מאיר גרין  מלך..  ישי ריבו  טראמפ
הלכה יומית: דין הנאה מחילול שבתהלכה יומית: דין הנאה מחילול שבתישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: דין הנאה מחילול שבת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: הזהירות בסעודה שלישיתהלכה יומית: הזהירות בסעודה שלישיתישי כהן1
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: הזהירות בסעודה שלישית • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: אכל מזונות והגיע לשיעור ברכת המזוןהלכה יומית: אכל מזונות והגיע לשיעור ברכת המזוןישי כהן1
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: אכל מזונות והגיע לשיעור ברכת המזון • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: על איזה לחם כדאי לברך 'המוציא'הלכה יומית: על איזה לחם כדאי לברך 'המוציא'ישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: על איזה לחם מברכים 'המוציא' • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית:  מותר לחמם חלב לתינוק בשבת?הלכה יומית: מותר לחמם חלב לתינוק בשבת?ישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: מותר לחמם חלב לתינוק בשבת? • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: מותר להוסיף מים לכוס התה בשבת?הלכה יומית: מותר להוסיף מים לכוס התה בשבת?ישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: מותר להוסיף מים לכוס התה בשבת? • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: כיצד ללמד את הקטן לברךהלכה יומית: כיצד ללמד את הקטן לברךישי כהן1
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: כיצד ללמד את הקטן לברך • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: לבצוע הלחם רק לאחר עניית אמןהלכה יומית: לבצוע הלחם רק לאחר עניית אמןישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: לבצוע הלחם רק לאחר עניית אמן • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: מי טועם ראשון בבציעת הלחםהלכה יומית: מי טועם ראשון בבציעת הלחםישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: מי טועם ראשון בבציעת הלחם • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: שימוש במצקת בשבתהלכה יומית: שימוש במצקת בשבתכיכר השבת1
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: שימוש במצקת בשבת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: כך סוגרים סיר בשבתהלכה יומית: כך סוגרים סיר בשבתישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: כך סוגרים סיר בשבת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית:  מי בוצע את הפת?הלכה יומית: מי בוצע את הפת?ישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: מי בוצע את הפת? • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: דין מי שטעה בברכההלכה יומית: דין מי שטעה בברכהכיכר השבת
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: דין מי שטעה בברכה • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: התחיל לאכול ושכח לברךהלכה יומית: התחיל לאכול ושכח לברךישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: התחיל לאכול ושכח לברך • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: חימום בפלטה בשבתהלכה יומית: חימום בפלטה בשבתישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: חימום בפלטה בשבת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית:  סגירת סיר שיש בו עצמותהלכה יומית: סגירת סיר שיש בו עצמותישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: סגירת סיר שיש בו עצמות • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: מותר למנגל ביום טוב?הלכה יומית: מותר למנגל ביום טוב?ישי כהן2
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: מותר למנגל ביום טוב? • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית:  חובה להחליף את הערבותהלכה יומית: חובה להחליף את הערבותישי כהן1
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: חובה להחליף את הערבות • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית:  דין אכילה מחוץ לסוכההלכה יומית: דין אכילה מחוץ לסוכהישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: דין אכילה מחוץ לסוכה • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית:  דין אכילה מחוץ לסוכההלכה יומית: דין אכילה מחוץ לסוכהישי כהן1
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: דין אכילה מחוץ לסוכה • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: כוונה בכניסה לסוכה ומהות המצווההלכה יומית: כוונה בכניסה לסוכה ומהות המצווהישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: כוונה בכניסה לסוכה ומהות המצווה • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: דין קישוטי הסוכה והכנסת גויהלכה יומית: דין קישוטי הסוכה והכנסת גויישי כהן2
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: דין קישוטי הסוכה והכנסת גוי, והאם מדליקים נרות בסוכה • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: דין סוכת ברזל וסוכה מתנפחתהלכה יומית: דין סוכת ברזל וסוכה מתנפחתישי כהן1
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: דין סוכת ברזל וסוכה מתנפחת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית:  דין פרגולה בסוכההלכה יומית: דין פרגולה בסוכהישי כהן3
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: דין פרגולה בסוכה • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: איך קושרים את הסכך בסוכה?הלכה יומית: איך קושרים את הסכך בסוכה?ישי כהן1
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: תפיסת הסכך בסוכה • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית:  דין יולדת ומעוברת ביום כיפורהלכה יומית: דין יולדת ומעוברת ביום כיפורישי כהן1
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: דין יולדת ומעוברת ביום כיפור • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)

הלכה יומית עם הרב אופיר מלכה

פינה הלכתית יומית עם הפוסק הגאון הרב אופיר מלכה

עדכונים
כיכר facebook