הלכה יומית: היוצא מביתו, מתי ידליק? צפוהלכה יומית: היוצא מביתו, מתי ידליק? צפוישי כהן1
מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: היוצא מביתו, מתי ידליק? • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
האם מותר לצוד מקק בשבת?• צפו בהלכההאם מותר לצוד מקק בשבת?• צפו בהלכהישי כהן2
האם מותר לצוד מקק בשבת?• מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: דין סחיטת לימון בשבתהלכה יומית: דין סחיטת לימון בשבתישי כהן1
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: דין סחיטת לימון בשבת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: הלכות בציעת הפתהלכה יומית: הלכות בציעת הפתישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: הלכות בציעת הפת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
איסור הכנסת סירים לסוכה  • צפו בהלכה לחגאיסור הכנסת סירים לסוכה • צפו בהלכה לחגישי כהן5
מותר להכניס סירים לסוכה? • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הרב אופיר מלכה מסביר: כיסוי הסוכה מפני הגשםהרב אופיר מלכה מסביר: כיסוי הסוכה מפני הגשםישי כהן1
כיסוי הסוכה מפני הגשם • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הרב אופיר מלכה מסביר: דין סוכה תחת מזגןהרב אופיר מלכה מסביר: דין סוכה תחת מזגןישי כהן2
דין סוכה תחת מזגן ועץ • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הרב אופיר מלכה מסביר: דין פרגולה בסוכההרב אופיר מלכה מסביר: דין פרגולה בסוכהישי כהן4
דיו פרגולה בסוכה • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הרב אופיר מלכה: דין מעוברת בכיפור. צפוהרב אופיר מלכה: דין מעוברת בכיפור. צפוישי כהן1
כִּֽי־בַיּ֥וֹם הַזֶּ֛ה יְכַפֵּ֥ר עֲלֵיכֶ֖ם לְטַהֵ֣ר אֶתְכֶ֑ם מִכֹּל֙ חַטֹּ֣אתֵיכֶ֔ם • הרב אופיר מלכה מסביר בפינה מיוחדת את דין יולדת ביום הכיפורים • האם צרכה לצום ומתי חייבת לשתות ובאיזה שיעור (יהדות)
הלכה יומית: תוספת ליום הכיפוריםהלכה יומית: תוספת ליום הכיפוריםישי כהן
תוספת ליום הכיפורים • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: טבילה בערב יום הכיפוריםהלכה יומית: טבילה בערב יום הכיפוריםישי כהן
הלכות טבילה בערב יום הכיפורים • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
טעה ב'המלך הקדוש'  • צפו בהלכה יומיתטעה ב'המלך הקדוש' • צפו בהלכה יומיתישי כהן
טעה ב'המלך הקדוש' • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: הכנת טוסט בשבתהלכה יומית: הכנת טוסט בשבתישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: הכנת טוסט בשבת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
מותר לאכול פיצה עם טונה? צפו בהלכה היומיתמותר לאכול פיצה עם טונה? צפו בהלכה היומיתישי כהן13
האם מותר לאכול דגים וחלב ביחד? ודין מים אמצעיים • מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: איך משלמים לבייביסיטר בשבת?הלכה יומית: איך משלמים לבייביסיטר בשבת?ישי כהן
איך משלמים לבייביסיטר בשבת? • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: לחשוב על דברי חול - בשבת?הלכה יומית: לחשוב על דברי חול - בשבת?ישי כהן
מותר לחשוב על דברי חול בשבת? • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: האוכל טילון, יברך על הגביע?הלכה יומית: האוכל טילון, יברך על הגביע?ישי כהן1
האוכל טילון, יברך על הגביע? • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: האוכל בכדי להעביר חריפות, יברך?הלכה יומית: האוכל בכדי להעביר חריפות, יברך?ישי כהן
האוכל בכדי להעביר חריפות, יברך? • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית:  דיני ומנהגי י"ז בתמוזהלכה יומית: דיני ומנהגי י"ז בתמוזישי כהן1
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: דיני ומנהגי י"ז בתמוז- • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
לעיתון יש דין מוקצה בשבת? צפו בהלכהלעיתון יש דין מוקצה בשבת? צפו בהלכהישי כהן1
לעיתון יש דין מוקצה בשבת? • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
מותר ללמוד למבחן בשבת? צפו בהלכהמותר ללמוד למבחן בשבת? צפו בהלכהישי כהן
מותר ללמוד למבחן בשבת? • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: האוכל טורטיה עם בשר, מה יברך?הלכה יומית: האוכל טורטיה עם בשר, מה יברך?ישי כהן2
האוכל טורטיה עם בשר, מה יברך? • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: האוכל עוף ואורז, מה יברך?הלכה יומית: האוכל עוף ואורז, מה יברך?ישי כהן
האוכל עוף ואורז, מה יברך? • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: מה מברכים על סלט פירות?הלכה יומית: מה מברכים על סלט פירות?ישי כהן
מה מברכים על סלט פירות? • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
מותר לקרוא ספרי קומיקס בשבת? צפו בהלכהמותר לקרוא ספרי קומיקס בשבת? צפו בהלכהישי כהן2
מותר לקרוא ספרי קומיקס בשבת? • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
כיצד תנהג אורחת בהדלקת נרות שבת? צפוכיצד תנהג אורחת בהדלקת נרות שבת? צפוישי כהן1
כיצד תנהג אורחת בהדלקת נרות שבת?• מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)

הלכה יומית עם הרב אופיר מלכה

פינה הלכתית יומית עם הפוסק הגאון הרב אופיר מלכה

כיכר facebook