יוסף מרדכי..  מטוס  מטוסים  מצווה טאנצ
הלכה יומית: כוונה בכניסה לסוכה ומהות המצווההלכה יומית: כוונה בכניסה לסוכה ומהות המצווהישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: כוונה בכניסה לסוכה ומהות המצווה • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: דין קישוטי הסוכה והכנסת גויהלכה יומית: דין קישוטי הסוכה והכנסת גויישי כהן2
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: דין קישוטי הסוכה והכנסת גוי, והאם מדליקים נרות בסוכה • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: דין סוכת ברזל וסוכה מתנפחתהלכה יומית: דין סוכת ברזל וסוכה מתנפחתישי כהן1
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: דין סוכת ברזל וסוכה מתנפחת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית:  דין פרגולה בסוכההלכה יומית: דין פרגולה בסוכהישי כהן3
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: דין פרגולה בסוכה • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: איך קושרים את הסכך בסוכה?הלכה יומית: איך קושרים את הסכך בסוכה?ישי כהן1
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: תפיסת הסכך בסוכה • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית:  דין יולדת ומעוברת ביום כיפורהלכה יומית: דין יולדת ומעוברת ביום כיפורישי כהן1
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: דין יולדת ומעוברת ביום כיפור • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: מותר לענוד תכשיטים ביום כיפור?הלכה יומית: מותר לענוד תכשיטים ביום כיפור?ישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: מותר לענוד תכשיטים ביום כיפור? • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: צריך לטבול בערב כיפורהלכה יומית: צריך לטבול בערב כיפורישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: טבילה בערב כיפור • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: אכילה בערב יום כיפורהלכה יומית: אכילה בערב יום כיפורישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: אכילה בערב יום כיפור • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: עבירות שבין אדם לחברוהלכה יומית: עבירות שבין אדם לחברוישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: טעה ב'המלך הקדוש' או 'המלך המשפט'הלכה יומית: טעה ב'המלך הקדוש' או 'המלך המשפט'ישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: או 'המלך המשפט' • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: אכילת חריף בראש השנההלכה יומית: אכילת חריף בראש השנהישי כהן1
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: אכילת חריף בראש השנה וסדר הסימנים • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
כיבוי באמצעות כפית על החיישןפסק הלכה: אסור לכבות את הגז בחג בכפיתישי כהן44
ברחבי הרשת הופצה פסיקה המתירה לכבות את הכיריים ביום טוב באמצעות הצמדת כפית לכיריים, כעת יוצא אחד מפוסקי ההלכה באופן חריף נגד הרעיון: "זהו איסור מוחלט" (חדשות)
הלכה יומית: הכנה מיו"ר ראשון ליו"ט שניהלכה יומית: הכנה מיו"ר ראשון ליו"ט שניישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: הכנה מיו"ר ראשון ליו"ט שני • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית:  מותר להתקלח בראש השנה?הלכה יומית: מותר להתקלח בראש השנה?ישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: מותר להתקלח בראש השנה? • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: הכנה ליום הדיןהלכה יומית: הכנה ליום הדיןישי כהן1
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: הכנה ליום הדין • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: הכנת צנימים בשבתהלכה יומית: הכנת צנימים בשבתישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: הכנת צנימים בשבת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: הכנת טוסט בשבתהלכה יומית: הכנת טוסט בשבתישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: הכנת טוסט בשבת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: בדיקת מזוזות בחודש אלולהלכה יומית: בדיקת מזוזות בחודש אלולישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: בדיקת מזוזות בחודש אלול • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: מיוחד - הפירוש של י"ג מידותהלכה יומית: מיוחד - הפירוש של י"ג מידותישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: הפירוש של י"ג מידות • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: שמיעת סליחות דרך הרדיוהלכה יומית: שמיעת סליחות דרך הרדיוישי כהן3
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: שמיעת סליחות דרך הרדיו • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: הכנסת ג'חנון לחמין בשבתהלכה יומית: הכנסת ג'חנון לחמין בשבתישי כהן
אתר "כיכר השבת" מגיש פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • הלכות שבת: הכנסת ג'חנון לחמין בשבת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: דין הכנת תה בשבתהלכה יומית: דין הכנת תה בשבתישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: דין הכנת תה בשבת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: דין אמירת סליחות ביחידהלכה יומית: דין אמירת סליחות ביחידישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: דין אמירת סליחות ביחיד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: זמן אמירת הסליחותהלכה יומית: זמן אמירת הסליחותישי כהן1
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: זמן אמירת הסליחות • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: איסור הפסקה בין הברכה לאכילת הלחםהלכה יומית: איסור הפסקה בין הברכה לאכילת הלחםישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: איסור הפסקה בין הברכה לאכילת הלחם • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)

הלכה יומית עם הרב אופיר מלכה

פינה הלכתית יומית עם הפוסק הגאון הרב אופיר מלכה

עדכונים
כיכר facebook