מותר לקרוא ספרי קומיקס בשבת? צפו בהלכהמותר לקרוא ספרי קומיקס בשבת? צפו בהלכהישי כהן2
מותר לקרוא ספרי קומיקס בשבת? • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
כיצד תנהג אורחת בהדלקת נרות שבת? צפוכיצד תנהג אורחת בהדלקת נרות שבת? צפוישי כהן1
כיצד תנהג אורחת בהדלקת נרות שבת?• מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: האוכל קוסקוס יברך על הירקות?הלכה יומית: האוכל קוסקוס יברך על הירקות?ישי כהן3
האוכל קוסקוס יברך על הירקות? • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: נשים חייבות בברכת המזון?הלכה יומית: נשים חייבות בברכת המזון?ישי כהן
נשים חייבות בברכת המזון? • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: קריאת דברי חול בשבת לצורך גוףהלכה יומית: קריאת דברי חול בשבת לצורך גוףישי כהן
קריאת דברי חול בשבת לצורך גוף • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
מותר לקרוא עיתון בשבת קודש? צפו בהלכהמותר לקרוא עיתון בשבת קודש? צפו בהלכהישי כהן2
קריאת עיתון בשבת קודש • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
מותר לברך ברכת המזון בכל שפה? • צפומותר לברך ברכת המזון בכל שפה? • צפוישי כהן
מותר לברך ברכת המזון בכל שפה? • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
להשמיע את ברכת המזון לאוזניו • צפולהשמיע את ברכת המזון לאוזניו • צפוישי כהן
להשמיע את ברכת המזון לאוזניו • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
לדבר על נסיעה בשבת • צפו בהלכה היומיתלדבר על נסיעה בשבת • צפו בהלכה היומיתישי כהן
לדבר על נסיעה בשבת • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
דיבור חול שאין בו צורך בשבת  • הלכה יומיתדיבור חול שאין בו צורך בשבת • הלכה יומיתישי כהן
דיבור חול שאין בו צורך בשבת • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
מסופק אם ברך ברכה האחרונה • צפומסופק אם ברך ברכה האחרונה • צפוישי כהן
מסופק אם ברך ברכה האחרונה • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
שכח לברך ולא המשיך לאכול, יכול לברך? צפושכח לברך ולא המשיך לאכול, יכול לברך? צפוישי כהן
שכח לברך ולא המשיך לאכול, יכול לברך? • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
עד מתי אפשר לברך ברכת המזון? צפועד מתי אפשר לברך ברכת המזון? צפוישי כהן3
עד מתי אפשר לברך ברכת המזון? • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
דיבור חול בשבת לצורך מצווה  • צפו בהלכה היומיתדיבור חול בשבת לצורך מצווה • צפו בהלכה היומיתישי כהן
דיבור חול בשבת לצורך מצווה • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
דין דיבור חול בשבת • צפו בהלכה היומיתדין דיבור חול בשבת • צפו בהלכה היומיתישי כהן
דין דיבור חול בשבת • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
יצא מביתו ושכח לברך • צפו בהלכה היומיתיצא מביתו ושכח לברך • צפו בהלכה היומיתישי כהן1
יצא מביתו ושכח לברך, מה יעשה? • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
ברכה אחרונה דווקא במקום אכילה? צפוברכה אחרונה דווקא במקום אכילה? צפוישי כהן
ברכה אחרונה חייב לברך דווקא במקום אכילה? • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
יוצאים הלילה מב"ב לי-ם? צפו בהלכה היומיתיוצאים הלילה מב"ב לי-ם? צפו בהלכה היומיתישי כהן
יוצאים הלילה מב"ב לי-ם? • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
דיני סעודת חג הפורים • צפו בהלכה היומיתדיני סעודת חג הפורים • צפו בהלכה היומיתישי כהן
דיני סעודת חג הפורים • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
דיני מתנות לאביונים • צפו בהלכה היומיתדיני מתנות לאביונים • צפו בהלכה היומיתישי כהן
דיני מתנות לאביונים • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
מצוות משלוח מנות • צפו בהלכה היומיתמצוות משלוח מנות • צפו בהלכה היומיתישי כהן
מצוות משלוח מנות • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
חובת ריכוז בקריאת מגילה • צפו בהלכהחובת ריכוז בקריאת מגילה • צפו בהלכהישי כהן
חובת ריכוז בקריאת מגילה • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
כל מה שצריך לדעת ב'שבת זכור' • צפו בהלכהכל מה שצריך לדעת ב'שבת זכור' • צפו בהלכהישי כהן
כל מה שצריך לדעת ב'שבת זכור' • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
שלא להחסיר אות במגילה • צפו בהלכה יומיתשלא להחסיר אות במגילה • צפו בהלכה יומיתישי כהן
שלא להחסיר אות במגילה • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
סכום 'זכר למחצית השקל' • צפו בהלכה יומיתסכום 'זכר למחצית השקל' • צפו בהלכה יומיתישי כהן
סכום 'זכר למחצית השקל' • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
חובת הריכוז בברכת המזון • צפו בהלכה יומיתחובת הריכוז בברכת המזון • צפו בהלכה יומיתישי כהן
חובת הריכוז בברכת המזון• מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)

הלכה יומית עם הרב אופיר מלכה

פינה הלכתית יומית עם הפוסק הגאון הרב אופיר מלכה

עדכונים
כיכר facebook