יוסף מרדכי..  מזג האויר  מחרוזת..  מצוה טאנץ
הלכה יומית: חתונה ומוזיקה בשלושת השבועותהלכה יומית: חתונה ומוזיקה בשלושת השבועותישי כהן1
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: חתונה, סעודת מצווה ומוזיקה בשלושת השבועות • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: ברכת שהחיינו בשלושת השבועותהלכה יומית: ברכת שהחיינו בשלושת השבועותישי כהן1
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: ברכת שהחיינו בשלושת השבועות • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: דין שימוש במגבונים בשבתהלכה יומית: דין שימוש במגבונים בשבתישי כהן3
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: הלכות שבת - דין שימוש במגבונים בשבת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: ריסוק פירות וביצים בשבתהלכה יומית: ריסוק פירות וביצים בשבתישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: הלכות שבת - ריסוק פירות וביצים בשבת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: דיני ומנהגי י"ז בתמוזהלכה יומית: דיני ומנהגי י"ז בתמוזישי כהן1
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: דיני ומנהגי י"ז בתמוז- • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: יצא מהשירותים ורוצה לאכול פתהלכה יומית: יצא מהשירותים ורוצה לאכול פתישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: הלכות ברכות - יצא מהשירותים ורוצה לאכול פת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: ריסוק איגלו בשבתהלכה יומית: ריסוק איגלו בשבתישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: הלכות שבת - ריסוק איגלו בשבתת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: שפיכת מים על קרח בשבתהלכה יומית: שפיכת מים על קרח בשבתישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: הלכות שבת - שפיכת מים על קרח בשבת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: שתה כוס תה והתפלל, צריך לחזור ולברך?הלכה יומית: שתה כוס תה והתפלל, צריך לחזור ולברך?ישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: הלכות ברכות - שתה כוס תה והתפלל, צריך לחזור ולברך? • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: יצא לחצר עם קפה, מתי מברך?הלכה יומית: יצא לחצר עם קפה, מתי מברך?ישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: הלכות ברכות - יצא לחצר עם קפה, מתי מברך? • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית:  הלכות ברכות להולכי דרכיםהלכה יומית: הלכות ברכות להולכי דרכיםישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: הלכות ברכות - הולכי דרכים, עוצר באמצע הנסיעה וחוזר לרכב • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: סחיטת קוגל ושניצל מהשמן בשבתהלכה יומית: סחיטת קוגל ושניצל מהשמן בשבתישי כהן2
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: סחיטת קוגל ושניצל מהשמן בשבת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: סחיטת לימון בכלי המיועד לכךהלכה יומית: סחיטת לימון בכלי המיועד לכךישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: סחיטת לימון בכלי המיועד לכך • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: יציאה לחצר תוך כדי אכילההלכה יומית: יציאה לחצר תוך כדי אכילהישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: יציאה לחצר תוך כדי אכילה • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: יציאה לחדר מדרגות תוך כדי אכילההלכה יומית: יציאה לחדר מדרגות תוך כדי אכילהישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: יציאה לחדר מדרגות תוך כדי אכילה • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: יצא חוץ לביתו בזמן האוכלהלכה יומית: יצא חוץ לביתו בזמן האוכלישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: שינוי מקום - יצא חוץ לביתו בזמן האוכל • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: דין סחיטת לימון בשבתהלכה יומית: דין סחיטת לימון בשבתישי כהן1
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: דין סחיטת לימון בשבת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: המתנה בין בשר לחלבהלכה יומית: המתנה בין בשר לחלבישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: המתנה בין בשר לחלב • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: המשך סדר הברכות בחג השבועותהלכה יומית: המשך סדר הברכות בחג השבועותישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: המשך סדר הברכות בחג השבועות • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: סדר הברכות בחג השבועותהלכה יומית: סדר הברכות בחג השבועותישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: סדר הברכות בחג השבועות • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: אכל קצת מזונות והחליט לאכול הרבההלכה יומית: אכל קצת מזונות והחליט לאכול הרבהישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: דאכל קצת מזונות והחליט לאכול הרבה• צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: מתי מברכים ברכת המזון על עגההלכה יומית: מתי מברכים ברכת המזון על עגהישי כהן1
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: דין ברכת המזון על עוגות • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: מנהגי ל"ג בעומרהלכה יומית: מנהגי ל"ג בעומרישי כהן
לרגל ימי ספירת העומר 'כיכר השבת' מגיש פינת "הלכה יומית" עם הגאון רבי אופיר מלכה, על כל דיני ומנהגי ימי העומר • ובפינה היומית - מנהגי ל"ג בעומר (יהדות)
לכבד את הרב בספירת העומר, לספור ביום בלא ברכהלכבד את הרב בספירת העומר, לספור ביום בלא ברכהישי כהן
לרגל ימי ספירת העומר 'כיכר השבת' מגיש פינת "הלכה יומית" עם הגאון רבי אופיר מלכה, על כל דיני ומנהגי ימי העומר • ובפינה היומית - לכבד את הרב בספירת העומר, לספור ביום בלא ברכה (יהדות)
דין מי שקיבל שבת קודם השקיעה ונזכר שלא ספר עומרדין מי שקיבל שבת קודם השקיעה ונזכר שלא ספר עומרישי כהן
לרגל ימי ספירת העומר 'כיכר השבת' מגיש פינת "הלכה יומית" עם הגאון רבי אופיר מלכה, על כל דיני ומנהגי ימי העומר • ובפינה היומית - מי שקיבל שבת קודם השקיעה ונזכר שלא ספר עומר (יהדות)
מי שספר עומר וטעה, עדיף לספור קודם עלינו לשבחמי שספר עומר וטעה, עדיף לספור קודם עלינו לשבחישי כהן
לרגל ימי ספירת העומר 'כיכר השבת' מגיש פינת "הלכה יומית" עם הגאון רבי אופיר מלכה, על כל דיני ומנהגי ימי העומר • ובפינה היומית - מי שספר עומר וטעה, עדיף לספור קודם עלינו לשבח (יהדות)

הלכה יומית עם הרב אופיר מלכה

פינה הלכתית יומית עם הפוסק הגאון הרב אופיר מלכה

עדכונים
כיכר facebook