עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: נשים לא יכולות להוציא את הגברים בברכת המזוןישי כהן2
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: נשים לא יכולות להוציא את הגברים בברכת המזון (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהלכה יומית: נשים לא יברכו ברכות קריאת שמעישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: נשים לא יברכו ברכות קריאת שמע (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןגם נשים צריכות להקפיד על מאה ברכות ביוםישי כהן
גם נשים צריכות להקפיד על מאה ברכות ביום וכיצד הן יעשו זאת? הראשון לציון והרב הראשי הגאון רבי יצחק יוסף מסביר (הלכה יומית)
עורך השיעור: ישי כהןהראשל"צ מסביר: להקפיד על מאה ברכות ביוםישי כהן
להקפיד על מאה ברכות ביום, והאם זה מדאורייתא או מדרבנן? • הראשון לציון והרב הראשי הגאון ריב יצחק יוסף מסביר (הלכה יומית)
עורך השיעור: ישי כהןהחובה לכוון לצאת ידי חובה בקידוש. צפוישי כהן
לכוון לצאת ידי חובה בקידוש ומה הדין אם לא כיוון? הראשון לציון והרב הראשי הגאון רבי יצחק יוסף עונה (הלכה יומית)
עורך השיעור: ישי כהןהאם חייב לאכול פת בסעודה שלישית? צפוישי כהן
האם חייב לאכול פת בסעודה שלישית? ומה הדין אם שכח 'רצה והחלצינו' בסעודה שלישית? הראשון לציון והרב הראשי הגאון רבי יצחק יוסף מסביר (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןמי ששכח 'רצה והחליצנו' בסעודה ראשונה ושנייהישי כהן
מי ששכח 'רצה והחליצנו' בסעודה ראשונה ושנייה, יחזור? הראשון לציון והרב הראשי, הגאון רבי יצחק יוסף, מסביר את ההלכה (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהן היוצא מחדר לחדר בזמן הסעודה, ימשיך לאכול?ישי כהן
 היוצא מחדר לחדר בזמן הסעודה? ומדוע נוהגים בנושא זה נגד דעת מרן השולחן ערוך? ומה הדין אם הוא סועד עם חברו? הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף מסביר (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהראשל"צ: להיזהר מאיסור לשון הרעישי כהן
להיזהר מאיסור לשון הרע, והאם איסור לשון הרע הוא איסור של 'יהרג ובל יעבור'? הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הגאון רבי יצחק יוסף, מסביר (הלכה יומית)
עורך השיעור: ישי כהןלעס בשר אך לא בלע, צריך להמתין שש שעות?ישי כהן
לעס בשר אך לא בלע, צריך להמתין שש שעות? ומה דין אדם שאכל שומן או ניקה את שיניו, צריך להמתין שש שעות? הראשון לציון והרב הראשי, הגאון רבי יצחק יוסף, עונה (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןרוצה לאכול חלבי ושכח מתי סיים לאכול בשריישי כהן1
רוצה לאכול חלבי ושכח מתי סיים לאכול בשרי, מה דינו? והאם איסור אכילת בשר וחלב הוא מדאורייתא או מדברנן? הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הגאון רבי יצחק יוסף, מסביר (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןמסופק אם בירך ברכות התורה, מה יעשה?ישי כהן1
מסופק אם בירך ברכות התורה, מה יעשה? והאם מותר לברך ברכות השחר בדרכים? • הראשון לציון והרב הראשי, הגאון רבי יצחק יוסף, מסביר (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןזמן הדלקת נרות חנוכה במוצאי השבתישי כהן
מתי מדליקים נרות חנוכה במוצאי שבת והאם צריך להמתין עד לאחר צאת השבת לפי רבינו תם? הראשון לציון והרב הראשי הגאון רבי יצחק יוסף מסביר (הלכה יומית)
עורך השיעור: ישי כהןדין הדלקת נרות חנוכה באולם שמחותישי כהן1
דין הדלקת נרות חנוכה באולם שמחות, והאם חייב להתפלל ערבית בכדי לברך על ההדלקה? הראשון לציון והרב הראשי הגאון רבי יצחק יוסף מסביר (הלכה יומית)
