האוכל פירות ולחם יברך פעמיים? • צפו בהלכההאוכל פירות ולחם יברך פעמיים? • צפו בהלכהישי כהן
האוכל פירות ולחם יברך פעמיים?• מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
כזית לחם פוטרת שאר ברכות • צפו בהלכהכזית לחם פוטרת שאר ברכות • צפו בהלכהישי כהן1
כזית לחם פוטרת שאר ברכות • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
האוכל עוגות בסעודה יברך ברכה אחרונה? צפוהאוכל עוגות בסעודה יברך ברכה אחרונה? צפוישי כהן
האוכל עוגות בסעודה יברך ברכה אחרונה ? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
מותר לצוד יתוש בכוס? צפו בהלכה יומיתמותר לצוד יתוש בכוס? צפו בהלכה יומיתישי כהן
מותר לצוד יתוש בכוס ? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
האוכל פירות בסעודה צריך לברך ברכה אחרונה? צפו בהלכה יומיתהאוכל פירות בסעודה צריך לברך ברכה אחרונה? צפו בהלכה יומיתישי כהן
האוכל פירות בסעודה צריך לברך ברכה אחרונה? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
האם לברך על משקאות באמצע הסעודה? צפו בהלכה יומיתהאם לברך על משקאות באמצע הסעודה? צפו בהלכה יומיתישי כהן1
האם צריך לברך על המשקה בסעודה? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
האם מותר להרוג כינים בשבת? צפו בהלכה יומיתהאם מותר להרוג כינים בשבת? צפו בהלכה יומיתישי כהן
האם מותר להרוג דבורה בשבת? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
האם מותר להרוג דבורה בשבת? צפו בהלכה יומיתהאם מותר להרוג דבורה בשבת? צפו בהלכה יומיתישי כהן
האם מותר להרוג דבורה בשבת? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
יין פוטר שאר משקים •  צפו בהלכה יומיתיין פוטר שאר משקים • צפו בהלכה יומיתישי כהן
מדוע יין פוטר שאר משקים ? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
מה מברכים על הקרמבו? צפו בהלכה יומיתמה מברכים על הקרמבו? צפו בהלכה יומיתישי כהן
מה מברכים על הקרמבו? אם להפריד את ביסקוויט מהקרמבו? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
האם מותר להרוג יתוש בשבת? צפו בהלכה יומיתהאם מותר להרוג יתוש בשבת? צפו בהלכה יומיתישי כהן1
האם מותר להרוג יתוש בשבת? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
האם מותר להרוג נמלה בשבת? צפו בהלכה יומיתהאם מותר להרוג נמלה בשבת? צפו בהלכה יומיתישי כהן1
האם מותר להרוג נמלה בשבת? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
מדוע ברכת היין פוטרת את שאר המשקים?מדוע ברכת היין פוטרת את שאר המשקים?ישי כהן
מדוע ברכת היין פוטרת שאר משקים? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: מותק לקשור עניבה בשבת ?הלכה יומית: מותק לקשור עניבה בשבת ?ישי כהן
האם מותר לקשור עניבה בשבת? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
אדם שהתחיל לאכול ונזכר שלא ברך, מה יעשה?אדם שהתחיל לאכול ונזכר שלא ברך, מה יעשה?ישי כהן
מה הדין של מי שהחל באכילתו ונזכר שלא ברך • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: זהירות בביזוי אוכליןהלכה יומית: זהירות בביזוי אוכליןישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: זהירות בביזוי אוכלין • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: מותר להאכיל מי שלא מברך?הלכה יומית: מותר להאכיל מי שלא מברך?ישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: מותר להאכיל מי שלא מברך? • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: איסור ניפוח בלון בשבתהלכה יומית: איסור ניפוח בלון בשבתישי כהן2
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: איסור ניפוח בלון בשבת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: זהירות ממלאכת קושר בשבתהלכה יומית: זהירות ממלאכת קושר בשבתישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: זהירות ממלאכת קושר בשבת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: מה מברכים על הסמבוסקהלכה יומית: מה מברכים על הסמבוסקישי כהן5
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: "הלכה יומית" עם הרב אופיר מלכה: מה מברכים על הסמבוסק • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: ברכת לחם מטוגןהלכה יומית: ברכת לחם מטוגןישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: "הלכה יומית" עם הרב אופיר מלכה: ברכת לחם מטוגן • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית:  מה מברכים על לחם מטוגן?הלכה יומית: מה מברכים על לחם מטוגן?ישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: "הלכה יומית" עם הרב אופיר מלכה: מה מברכים על לחם מטוגן? • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: המתארח בבית שלא שומרים שבתהלכה יומית: המתארח בבית שלא שומרים שבתישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: "הלכה יומית" עם הרב אופיר מלכה: המתארח בבית שלא שומרים שבת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: איסור הנאה מחילול שבתהלכה יומית: איסור הנאה מחילול שבתישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: "הלכה יומית" עם הרב אופיר מלכה: איסור הנאה מחילול שבת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: דין השמן שנותר מנרות חנוכההלכה יומית: דין השמן שנותר מנרות חנוכהישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: דין השמן שנותר מנרות חנוכה • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: אין מעבירין על המצוותהלכה יומית: אין מעבירין על המצוותישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: "הלכה יומית" עם הרב אופיר מלכה: אין מעבירין על המצוות • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)

הלכה יומית עם הרב אופיר מלכה

פינה הלכתית יומית עם הפוסק הגאון הרב אופיר מלכה

עדכונים
כיכר facebook