מירי רגב  דספזלטוב  dur
הלכה יומית: דין ברית שחל בצוםהלכה יומית: דין ברית שחל בצוםישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: כיצד יש לנהוג בברית שחל בצום (יהדות)
הלכה יומית: לא מחנכים את הקטן  לצוםהלכה יומית: לא מחנכים את הקטן לצוםישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: לא מחנכים את הקטן לצום (יהדות)
הלכה יומית: אסור להקל בארבע תעניותהלכה יומית: אסור להקל בארבע תעניותישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: אסור להקל בארבע תעניות (יהדות)
הלכה יומית: מה מטרת הצומות?הלכה יומית: מה מטרת הצומות?ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: מה מטרת הצומות? (יהדות)
הלכה יומית: צום עשרה בטבתהלכה יומית: צום עשרה בטבתישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: צום עשרה בטבת (יהדות)
הלכה יומית: ברכת שעשה את הים הגדולהלכה יומית: ברכת שעשה את הים הגדולישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: דין ברכת שעשה את הים הגדול (יהדות)
הלכה יומית: בית מדרש צריך מזוזה בלא ברכההלכה יומית: בית מדרש צריך מזוזה בלא ברכהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: בית מדרש צריך מזוזה אך בלא ברכה (יהדות)
הלכה יומית: אין צער בעלי חיים בשחיטההלכה יומית: אין צער בעלי חיים בשחיטהישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: אין צער בעלי חיים בשחיטה (יהדות)
הלכה יומית: אבל יקום בפני החכם?הלכה יומית: אבל יקום בפני החכם?ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: האם לאבל מותר לקום בפני החכם? (יהדות)
הלכה יומית: דין אכילת בשר אחרי חלבהלכה יומית: דין אכילת בשר אחרי חלבישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: דין אכילת בשר אחרי חלב (יהדות)
הלכה יומית: לברך קודם הדלקת נרות שבתהלכה יומית: לברך קודם הדלקת נרות שבתישי כהן3
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: לברך קודם הדלקת נרות שבת (יהדות)
הלכה יומית: בחורי ישיבה לא ידליקו בברכההלכה יומית: בחורי ישיבה לא ידליקו בברכהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: הלכות חנוכה - בחורי ישיבה ידליקו בלא ברכה (יהדות)
הלכה יומית: מתי ידליקו אברכים נרות חנוכההלכה יומית: מתי ידליקו אברכים נרות חנוכהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: הלכות חנוכה - מתי ידליקו אברכים נרות חנוכה (יהדות)
הלכה יומית: האם מותר להדליק בתוך הבית?הלכה יומית: האם מותר להדליק בתוך הבית?ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: הלכות חנוכה - האם מותר להדליק בתוך הבית? (יהדות)
הלכה יומית: חייב להקפיד על זמן ההדלקה?הלכה יומית: חייב להקפיד על זמן ההדלקה?ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: הלכות חנוכה - האם חייב להקפיד על זמן ההדלקה? (יהדות)
הלכה יומית: בני המשפחה יתאספו בהדלקההלכה יומית: בני המשפחה יתאספו בהדלקהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: הלכות חנוכה - כל בני המשפחה יתאספו בזמן ההדלקה (יהדות)
הלכה יומית: הלכות חנוכה - נר איש וביתוהלכה יומית: הלכות חנוכה - נר איש וביתוישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: הלכות חנוכה - נר איש וביתו (יהדות)
הלכה יומית:  זמן הדלקת נרות חנוכההלכה יומית: זמן הדלקת נרות חנוכהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: הלכות חנוכה - זמן הדלקת נרות חנוכה (יהדות)
הלכה יומית: נשים מדליקות נרות חנוכההלכה יומית: נשים מדליקות נרות חנוכהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: הלכות חנוכה - נשים מדליקות נרות חנוכה (יהדות)
הלכה יומית: דין חנוכייה עם דלתותהלכה יומית: דין חנוכייה עם דלתותישי כהן2
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: הלכות חנוכה - דין חנוכייה עם דלתות (יהדות)
הלכה יומית: הדלקת נרות במוצאי שבתהלכה יומית: הדלקת נרות במוצאי שבתישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: הלכות חנוכה - הדלקת נרות במוצאי שבת (יהדות)

הלכה יומית - עם הרב יצחק יוסף

שיעור יומי בהלכה מפי הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי יצחק יוסף

כיכר facebook