זהירות, סנני המים מכשילים באיסור בורר בשבתזהירות, סנני המים מכשילים באיסור בורר בשבתישי כהן4
הפינה השבועית של הגאון רבי אופיר מלכה בהלכות שבת • והשבוע בפינה: זהירות, סנני המים מכשילים באיסור בורר בשבת • צפו בשיעור (יהדות)
איך נאכל פירות, דגים ועופות בלי לחלל שבת?איך נאכל פירות, דגים ועופות בלי לחלל שבת?ישי כהן
הפינה השבועית של הגאון רבי אופיר מלכה בהלכות שבת • והשבוע בפינה: הלכות בורר - הוצאת חרצנים מהפירות, עצמות מהעוף וקוצים מהדג • צפו בשיעור (יהדות)
איך שוטפים פירות וירקות בלי לחלל שבת?איך שוטפים פירות וירקות בלי לחלל שבת?ישי כהן3
הפינה השבועית של הגאון רבי אופיר מלכה בהלכות שבת • והשבוע בפינה: הלכות בורר - שטיפת פירות וירקות בשבת • צפו בשיעור (יהדות)
איך מפנים שולחן שבת בלי לעבור על איסור בורר?איך מפנים שולחן שבת בלי לעבור על איסור בורר?ישי כהן
הפינה השבועית של הגאון רבי אופיר מלכה בהלכות שבת • והשבוע בפינה: הלכות בורר - פינוי שולחן שבת • צפו בשיעור (יהדות)
פינת ההלכה עם הרב אופיר מלכה | צפופינת ההלכה עם הרב אופיר מלכה | צפוישי כהן2
הפינה השבועית של הגאון רבי אופיר מלכה בהלכות שבת • והשבוע בפינה: הלכות בורר - בורר בקופסאות שימורים ובסיר החמין • צפו בשיעור (יהדות)
פינת ההלכה עם הרב אופיר מלכה | צפופינת ההלכה עם הרב אופיר מלכה | צפוישי כהן3
הפינה השבועית של הגאון רבי אופיר מלכה בהלכות שבת • והשבוע בפינה: הלכות בורר - בורר בחמין, בורר בפיצוחים ובורר בממתקים לילדים לשבת • צפו בשיעור (יהדות)
"הלכה לשבת" עם הגאון רבי אופיר מלכה"הלכה לשבת" עם הגאון רבי אופיר מלכהישי כהן18
בשנים האחרונות הפך הגאון רבי אופיר מלכה לבעל שם כמומחה גדול בהלכות שבת. כעת, הוא משתף את גולשי "כיכר השבת" בידע הרחב שרכש עם פינה חדשה וקבועה על הלכות שבת • צפו (יהדות)

הלכה יומית עם הרב אופיר מלכה

פינה הלכתית יומית עם הפוסק הגאון הרב אופיר מלכה

כיכר facebook