ישי ריבו  מלך..  www..  תנובה
הלכה יומית: מותר להאכיל מי שלא מברך?הלכה יומית: מותר להאכיל מי שלא מברך?ישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: מותר להאכיל מי שלא מברך? • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: איסור ניפוח בלון בשבתהלכה יומית: איסור ניפוח בלון בשבתישי כהן2
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: איסור ניפוח בלון בשבת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: זהירות ממלאכת קושר בשבתהלכה יומית: זהירות ממלאכת קושר בשבתישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: זהירות ממלאכת קושר בשבת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: מה מברכים על הסמבוסקהלכה יומית: מה מברכים על הסמבוסקישי כהן5
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: "הלכה יומית" עם הרב אופיר מלכה: מה מברכים על הסמבוסק • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: ברכת לחם מטוגןהלכה יומית: ברכת לחם מטוגןישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: "הלכה יומית" עם הרב אופיר מלכה: ברכת לחם מטוגן • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית:  מה מברכים על לחם מטוגן?הלכה יומית: מה מברכים על לחם מטוגן?ישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: "הלכה יומית" עם הרב אופיר מלכה: מה מברכים על לחם מטוגן? • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: המתארח בבית שלא שומרים שבתהלכה יומית: המתארח בבית שלא שומרים שבתישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: "הלכה יומית" עם הרב אופיר מלכה: המתארח בבית שלא שומרים שבת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: איסור הנאה מחילול שבתהלכה יומית: איסור הנאה מחילול שבתישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: "הלכה יומית" עם הרב אופיר מלכה: איסור הנאה מחילול שבת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: דין השמן שנותר מנרות חנוכההלכה יומית: דין השמן שנותר מנרות חנוכהישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: דין השמן שנותר מנרות חנוכה • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: אין מעבירין על המצוותהלכה יומית: אין מעבירין על המצוותישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: "הלכה יומית" עם הרב אופיר מלכה: אין מעבירין על המצוות • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: היוצא מביתו, מתי ידליק?הלכה יומית: היוצא מביתו, מתי ידליק?ישי כהן1
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: היוצא מביתו, מתי ידליק? • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: הדלקת נרות חנוכה במוצ"שהלכה יומית: הדלקת נרות חנוכה במוצ"שישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: הדלקת נרות חנוכה במוצ"ש • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: סדר ההדלקה בערב שבתהלכה יומית: סדר ההדלקה בערב שבתישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: סדר ההדלקה בערב שבת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: אין מעבירין על המצוותהלכה יומית: אין מעבירין על המצוותישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: אין מעבירין על המצוות • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: מקום הדלקת החנוכייההלכה יומית: מקום הדלקת החנוכייהישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: מקום הדלקת החנוכייה • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: לא יסלק ידו על ההבערההלכה יומית: לא יסלק ידו על ההבערהישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: לא יסלק ידו על ההבערה • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: סדר הדלקת נרות חנוכההלכה יומית: סדר הדלקת נרות חנוכהישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: סדר הדלקת נרות חנוכה • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית:  מה מברכים על  הסופגנייההלכה יומית: מה מברכים על הסופגנייהישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: ברכת הסופגנייה • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: הנאה מאור שיהודי הדליק בשבתהלכה יומית: הנאה מאור שיהודי הדליק בשבתישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: הנאה מאור שיהודי הדליק בשבת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: אכילת מאכלים שיהודי הביא ברכב בשבת?הלכה יומית: אכילת מאכלים שיהודי הביא ברכב בשבת?ישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: אכילת פירות בסעודההלכה יומית: אכילת פירות בסעודהישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: אכילת פירות בסעודה • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: מברכים על כוס תה וגרעינים בסעודה?הלכה יומית: מברכים על כוס תה וגרעינים בסעודה?ישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: מברכים על כוס תה וגרעינים בסעודה? • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: מברכים על עוגה באמצע הסעודה?הלכה יומית: מברכים על עוגה באמצע הסעודה?ישי כהן2
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: האם מברכים על עוגה באמצע הסעודה? • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: מותר לשמוע רדיו מיד בצאת השבת?הלכה יומית: מותר לשמוע רדיו מיד בצאת השבת?ישי כהן2
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והערב: מותר לשמוע רדיו מיד בצאת השבת? • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית:  הנאה מאור שיהודי הדליק בשבתהלכה יומית: הנאה מאור שיהודי הדליק בשבתישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: הנאה מאור שיהודי הדליק בשבת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית:  דין פת הבאה בכיסניןהלכה יומית: דין פת הבאה בכיסניןישי כהן1
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: דין פת הבאה בכיסנין • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)

הלכה יומית עם הרב אופיר מלכה

פינה הלכתית יומית עם הפוסק הגאון הרב אופיר מלכה

כיכר facebook