ישי ריבו  ספורט  גבעת זאב  עברי אנוכי
מה הדין של עגלה שהתפרק לה הגלגל בשבת?מה הדין של עגלה שהתפרק לה הגלגל בשבת?ישי כהן
הפינה השבועית של הגאון רבי אופיר מלכה בהלכות שבת • והשבוע בפינה: הלכות מוקצה - כלים שהתפרקו בשבת כדוגמת עגלה שהתפרק לה הגלגל או משחק של ילד שהתפרק (יהדות)
הלכות מוקצה: דין כלי שנשבר בשבתהלכות מוקצה: דין כלי שנשבר בשבתישי כהן
הפינה השבועית של הגאון רבי אופיר מלכה בהלכות שבת • והשבוע בפינה: הלכות מוקצה - כלי שנשבר בשבת. דין אריזה ריקה בשבת (יהדות)
הלכות מוקצה: טלטול כלי שמלאכתו להיתרהלכות מוקצה: טלטול כלי שמלאכתו להיתרישי כהן2
הפינה השבועית של הגאון רבי אופיר מלכה בהלכות שבת • והשבוע בפינה: הלכות מוקצה - טלטול כלי שמלאכתו להיתר (יהדות)
הלכות מוקצה: טלטול מוצרי חשמל בשבתהלכות מוקצה: טלטול מוצרי חשמל בשבתישי כהן
הפינה השבועית של הגאון רבי אופיר מלכה בהלכות שבת • והשבוע בפינה: הלכות מוקצה - דין טלטול מוצרי חשמל בשבת (יהדות)
הלכות מוקצה: מוקצה מחמת חסרון כיסהלכות מוקצה: מוקצה מחמת חסרון כיסכיכר השבת1
הפינה השבועית של הגאון רבי אופיר מלכה בהלכות שבת • והשבוע בפינה: מוקצה מחמת חסרון כיס, האם וכיצד מותר לטלטלו (יהדות)
הלכות מוקצה: כלי שמלאכתו לאיסורהלכות מוקצה: כלי שמלאכתו לאיסורישי כהן
הפינה השבועית של הגאון רבי אופיר מלכה בהלכות שבת • והשבוע בפינה: דין וכללי הלכות כלי שמלאכתו לאיסור(יהדות)
מיוחד: כללי הלכות מוקצה בשבתמיוחד: כללי הלכות מוקצה בשבתישי כהן2
הפינה השבועית של הגאון רבי אופיר מלכה בהלכות שבת • והשבוע בפינה: כללי הלכות מוקצה בשבת (יהדות)
פינת ההלכה עם הרב אופיר מלכה: הלכות שינוי מקוםפינת ההלכה עם הרב אופיר מלכה: הלכות שינוי מקוםכיכר השבת
הפינה השבועית של הגאון רבי אופיר מלכה בהלכות שבת • והשבוע בפינה: הלכות שינוי מקום • צפו בשיעור (יהדות)
פרגולה פוסלת סוכה? ומה הדין של סוכת בדפרגולה פוסלת סוכה? ומה הדין של סוכת בדישי כהן1
הפינה השבועית של הגאון רבי אופיר מלכה • והשבוע בפינה: הלכות סוכה: דין פרגולה בסוכה, סוכת בד ועוד, צפו בשיעור המיוחד המסכם את הלכות סוכה (יהדות)
הפטורים מלצום כיצד ינהגו ביום הכיפוריםהפטורים מלצום כיצד ינהגו ביום הכיפוריםישי כהן3
הפינה השבועית של הגאון רבי אופיר מלכה • והשבוע בפינה: הפטורים מלצום כיצד ינהגו ביום הכיפורים • צפו בשיעור (יהדות)
שיעור מיוחד: כל מנהגי והלכות ראש השנהשיעור מיוחד: כל מנהגי והלכות ראש השנהישי כהן1
הפינה השבועית של הגאון רבי אופיר מלכה בהלכות שבת • והשבוע בפינה: הלכות ראש השנה • צפו בשיעור (יהדות)
פינת ההלכה עם הרב אופיר מלכה: דין בורר לאלתרפינת ההלכה עם הרב אופיר מלכה: דין בורר לאלתרישי כהן
הפינה השבועית של הגאון רבי אופיר מלכה בהלכות שבת • והשבוע בפינה: הלכות בורר לאלתר • צפו בשיעור (יהדות)
הלכות בורר: איך משתמשים בקרח בשבת?הלכות בורר: איך משתמשים בקרח בשבת?ישי כהן
הפינה השבועית של הגאון רבי אופיר מלכה בהלכות שבת • והשבוע בפינה: האם מותר לקלף פירות וירקות במקלף? איך משתמשים בקרח בשבת, ומה הדין של כלי הסינון לתה (יהדות)
זהירות, סנני המים מכשילים באיסור בורר בשבתזהירות, סנני המים מכשילים באיסור בורר בשבתישי כהן4
הפינה השבועית של הגאון רבי אופיר מלכה בהלכות שבת • והשבוע בפינה: זהירות, סנני המים מכשילים באיסור בורר בשבת • צפו בשיעור (יהדות)
איך נאכל פירות, דגים ועופות בלי לחלל שבת?איך נאכל פירות, דגים ועופות בלי לחלל שבת?ישי כהן
הפינה השבועית של הגאון רבי אופיר מלכה בהלכות שבת • והשבוע בפינה: הלכות בורר - הוצאת חרצנים מהפירות, עצמות מהעוף וקוצים מהדג • צפו בשיעור (יהדות)
איך שוטפים פירות וירקות בלי לחלל שבת?איך שוטפים פירות וירקות בלי לחלל שבת?ישי כהן3
הפינה השבועית של הגאון רבי אופיר מלכה בהלכות שבת • והשבוע בפינה: הלכות בורר - שטיפת פירות וירקות בשבת • צפו בשיעור (יהדות)
איך מפנים שולחן שבת בלי לעבור על איסור בורר?איך מפנים שולחן שבת בלי לעבור על איסור בורר?ישי כהן
הפינה השבועית של הגאון רבי אופיר מלכה בהלכות שבת • והשבוע בפינה: הלכות בורר - פינוי שולחן שבת • צפו בשיעור (יהדות)
פינת ההלכה עם הרב אופיר מלכה | צפופינת ההלכה עם הרב אופיר מלכה | צפוישי כהן2
הפינה השבועית של הגאון רבי אופיר מלכה בהלכות שבת • והשבוע בפינה: הלכות בורר - בורר בקופסאות שימורים ובסיר החמין • צפו בשיעור (יהדות)
פינת ההלכה עם הרב אופיר מלכה | צפופינת ההלכה עם הרב אופיר מלכה | צפוישי כהן3
הפינה השבועית של הגאון רבי אופיר מלכה בהלכות שבת • והשבוע בפינה: הלכות בורר - בורר בחמין, בורר בפיצוחים ובורר בממתקים לילדים לשבת • צפו בשיעור (יהדות)
"הלכה לשבת" עם הגאון רבי אופיר מלכה"הלכה לשבת" עם הגאון רבי אופיר מלכהישי כהן18
בשנים האחרונות הפך הגאון רבי אופיר מלכה לבעל שם כמומחה גדול בהלכות שבת. כעת, הוא משתף את גולשי "כיכר השבת" בידע הרחב שרכש עם פינה חדשה וקבועה על הלכות שבת • צפו (יהדות)

הלכה יומית עם הרב אופיר מלכה

פינה הלכתית יומית עם הפוסק הגאון הרב אופיר מלכה

עדכונים
כיכר facebook