logo
זוגיות

כנשים, כולנו עוסקות בהתמודדות עם הטחת אמירות ואמיתות קשות, ואחר כך בריפוי האפקט שנלווה להן. לכאורה, מדובר בדבר בריא, לשחרר, לפרוק, נכון? אבל מה קורה כאשר את נשואה לבעל שאינו אוהב לדון בבעיות? (זוגיות)

מה הקשר בין שמחת תורה לזוגיות?

כלי התקשורת החשוב ביותר על מנת ליצור זוגיות טובה ומשובחת הוא הדיבור. ע"י לימוד התורה נוצר שיח בנינו

תני עינייך לשמיים...

כמה פעמים יצא לנו לשדך בין שתי נשמות תואמות (להבנתנו)? וגם אם לא יצא לנו, בטוח שמכונן בכל אחת מאיתנו רצון

כתבות