נסיעה ברכבת שנבנתה בשבת • צפו בהלכה יומיתנסיעה ברכבת שנבנתה בשבת • צפו בהלכה יומיתישי כהן2
נסיעה ברכבת שנבנתה בשבת • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הנאה ממלאכת שבת • צפו בהלכה יומיתהנאה ממלאכת שבת • צפו בהלכה יומיתישי כהן
הנאה ממלאכת שבת • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
חובה לשבת בברכות? • צפו בהלכה יומיתחובה לשבת בברכות? • צפו בהלכה יומיתישי כהן
חובה לשבת בברכות? • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
לענות אמן באמצע ברכה? • צפו בהלכה יומיתלענות אמן באמצע ברכה? • צפו בהלכה יומיתישי כהן
לענות אמן באמצע ברכה? • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
חובת הריכוז בברכות • צפו בהלכה יומיתחובת הריכוז בברכות • צפו בהלכה יומיתישי כהן
חובת הריכוז בברכות • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
דין אוכל שחולל עליו השבת • צפו בהלכה יומיתדין אוכל שחולל עליו השבת • צפו בהלכה יומיתישי כהן
דין אוכל שחולל עליו השבת • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הנאה מחילול שבת • צפו בהלכה יומיתהנאה מחילול שבת • צפו בהלכה יומיתישי כהן
הנאה מחילול שבת • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
מותר לדבר בברכת המזון? • צפו בהלכה יומיתמותר לדבר בברכת המזון? • צפו בהלכה יומיתישי כהן
מותר לדבר בברכת המזון? • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
דין כוס בברכה • צפו בהלכה יומיתדין כוס בברכה • צפו בהלכה יומיתישי כהן1
דין כוס בברכה • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
דין כוס בברכת המזון • צפו בהלכה יומיתדין כוס בברכת המזון • צפו בהלכה יומיתישי כהן
דין כוס בברכת המזון • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
מים אחרונים עם מיץ? • צפו בהלכה יומיתמים אחרונים עם מיץ? • צפו בהלכה יומיתישי כהן
מותר לעשות מים אחרונים עם מיץ? • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
מים אחרונים חובה • צפו בהלכה יומיתמים אחרונים חובה • צפו בהלכה יומיתישי כהן
מים אחרונים חובה • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
האיסור בהדלקת אור 'בשינוי' • הלכה יומיתהאיסור בהדלקת אור 'בשינוי' • הלכה יומיתישי כהן4
האיסור בהדלקת אור 'בשינוי' • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
להרחיק הסכין בברכת המזון • צפו בהלכה יומיתלהרחיק הסכין בברכת המזון • צפו בהלכה יומיתישי כהן
להרחיק הסכין בברכת המזון • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
מיוחד: סדר הברכות בשולחן ט"ו בשבט. צפומיוחד: סדר הברכות בשולחן ט"ו בשבט. צפוישי כהן4
מיוחד: סדר שולחן ט"ו בשבט • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
כך מסבירים ל'גוי שבת' • צפו בהלכה יומיתכך מסבירים ל'גוי שבת' • צפו בהלכה יומיתישי כהן1
כך מסבירים ל'גוי שבת' • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
איך מותר לזרוק לחם לפח • צפו בהלכה יומיתאיך מותר לזרוק לחם לפח • צפו בהלכה יומיתישי כהן2
איך מותר לזרוק לחם לפח • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
להשאיר לחם על השולחן • צפו בהלכה יומיתלהשאיר לחם על השולחן • צפו בהלכה יומיתישי כהן
להשאיר לחם על השולחן בברכת המזון • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
נפל החשמל ואין חולה בבית • צפו בהלכה יומיתנפל החשמל ואין חולה בבית • צפו בהלכה יומיתישי כהן
נפל החשמל ואין חולה בבית • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
נפל החשמל בשבת, מה עושים? • צפו בהלכה יומיתנפל החשמל בשבת, מה עושים? • צפו בהלכה יומיתישי כהן4
נפל החשמל בשבת, מה עושים? • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הדלקת נרות חנוכה בערב שבת • צפו בהלכה יומיתהדלקת נרות חנוכה בערב שבת • צפו בהלכה יומיתישי כהן
הדלקת נרות חנוכה בערב שבת • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
היוצא מביתו, היכן ידליק? • צפו בהלכה יומיתהיוצא מביתו, היכן ידליק? • צפו בהלכה יומיתישי כהן
היוצא מביתו, היכן ידליק? • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
קביעת סעודה על סופגניה • צפו בהלכה יומיתקביעת סעודה על סופגניה • צפו בהלכה יומיתישי כהן2
קביעת סעודה על סופגניה • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
תפילת ערבית לפני ההדלקה •  צפו בהלכה יומיתתפילת ערבית לפני ההדלקה • צפו בהלכה יומיתישי כהן
תפילת ערבית לפני ההדלקה • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
זמן הדלקת נרות חנוכה • צפו בהלכה יומיתזמן הדלקת נרות חנוכה • צפו בהלכה יומיתישי כהן
זמן הדלקת נרות חנוכה • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
מקום הדלקת הנרות • צפו בהלכה יומיתמקום הדלקת הנרות • צפו בהלכה יומיתישי כהן
מקום הדלקת נרות חנוכה • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)

הלכה יומית עם הרב אופיר מלכה

פינה הלכתית יומית עם הפוסק הגאון הרב אופיר מלכה

כיכר facebook