ברכות התורה לפני הסליחות • צפו בהלכה יומיתברכות התורה לפני הסליחות • צפו בהלכה יומיתישי כהן
ברכות התורה לפני הסליחות • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
נטילת ידיים לפני הסליחות • צפו בהלכה יומיתנטילת ידיים לפני הסליחות • צפו בהלכה יומיתישי כהן
נטילת ידיים לפני הסליחות • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
בני תורה חייבים בסליחות? • צפו בהלכה יומיתבני תורה חייבים בסליחות? • צפו בהלכה יומיתישי כהן
בני תורה חייבים בסליחות? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
דיני אמירת הסליחות • צפו בהלכה יומיתדיני אמירת הסליחות • צפו בהלכה יומיתישי כהן
דיני אמירה הסליחות • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
מה מברכים על הגרנולה? צפו בהלכה יומיתמה מברכים על הגרנולה? צפו בהלכה יומיתישי כהן
מה מברכים על הגרנולה? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
ברכת חיטה מבושלת? צפו בהלכה יומיתברכת חיטה מבושלת? צפו בהלכה יומיתישי כהן
מה מברכים על חיטה מבושלת? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
ברכת שייק עוגיות? צפו בהלכה יומיתברכת שייק עוגיות? צפו בהלכה יומיתישי כהן
מה מברכים על שייק עוגיות? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הרב אופיר מלכא בשיחה מיוחדת לט' באבהרב אופיר מלכא בשיחה מיוחדת לט' באבישי כהן
שיחת חיזור ליום תשעה באב • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בפינה היומית (פינת ההלכה)
ט' באב: האם מותר לבלוע 'קלי צום' בשבת?ט' באב: האם מותר לבלוע 'קלי צום' בשבת?ישי כהן
האם מוצר לבלוע את כדורי ה'קלי צום' בשבת • מידי בוקר מגיש "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • הלכה היומית (פינת ההלכה)
דיני ט' באב שחל במוצ"ש • צפו בהלכה יומיתדיני ט' באב שחל במוצ"ש • צפו בהלכה יומיתישי כהן1
דיני ט' באב שחל במוצ"ש • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
מותר להתרחץ בשבוע שחל בו כשהצום דחוי?מותר להתרחץ בשבוע שחל בו כשהצום דחוי?ישי כהן2
הלכות תשעת הימים • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
מה מברכים על טילון? צפו בהלכה יומיתמה מברכים על טילון? צפו בהלכה יומיתישי כהן2
מה מברכים על טילון? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
מה מברכים על הפלאפל? צפו בהלכה יומיתמה מברכים על הפלאפל? צפו בהלכה יומיתישי כהן
מה מברכים על הפלאפל? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
מה מברכים על כיף כף? הלכה יומיתמה מברכים על כיף כף? הלכה יומיתישי כהן3
מה מברכים על כיף כף ? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
מה מברכים על עוגת גבינה? הלכה יומיתמה מברכים על עוגת גבינה? הלכה יומיתישי כהן1
מה מברכים על עוגת גבינה? ? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
יצא עם קפה לרכב, יברך שוב? • הלכה יומיתיצא עם קפה לרכב, יברך שוב? • הלכה יומיתישי כהן1
יצא עם קפה לרכב, יברך שוב? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
יציאה לחדר המדרגות בסעודה • הלכה יומיתיציאה לחדר המדרגות בסעודה • הלכה יומיתישי כהן
יציאה לחדר המדרגות בזמן הסעודה • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
עבר מחדר לחדר בסעודה • ההלכה היומיתעבר מחדר לחדר בסעודה • ההלכה היומיתישי כהן1
דין 'שינוי מקום'מחדר לחדר • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
'שינוי מקום' בסעודה עם חברים • צפו בהלכה יומית'שינוי מקום' בסעודה עם חברים • צפו בהלכה יומיתישי כהן
דין 'שינוי מקום' בסעודה עם חברים • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
שינוי מקום לפני שאכל כזית • צפו בהלכה יומיתשינוי מקום לפני שאכל כזית • צפו בהלכה יומיתישי כהן
שינוי מקום באכילת לחם ועוגות לפני שאכל כזית • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
דין שינוי מקום באכילת לחם ועוגות • צפודין שינוי מקום באכילת לחם ועוגות • צפוישי כהן
שינוי מקום באכילת לחם ועוגות •מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
דין שינוי מקום באכילת פירות וירקות • צפודין שינוי מקום באכילת פירות וירקות • צפוישי כהן
האם מותר לצוד מקק בשבת?• מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
האוכל פירות ולחם יברך פעמיים? • צפו בהלכההאוכל פירות ולחם יברך פעמיים? • צפו בהלכהישי כהן
מותר לצוד דבורה בשבת? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
האוכל פירות ולחם יברך פעמיים? • צפו בהלכההאוכל פירות ולחם יברך פעמיים? • צפו בהלכהישי כהן
האוכל פירות ולחם יברך פעמיים?• מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
כזית לחם פוטרת שאר ברכות • צפו בהלכהכזית לחם פוטרת שאר ברכות • צפו בהלכהישי כהן1
כזית לחם פוטרת שאר ברכות • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
האוכל עוגות בסעודה יברך ברכה אחרונה? צפוהאוכל עוגות בסעודה יברך ברכה אחרונה? צפוישי כהן
האוכל עוגות בסעודה יברך ברכה אחרונה ? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)

הלכה יומית עם הרב אופיר מלכה

פינה הלכתית יומית עם הפוסק הגאון הרב אופיר מלכה

כיכר facebook