עורך השיעור: ישי כהןתלמיד שהוריו מדליקים בחו"ל, ידליק בברכה?ישי כהן
תלמיד ישיבה שהוריו מדליקים נרות חנוכה בחו"ל, ידליק בברכה? והאם יש הבדל בין המדינות? הראשון לציון והרב הראשי הגאון רבי יצחק יוסף עונה (הלכה יומית)
הלכה יומית ב"כיכר השבת": אתר "כיכר השבת" מגיש מדי יום ביומו, פינת הלכה יומית בענייני דיומא מאת הראשון לציון והרב הראשי הגאון רבי יצחק יוסף.  פינת ההלכה היומית הינה מתוך שיעורו השבועי של הגר"י יוסף בבית הכנסת 'היזדים' בשכונת הבוכרים בירושלים.  היום בשתלמיד ישיבה שלא רוצה לצאת ידי חובת בהדלקת אביו ישי כהן1
תלמיד ישיבה שלא רוצה לצאת ידי חובת בהדלקת אביו, האם יכול לעשות תנאי ולהדליק בישיבה בברכה? הראשון לציון והרב הראשי הגאון רבי יצחק יוסף עונה (הלכה יומית)
עורך השיעור: ישי כהןמי שגר בקומה גבוהה, היכן ידליק נרות חנוכה?ישי כהן
המתגורר בקומה גבוהה, היכן ידליק נרות חנוכה? והאם יש פרסום הנס גם לגוים? ומה דין מעלית שבת • הראשון לציון והרב הראשי הגאון רבי יצחק יוסף מסביר (הלכה יומית)
עורך השיעור: ישי כהןהאשה מתעכבת, יכול להמתין בהדלקת הנרות?ישי כהן
מי שרעייתו מתעכבת בפקקים ובינתיים זמן הדלקת נרות החנוכה הגיע, יכול להמתין עד להגעתה? הראשון לציון והרב הראשי הגאון רבי יצחק יוסף עונה (הלכה יומית)
עורך השיעור: ישי כהןהאם חייב להמתין אחרי ההדלקה בסמוך לנרות?ישי כהן
האם חייב להמתין אחרי ההדלקה בסמוך לנרות? מי שממהר לאחר ההדלקה, יכול לצאת מיד לאחר שהדליק? הראשון לציון והרב הראשי הגאון רבי יצחק יוסף מסביר • צפו (הלכה יומית)
עורך השיעור: ישי כהןהאם חייב שבני הבית יהיו נוכחים בהדלקה?ישי כהן
האם חייב שבני הבית יהיו נוכחים בהדלקה? מי שהגיע לביתו בחצות לילה, צריך להעיר את אישתו כדי שתהיה נוכחת בהדלקה? הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף מסביר (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןהאם חייב להקפיד על זמן הדלקת נרות חנוכה?ישי כהן
האם חייב להקפיד על זמן הדלקת נרות חנוכה? מה דינו של אברך הלומד בכולל או פועל שיש לו הפסד מרובה? הראשון לציון והרב הראשי הגאון רבי יצחק יוסף מסביר • צפו (הלכה יומית)
עורך השיעור: ישי כהןמדוע מדליקים נרות חנוכה בתוך הבית? צפוישי כהן
מדוע מדליקים נרות חנוכה בתוך הבית ולא מחוץ לבית? ומה הטעם שבעבר שינו את המנהג? הראשון לציון והרב הראשי הגאון רבי יצחק יוסף מסביר • צפו (הלכה יומית)
עורך השיעור: ישי כהןמדוע מדליקים נרות חנוכה בכותל? צפו בהסברישי כהן
מדוע מדליקים נרות חנוכה בכותל? והאם חייב להדליק דווקא בתוך מנהרות הכותל? הראשון לציון והרב הראשי הגאון יצחק יוסף מסביר את ההלכה • צפו (הלכה יומית)
עורך השיעור: ישי כהןהאם האשה חייבת בהדלקת נר חנוכה? צפוישי כהן1
האם האשה חייבת בהדלקת נר חנוכה? מדוע האשה לא מדליקה נר חנוכה ומתי היא כן תדליק נרות בביתה? הראשון לציון והבר הראשי הגאון רבי יצחק יוסף מסביר (הלכה יומית)
עורך השיעור: ישי כהןמותר לחמם בשבת סופגנייה עם ריבה? ישי כהן
מותר לחמם בשבת סופגנייה עם ריבה? ומה השינוי שלא היה בעבר ויוצר חשש של מבשל בשבת? הראשון לציון והרב הראשי הגאון רבי יצחק יוסף מסביר • צפו (יהדות)
עורך השיעור: ישי כהןמותר לרכוב עם אופניים בשבת ? צפו בהלכהישי כהן3
מותר לרכוב עם אופניים בשבת? דין קלנועית למבוגרים ומה דעתו של 'הבן איש חי' בנושא? הראשון לציון והרב הראשי הגאון רבי יצחק יוסף מסביר את ההלכה • צפו (יהדות)

הלכה יומית - עם הרב יצחק יוסף

שיעור יומי בהלכה מפי הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי יצחק יוסף

כיכר facebook