שבני הבית יהיו בהדלקה • צפו בהלכה יומיתשבני הבית יהיו בהדלקה • צפו בהלכה יומיתישי כהן1
כל בני הבית יהיו בהדלקת נרות חנוכה • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
סדר הדלקת נרות חנוכה • צפו בהלכה יומיתסדר הדלקת נרות חנוכה • צפו בהלכה יומיתישי כהן
סדר הדלקת נרות חנוכה • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
היסח הדעת בברכות • צפו בהלכה יומיתהיסח הדעת בברכות • צפו בהלכה יומיתישי כהן1
דין היסח הדעת בברכות • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
אכילת גלידה אחרי מים אחרונים • בהלכה יומיתאכילת גלידה אחרי מים אחרונים • בהלכה יומיתישי כהן
אכילת גלידה אחרי מים אחרונים • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
אכל והתפנה, יברך שוב? • צפו בהלכה יומיתאכל והתפנה, יברך שוב? • צפו בהלכה יומיתישי כהן1
אכל והתפנה, יברך שוב? • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
אכל ונרדם, יברך שוב? • צפו בהלכה יומיתאכל ונרדם, יברך שוב? • צפו בהלכה יומיתישי כהן
אכל ונרדם, יברך שוב? • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
גוי שבת כשאין חולה בבית • צפו בהלכה יומיתגוי שבת כשאין חולה בבית • צפו בהלכה יומיתישי כהן2
נפל החשמל בבית ואין חולה בבית מותר לבקש מהגוי ? • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
מותר לגוי להרים את החשמל? • הלכה יומיתמותר לגוי להרים את החשמל? • הלכה יומיתישי כהן
נפל החשמל בבית, מותר לבקש מהגוי ? • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
אכל והתפלל, יברך שוב? • צפו בהלכה יומיתאכל והתפלל, יברך שוב? • צפו בהלכה יומיתישי כהן
אכל והתפלל, יברך שוב? • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הדלקת אור באמצעות גוי • צפו בהלכה יומיתהדלקת אור באמצעות גוי • צפו בהלכה יומיתישי כהן1
הדלקת אור ומקרר באמצעות גוי שבת • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הדלקת מזגן באמצעות גוי • צפו בהלכה יומיתהדלקת מזגן באמצעות גוי • צפו בהלכה יומיתישי כהן2
הדלקת מזגן בשבת באמצעות גוי • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
החלפת הערבות בחול המועד • בהלכה יומיתהחלפת הערבות בחול המועד • בהלכה יומיתישי כהן
החלפת הערבות בחול המועד • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
מצוות הסוכה • צפו בהלכה יומיתמצוות הסוכה • צפו בהלכה יומיתכיכר השבת
מצוות הסוכה • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
קשירת הסכך בסוכה • צפו בהלכה יומיתקשירת הסכך בסוכה • צפו בהלכה יומיתישי כהן
קשירת הסכך בסוכה • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
מצוות אכילה בערב יום כיפור • הלכה יומיתמצוות אכילה בערב יום כיפור • הלכה יומיתישי כהן1
מצוות אכילה בערב כיפור • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
השבת גניבה ובקשת סליחה • הלכה יומיתהשבת גניבה ובקשת סליחה • הלכה יומיתישי כהן
השבת גניבה ובקשת סליחה • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הכנה מיו"ט ראשון ליו"ט שני • הלכה יומיתהכנה מיו"ט ראשון ליו"ט שני • הלכה יומיתישי כהן
הכנה מיו"ט ראשון ליו"ט שני • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
בכי ובקשות פרטיות בראש השנה • הלכה יומיתבכי ובקשות פרטיות בראש השנה • הלכה יומיתישי כהן
בכי ובקשות פרטיות בראש השנה • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
סדר הסימנים בראש השנה • הלכה יומיתסדר הסימנים בראש השנה • הלכה יומיתישי כהן
סדר הסימנים בראש השנה • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
ברכת שהחיינו בראש השנה • הלכה יומיתברכת שהחיינו בראש השנה • הלכה יומיתישי כהן
טבילת הפת במלח ודבש בר"ה • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
טבילת הפת במלח ודבש בר"ה • הלכה יומיתטבילת הפת במלח ודבש בר"ה • הלכה יומיתישי כהן
טבילת הפת במלח ודבש בר"ה • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
אכילת חמוץ וחריף בר"ה • צפו בהלכה יומיתאכילת חמוץ וחריף בר"ה • צפו בהלכה יומיתישי כהן3
אכילת חמוץ וחריף בראש השנה • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הדלקת נרות ביו"ט שני • צפו בהלכה יומיתהדלקת נרות ביו"ט שני • צפו בהלכה יומיתישי כהן
הדלקת נרות ביו"ט שני • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הדלקת נרות ראש השנה • צפו בהלכה יומיתהדלקת נרות ראש השנה • צפו בהלכה יומיתישי כהן
דין הדלקת נרות ראש השנה • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הכנה ליום הדין • צפו בהלכה יומיתהכנה ליום הדין • צפו בהלכה יומיתישי כהן
הכנה ליום הדין • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
בדיקת המזוזות בחודש אלול • צפו בהלכה יומיתבדיקת המזוזות בחודש אלול • צפו בהלכה יומיתישי כהן
בדיקת המזוזות בחודש אלול • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)

הלכה יומית עם הרב אופיר מלכה

פינה הלכתית יומית עם הפוסק הגאון הרב אופיר מלכה

עדכונים
כיכר facebook