עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: כוונת התפילהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: כוונת התפילה (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: ברכת הבשמיםישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: ברכת הבשמים (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: ברכת הגומל להולכי דרכיםישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: ברכת הגומל להולכי דרכים (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: ברכת הגומל בשעת צרהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: ברכת הגומל בשעת צרה (יהדות)
הלכה יומית: ברכת הבמבההלכה יומית: ברכת הבמבהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: ברכת הבמבה (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: שלא לשנות נוסח ברכת הגומלכיכר השבת
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: שלא לשנות נוסח ברכת הגומל (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: אשה מברכת ברכת 'הגומל'ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: אשה מברכת ברכת 'הגומל' (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: ברכת ׳שפטרני מעונשו של זה׳ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: ברכת ׳שפטרני מעונשו של זה׳ (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: חינוך ילדים בברכותישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: חינוך ילדים בברכות (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: מותר לברך ברכת 'הגומל' בלילהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: מותר לברך ברכת 'הגומל' בלילה (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: קטן לא עולה לתורה בשני וחמישיישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: קטן לא עולה לתורה בשני וחמישי (יהדות)
הלכה יומית: אמירה לגוי בשבת לצורך רביםהלכה יומית: אמירה לגוי בשבת לצורך רביםישי כהן2
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: אמירה לגוי בשבת לצורך רבים (יהדות)
הלכה יומית:  מה צריך לספר בשידוכים?הלכה יומית: מה צריך לספר בשידוכים?ישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: מה צריך לספר בשידוכים? (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהחובה להמתין שש שעות בין בשר ועוף לחלבישי כהן1
החובה להמתין שש שעות בין בשר ועוף לחלב, והאם מותר להקל פחות משש שעות? הראשון לציון והרב הראשי, הגאון רבי יצחק יוסף, עונה (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: מה מברכים על הפיצה?ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: מה מברכים על הפיצה? (יהדות)
מי שלא ספר לילה ויום לא יספור את העומרמי שלא ספר לילה ויום לא יספור את העומרישי כהן3
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: מי שלא ספר לילה ויום לא יספור את העומר (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: נשים חייבות ב-4 כוסות בליל הסדרישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: נשים חייבות ב-4 כוסות בליל הסדר (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןקידוש בליל הסדר - רק לאחר צאת הכוכביםישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: בליל הסדר - לאחר צאת הכוכבים • צפו בפינה (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: כך מכשירים תנור אפייה לפסחישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: כך מכשירים תנור אפייה לפסח (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: בישול חרוסת בכלי של חמץישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: בישול חרוסת בכלי של חמץ (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: מיחם של שבת צריך הכשרה לפסחשי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: מיחם של שבת צריך הכשרה לפסח (יהדות)
הלכה יומית: מחבת זקוק לליבון או מספיק הגעלה?הלכה יומית: מחבת זקוק לליבון או מספיק הגעלה?ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: מחבת זקוק לליבון או מספיק הגעלה? (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהן'בימי הקורונה, להפוך את הבית לבית מדרש'ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: בימי הקורונה, להפוך את הבית לבית מדרש (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: להזהיר הקטנים שלא ירעישו במגילהיום שישי
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: להזהיר הקטנים שלא ירעישו במגילה (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: דין חייב איניש לבסומי בפוריאישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: דין חייב איניש לבסומי בפוריא (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: לכוון לצאת ידי חובה בקריאת מגילהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: לכוון לצאת ידי חובה בקריאת מגילה (יהדות)

הלכה יומית - עם הרב יצחק יוסף

שיעור יומי בהלכה מפי הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי יצחק יוסף

כיכר facebook