חסידיסטוק  בית מאיר  ליפא  אמנון יצחק
הלכה יומית: דין רחיצה בתשעת הימיםהלכה יומית: דין רחיצה בתשעת הימיםישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: רחיצה בתשעת הימים • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: לבישת בגדים מכובסים בתשעת הימיםהלכה יומית: לבישת בגדים מכובסים בתשעת הימיםישי כהן1
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: כיבוס ולבישת בגדים מכובסים בתשעת הימים • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: איסור אכילת בשר בתשעת הימיםהלכה יומית: איסור אכילת בשר בתשעת הימיםישי כהן1
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: איסור אכילת בשר בתשעת הימים • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: תפירה ותיקון בגדים בתשעת הימיםהלכה יומית: תפירה ותיקון בגדים בתשעת הימיםישי כהן4
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: תפירה ותיקון בגדים בתשעת הימים • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: קניית בגדים בתשעת הימיםהלכה יומית: קניית בגדים בתשעת הימיםישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: קניית בגדים ומצורים יקרי ערך בתשעת הימים • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: כך מכינים סלט בשבתהלכה יומית: כך מכינים סלט בשבתישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: כך מכינים סלט בשבת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: הליכה לים בשלושת השבועותהלכה יומית: הליכה לים בשלושת השבועותישי כהן4
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: שלא להכות תלמידים בשלושת השבועות • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: חתונה ומוזיקה בשלושת השבועותהלכה יומית: חתונה ומוזיקה בשלושת השבועותישי כהן1
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: חתונה, סעודת מצווה ומוזיקה בשלושת השבועות • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: ברכת שהחיינו בשלושת השבועותהלכה יומית: ברכת שהחיינו בשלושת השבועותישי כהן1
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: ברכת שהחיינו בשלושת השבועות • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: דין שימוש במגבונים בשבתהלכה יומית: דין שימוש במגבונים בשבתישי כהן3
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: הלכות שבת - דין שימוש במגבונים בשבת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: ריסוק פירות וביצים בשבתהלכה יומית: ריסוק פירות וביצים בשבתישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: הלכות שבת - ריסוק פירות וביצים בשבת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: דיני ומנהגי י"ז בתמוזהלכה יומית: דיני ומנהגי י"ז בתמוזישי כהן1
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: דיני ומנהגי י"ז בתמוז- • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: יצא מהשירותים ורוצה לאכול פתהלכה יומית: יצא מהשירותים ורוצה לאכול פתישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: הלכות ברכות - יצא מהשירותים ורוצה לאכול פת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: ריסוק איגלו בשבתהלכה יומית: ריסוק איגלו בשבתישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: הלכות שבת - ריסוק איגלו בשבתת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: שפיכת מים על קרח בשבתהלכה יומית: שפיכת מים על קרח בשבתישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: הלכות שבת - שפיכת מים על קרח בשבת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: שתה כוס תה והתפלל, צריך לחזור ולברך?הלכה יומית: שתה כוס תה והתפלל, צריך לחזור ולברך?ישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: הלכות ברכות - שתה כוס תה והתפלל, צריך לחזור ולברך? • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: יצא לחצר עם קפה, מתי מברך?הלכה יומית: יצא לחצר עם קפה, מתי מברך?ישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: הלכות ברכות - יצא לחצר עם קפה, מתי מברך? • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית:  הלכות ברכות להולכי דרכיםהלכה יומית: הלכות ברכות להולכי דרכיםישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: הלכות ברכות - הולכי דרכים, עוצר באמצע הנסיעה וחוזר לרכב • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: סחיטת קוגל ושניצל מהשמן בשבתהלכה יומית: סחיטת קוגל ושניצל מהשמן בשבתישי כהן2
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: סחיטת קוגל ושניצל מהשמן בשבת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: סחיטת לימון בכלי המיועד לכךהלכה יומית: סחיטת לימון בכלי המיועד לכךישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: סחיטת לימון בכלי המיועד לכך • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: יציאה לחצר תוך כדי אכילההלכה יומית: יציאה לחצר תוך כדי אכילהישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: יציאה לחצר תוך כדי אכילה • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: יציאה לחדר מדרגות תוך כדי אכילההלכה יומית: יציאה לחדר מדרגות תוך כדי אכילהישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: יציאה לחדר מדרגות תוך כדי אכילה • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: יצא חוץ לביתו בזמן האוכלהלכה יומית: יצא חוץ לביתו בזמן האוכלישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: שינוי מקום - יצא חוץ לביתו בזמן האוכל • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: דין סחיטת לימון בשבתהלכה יומית: דין סחיטת לימון בשבתישי כהן1
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: דין סחיטת לימון בשבת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: המתנה בין בשר לחלבהלכה יומית: המתנה בין בשר לחלבישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: המתנה בין בשר לחלב • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: המשך סדר הברכות בחג השבועותהלכה יומית: המשך סדר הברכות בחג השבועותישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: המשך סדר הברכות בחג השבועות • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)

הלכה יומית עם הרב אופיר מלכה

פינה הלכתית יומית עם הפוסק הגאון הרב אופיר מלכה

עדכונים
כיכר facebook