עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: דין חיוב נשים בשמיעת פרשת זכורישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: דין חיוב נשים בשמיעת פרשת זכור(יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: נשים חייבות בקריאת מגילה ביום ובלילהישי כהן2
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: נשים חייבות בקריאת מגילה ביום ובלילה (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: לקרוא פרשת זכור בעשרהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: לקרוא פרשת זכור בעשרה (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: פרשת זכור דאורייתאישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: פרשת זכור דאורייתא (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: עניית 'אמן יהא שמיה רבא' בקריאת שמעישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: עניית 'אמן יהא שמיה רבא' בקריאת שמע (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: עניית 'אמן יהא שמיה רבא'ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: עניית 'אמן יהא שמיה רבא' (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: לומר שלום לאביו בזמן קריאת שמעישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: לומר שלום לאביו בזמן קריאת שמע (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: מפני שיבה תקוםישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: מפני שיבה תקום (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: לשבת על גבי אבן בשבתישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: לשבת על גבי אבן בשבת (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: לברך ברכת המזון בישיבהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: לברך ברכת המזון בישיבה (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןברכת 'בורא נפשות' לאחר שתיית כוס תהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: ברכת 'בורא נפשות' לאחר שתיית כוס תה (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןלהיזהר שלא לדבר בין נטילת ידיים לברכת המוציאישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: להיזהר שלא לדבר בין נטילת ידיים לברכת המוציא (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהאוכל בריה שלימה מברך 'מעין שלוש'?ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: האוכל בריה שלימה מברך 'מעין שלוש'? (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןטלית על הראש בתפילה, מנהג חסידותישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: טלית על הראש בתפילה, מנהג חסידות (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: החובה לשנן הלכות ברכותישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: החובה לשנן הלכות ברכות (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןברכת העץ וברכת האדמה, מה קודמת?ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: ברכת העץ וברכת האדמה, מה קודמת? (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: אין מתענין ביום ט"ו בשבטישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: אין מתענין ביום ט"ו בשבט (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןמברכים ברכות התורה, למרות שמצווה ללמוד יום ולילהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: מברכים ברכות התורה, למרות שמצווה ללמוד תורה יום ולילה (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: הכותב דברי תורה חייב בברכות התורהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: הכותב דברי תורה חייב בברכות התורה (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: מנהג הספרדים להכניס את הציציותישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: מנהג הספרדים להכניס את הציציות (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: המנהג לשבועה חמורה בחופהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: המנהג לשבועה חמורה בחופה (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןמדוע הספרדים לא נוהגים לעשות 'חדר ייחוד'?ישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: מדוע הספרדים לא נוהגים לעשות 'חדר ייחוד' בחתונה (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: מי שמסופק אם בירך ברכות התורהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: מי שמסופק אם בירך ברכות התורה (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: גם בימינו, אונן אסור בכל המצוותישי כהן
גם בימינו, אונן אסור בכל המצוות, והאם מותר לקבור גביר, שאינו שומר תורה ומצוות, בבית קברות עם שאר היהודים? הראשון לציון והרב הראשי, הגאון רבי יצחק יוסף, מסביר (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: קטן שלא התפלל, חייב להשלים?יום חמישי
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: קטן שלא התפלל, חייב להשלים? (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: באיזה גיל מתחיל חיוב 'חינוך קטן'?ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: באיזה גיל מתחיל חיוב 'חינוך קטן'? (יהדות)

הלכה יומית - עם הרב יצחק יוסף

שיעור יומי בהלכה מפי הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי יצחק יוסף

כיכר facebook