logo
ילדים

כל מי שקובע מטרות נעלות לילדיו מודע לכאב שנלווה להפצרות חוזרות ונשנות בהם לגלות רצינות לגבי העניין, כשהרצון היחיד שלהם הוא לשחק. מסתבר, לפי המדע, שזה בסדר לוותר להם מדי פעם (ילדים)

יום אחד, בני, כל זה יהיה שלך, אם ממש תתאמץ

כן, יש תכונה אחת שאינה תלויה בגנים או סביבה שיכולה להקפיץ משמעותית את ההישגים הלימודיים של הילדים, ומה

משעמם...

"לפני הסמארטפונים והמשחקים, היינו רואים את ההורים שלנו 'משתעממים' להם מדי פעם והנה צורך בסיסי

כתבות