מנחם טוקר  מרדכי..  סדר קדימה..  עוגות זילוף
קשירת הסכך בסוכה • צפו בהלכה יומיתקשירת הסכך בסוכה • צפו בהלכה יומיתישי כהן
קשירת הסכך בסוכה • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
מצוות אכילה בערב יום כיפור • הלכה יומיתמצוות אכילה בערב יום כיפור • הלכה יומיתישי כהן1
מצוות אכילה בערב כיפור • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
השבת גניבה ובקשת סליחה • הלכה יומיתהשבת גניבה ובקשת סליחה • הלכה יומיתישי כהן
השבת גניבה ובקשת סליחה • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
טעה ב'המלך הקדוש' • צפו בהלכה יומיתטעה ב'המלך הקדוש' • צפו בהלכה יומיתישי כהן
טעה ב'המלך הקדוש' • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הכנה מיו"ט ראשון ליו"ט שני • הלכה יומיתהכנה מיו"ט ראשון ליו"ט שני • הלכה יומיתישי כהן
הכנה מיו"ט ראשון ליו"ט שני • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
בכי ובקשות פרטיות בראש השנה • הלכה יומיתבכי ובקשות פרטיות בראש השנה • הלכה יומיתישי כהן
בכי ובקשות פרטיות בראש השנה • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
סדר הסימנים בראש השנה • הלכה יומיתסדר הסימנים בראש השנה • הלכה יומיתישי כהן
סדר הסימנים בראש השנה • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
ברכת שהחיינו בראש השנה • הלכה יומיתברכת שהחיינו בראש השנה • הלכה יומיתישי כהן
טבילת הפת במלח ודבש בר"ה • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
טבילת הפת במלח ודבש בר"ה • הלכה יומיתטבילת הפת במלח ודבש בר"ה • הלכה יומיתישי כהן
טבילת הפת במלח ודבש בר"ה • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
אכילת חמוץ וחריף בר"ה • צפו בהלכה יומיתאכילת חמוץ וחריף בר"ה • צפו בהלכה יומיתישי כהן3
אכילת חמוץ וחריף בראש השנה • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הדלקת נרות ביו"ט שני • צפו בהלכה יומיתהדלקת נרות ביו"ט שני • צפו בהלכה יומיתישי כהן
הדלקת נרות ביו"ט שני • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הדלקת נרות ראש השנה • צפו בהלכה יומיתהדלקת נרות ראש השנה • צפו בהלכה יומיתישי כהן
דין הדלקת נרות ראש השנה • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הכנה ליום הדין • צפו בהלכה יומיתהכנה ליום הדין • צפו בהלכה יומיתישי כהן
הכנה ליום הדין • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
בדיקת המזוזות בחודש אלול • צפו בהלכה יומיתבדיקת המזוזות בחודש אלול • צפו בהלכה יומיתישי כהן
בדיקת המזוזות בחודש אלול • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
מותר לשמוע סליחות ברדיו? • צפו בהלכה יומיתמותר לשמוע סליחות ברדיו? • צפו בהלכה יומיתישי כהן
מותר לשמוע סליחות ברדיו? • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
מעט סליחות, אבל בכוונה • צפו בהלכה יומיתמעט סליחות, אבל בכוונה • צפו בהלכה יומיתישי כהן
מעט סליחות, אבל בכוונה • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
זה הפירוש לי"ג מידות • צפו בהלכה יומיתזה הפירוש לי"ג מידות • צפו בהלכה יומיתישי כהן
הפירוש לי"ג מידות • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
ברכות התורה לפני הסליחות • צפו בהלכה יומיתברכות התורה לפני הסליחות • צפו בהלכה יומיתישי כהן
ברכות התורה לפני הסליחות • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
נטילת ידיים לפני הסליחות • צפו בהלכה יומיתנטילת ידיים לפני הסליחות • צפו בהלכה יומיתישי כהן
נטילת ידיים לפני הסליחות • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
בני תורה חייבים בסליחות? • צפו בהלכה יומיתבני תורה חייבים בסליחות? • צפו בהלכה יומיתישי כהן
בני תורה חייבים בסליחות? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
דיני אמירת הסליחות • צפו בהלכה יומיתדיני אמירת הסליחות • צפו בהלכה יומיתישי כהן
דיני אמירה הסליחות • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
מה מברכים על הגרנולה? צפו בהלכה יומיתמה מברכים על הגרנולה? צפו בהלכה יומיתישי כהן
מה מברכים על הגרנולה? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
ברכת חיטה מבושלת? צפו בהלכה יומיתברכת חיטה מבושלת? צפו בהלכה יומיתישי כהן
מה מברכים על חיטה מבושלת? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
ברכת שייק עוגיות? צפו בהלכה יומיתברכת שייק עוגיות? צפו בהלכה יומיתישי כהן
מה מברכים על שייק עוגיות? • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הרב אופיר מלכא בשיחה מיוחדת לט' באבהרב אופיר מלכא בשיחה מיוחדת לט' באבישי כהן
שיחת חיזור ליום תשעה באב • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בפינה היומית (פינת ההלכה)
ט' באב: האם מותר לבלוע 'קלי צום' בשבת?ט' באב: האם מותר לבלוע 'קלי צום' בשבת?ישי כהן
האם מוצר לבלוע את כדורי ה'קלי צום' בשבת • מידי בוקר מגיש "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • הלכה היומית (פינת ההלכה)

הלכה יומית עם הרב אופיר מלכה

פינה הלכתית יומית עם הפוסק הגאון הרב אופיר מלכה

כיכר facebook