ילדה..  מיילך..  מלכה ישועה  ממלכת..
הלכה יומית: איסור הנאה מחילול שבתהלכה יומית: איסור הנאה מחילול שבתישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: "הלכה יומית" עם הרב אופיר מלכה: איסור הנאה מחילול שבת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: דין השמן שנותר מנרות חנוכההלכה יומית: דין השמן שנותר מנרות חנוכהישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: דין השמן שנותר מנרות חנוכה • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: אין מעבירין על המצוותהלכה יומית: אין מעבירין על המצוותישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: "הלכה יומית" עם הרב אופיר מלכה: אין מעבירין על המצוות • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: היוצא מביתו, מתי ידליק?הלכה יומית: היוצא מביתו, מתי ידליק?ישי כהן1
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: היוצא מביתו, מתי ידליק? • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: הדלקת נרות חנוכה במוצ"שהלכה יומית: הדלקת נרות חנוכה במוצ"שישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: הדלקת נרות חנוכה במוצ"ש • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: סדר ההדלקה בערב שבתהלכה יומית: סדר ההדלקה בערב שבתישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: סדר ההדלקה בערב שבת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: אין מעבירין על המצוותהלכה יומית: אין מעבירין על המצוותישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: אין מעבירין על המצוות • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: מקום הדלקת החנוכייההלכה יומית: מקום הדלקת החנוכייהישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: מקום הדלקת החנוכייה • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: לא יסלק ידו על ההבערההלכה יומית: לא יסלק ידו על ההבערהישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: לא יסלק ידו על ההבערה • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: סדר הדלקת נרות חנוכההלכה יומית: סדר הדלקת נרות חנוכהישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: סדר הדלקת נרות חנוכה • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית:  מה מברכים על  הסופגנייההלכה יומית: מה מברכים על הסופגנייהישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: ברכת הסופגנייה • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: הנאה מאור שיהודי הדליק בשבתהלכה יומית: הנאה מאור שיהודי הדליק בשבתישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: הנאה מאור שיהודי הדליק בשבת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: אכילת מאכלים שיהודי הביא ברכב בשבת?הלכה יומית: אכילת מאכלים שיהודי הביא ברכב בשבת?ישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: אכילת פירות בסעודההלכה יומית: אכילת פירות בסעודהישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: אכילת פירות בסעודה • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: מברכים על כוס תה וגרעינים בסעודה?הלכה יומית: מברכים על כוס תה וגרעינים בסעודה?ישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: מברכים על כוס תה וגרעינים בסעודה? • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: מברכים על עוגה באמצע הסעודה?הלכה יומית: מברכים על עוגה באמצע הסעודה?ישי כהן2
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: האם מברכים על עוגה באמצע הסעודה? • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: מותר לשמוע רדיו מיד בצאת השבת?הלכה יומית: מותר לשמוע רדיו מיד בצאת השבת?ישי כהן2
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והערב: מותר לשמוע רדיו מיד בצאת השבת? • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית:  הנאה מאור שיהודי הדליק בשבתהלכה יומית: הנאה מאור שיהודי הדליק בשבתישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: הנאה מאור שיהודי הדליק בשבת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית:  דין פת הבאה בכיסניןהלכה יומית: דין פת הבאה בכיסניןישי כהן1
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: דין פת הבאה בכיסנין • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: דין הנאה מחילול שבתהלכה יומית: דין הנאה מחילול שבתישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: דין הנאה מחילול שבת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: הזהירות בסעודה שלישיתהלכה יומית: הזהירות בסעודה שלישיתישי כהן1
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: הזהירות בסעודה שלישית • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: אכל מזונות והגיע לשיעור ברכת המזוןהלכה יומית: אכל מזונות והגיע לשיעור ברכת המזוןישי כהן1
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: אכל מזונות והגיע לשיעור ברכת המזון • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: על איזה לחם כדאי לברך 'המוציא'הלכה יומית: על איזה לחם כדאי לברך 'המוציא'ישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: על איזה לחם מברכים 'המוציא' • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית:  מותר לחמם חלב לתינוק בשבת?הלכה יומית: מותר לחמם חלב לתינוק בשבת?ישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: מותר לחמם חלב לתינוק בשבת? • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: מותר להוסיף מים לכוס התה בשבת?הלכה יומית: מותר להוסיף מים לכוס התה בשבת?ישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: מותר להוסיף מים לכוס התה בשבת? • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: כיצד ללמד את הקטן לברךהלכה יומית: כיצד ללמד את הקטן לברךישי כהן1
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: כיצד ללמד את הקטן לברך • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)

הלכה יומית עם הרב אופיר מלכה

פינה הלכתית יומית עם הפוסק הגאון הרב אופיר מלכה

עדכונים
כיכר facebook