם מותר להרוג יתוש בשבת? צפו בהלכה יומיתישי כהן1
האם מותר להרוג יתוש בשבת? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
האם מותר להרוג נמלה בשבת? צפו בהלכה יומיתהאם מותר להרוג נמלה בשבת? צפו בהלכה יומיתישי כהן1
האם מותר להרוג נמלה בשבת? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
מדוע ברכת היין פוטרת את שאר המשקים?מדוע ברכת היין פוטרת את שאר המשקים?ישי כהן
מדוע ברכת היין פוטרת שאר משקים? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: מותק לקשור עניבה בשבת ?הלכה יומית: מותק לקשור עניבה בשבת ?ישי כהן
האם מותר לקשור עניבה בשבת? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
אדם שהתחיל לאכול ונזכר שלא ברך, מה יעשה?אדם שהתחיל לאכול ונזכר שלא ברך, מה יעשה?ישי כהן
מה הדין של מי שהחל באכילתו ונזכר שלא ברך • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: זהירות בביזוי אוכליןהלכה יומית: זהירות בביזוי אוכליןישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: זהירות בביזוי אוכלין • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: מותר להאכיל מי שלא מברך?הלכה יומית: מותר להאכיל מי שלא מברך?ישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: מותר להאכיל מי שלא מברך? • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: איסור ניפוח בלון בשבתהלכה יומית: איסור ניפוח בלון בשבתישי כהן2
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: איסור ניפוח בלון בשבת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: זהירות ממלאכת קושר בשבתהלכה יומית: זהירות ממלאכת קושר בשבתישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: זהירות ממלאכת קושר בשבת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: מה מברכים על הסמבוסקהלכה יומית: מה מברכים על הסמבוסקישי כהן5
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: "הלכה יומית" עם הרב אופיר מלכה: מה מברכים על הסמבוסק • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: ברכת לחם מטוגןהלכה יומית: ברכת לחם מטוגןישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: "הלכה יומית" עם הרב אופיר מלכה: ברכת לחם מטוגן • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית:  מה מברכים על לחם מטוגן?הלכה יומית: מה מברכים על לחם מטוגן?ישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: "הלכה יומית" עם הרב אופיר מלכה: מה מברכים על לחם מטוגן? • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: המתארח בבית שלא שומרים שבתהלכה יומית: המתארח בבית שלא שומרים שבתישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: "הלכה יומית" עם הרב אופיר מלכה: המתארח בבית שלא שומרים שבת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: איסור הנאה מחילול שבתהלכה יומית: איסור הנאה מחילול שבתישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: "הלכה יומית" עם הרב אופיר מלכה: איסור הנאה מחילול שבת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: דין השמן שנותר מנרות חנוכההלכה יומית: דין השמן שנותר מנרות חנוכהישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: דין השמן שנותר מנרות חנוכה • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: אין מעבירין על המצוותהלכה יומית: אין מעבירין על המצוותישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: "הלכה יומית" עם הרב אופיר מלכה: אין מעבירין על המצוות • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: היוצא מביתו, מתי ידליק?הלכה יומית: היוצא מביתו, מתי ידליק?ישי כהן1
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: היוצא מביתו, מתי ידליק? • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: הדלקת נרות חנוכה במוצ"שהלכה יומית: הדלקת נרות חנוכה במוצ"שישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: הדלקת נרות חנוכה במוצ"ש • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: סדר ההדלקה בערב שבתהלכה יומית: סדר ההדלקה בערב שבתישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: סדר ההדלקה בערב שבת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: אין מעבירין על המצוותהלכה יומית: אין מעבירין על המצוותישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: אין מעבירין על המצוות • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: מקום הדלקת החנוכייההלכה יומית: מקום הדלקת החנוכייהישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: מקום הדלקת החנוכייה • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)

הלכה יומית עם הרב אופיר מלכה

פינה הלכתית יומית עם הפוסק הגאון הרב אופיר מלכה

עדכונים
כיכר facebook