רובשקין  בית מאיר  סאטמר  www.bzkjic..
הסגולה: כך החולים יזכו לרפואה שלימה - בפעולה אחת • צפוהסגולה: כך החולים יזכו לרפואה שלימה - בפעולה אחת • צפוהרב עידו וובר1
הרב עידו וובר בפינה יומית ב"כיכר השבת" - מה הסגולה המיוחדת של היום הזה, מה האירוע ההיסטורי שאירע בו, מה אנחנו לומדים מהיום ולמה הוא מסוגל? / י"ב בתמוז • (יהדות)
הסגולה היומית: כך נינצל מעין הרע ומכל מרעין בישין • צפוהסגולה היומית: כך נינצל מעין הרע ומכל מרעין בישין • צפוהרב עידו וובר
הרב עידו וובר בפינה יומית ב"כיכר השבת" - מה הסגולה המיוחדת של היום הזה, מה האירוע ההיסטורי שאירע בו, מה אנחנו לומדים מהיום ולמה הוא מסוגל? / י"א בתמוז • (יהדות)
הסגולה השבועית: כל מה שצריך לדעת על השבוע הקרובהסגולה השבועית: כל מה שצריך לדעת על השבוע הקרובהרב עידו וובר1
הרב עידו וובר בפינה שבועית ב"כיכר השבת" - מה הסגולה המיוחדת של השבוע, מה האירועים המרכזיים שיהיו בו ואיזה יום בשבוע הקרוב הוא הכי מוצלח? • י' בתמוז • צפו (יהדות)
הסגולה היומית: כך הקב"ה יכפר על כל העוונות שלנו  • צפוהסגולה היומית: כך הקב"ה יכפר על כל העוונות שלנו • צפוהרב עידו וובר1
הרב עידו וובר בפינה יומית ב"כיכר השבת" - מה הסגולה המיוחדת של היום הזה, מה האירוע ההיסטורי שאירע בו, מה אנחנו לומדים מהיום ולמה הוא מסוגל? / ט' בתמוז • (יהדות)
הסגולה: ג' פסוקים שייחשבו כאמירת כל התהילים • צפוהסגולה: ג' פסוקים שייחשבו כאמירת כל התהילים • צפוהרב עידו וובר
הרב עידו וובר בפינה יומית ב"כיכר השבת" - מה הסגולה המיוחדת של היום הזה, מה האירוע ההיסטורי שאירע בו, מה אנחנו לומדים מהיום ולמה הוא מסוגל? / ז' בתמוז • (יהדות)
הסגולה היומית: כך נבטל מעלינו כל גזירות רעות • צפוהסגולה היומית: כך נבטל מעלינו כל גזירות רעות • צפוהרב עידו וובר
הרב עידו וובר בפינה יומית ב"כיכר השבת" - מה הסגולה המיוחדת של היום הזה, מה האירוע ההיסטורי שאירע בו, מה אנחנו לומדים מהיום ולמה הוא מסוגל? / ו' בתמוז • (יהדות)
הסגולה היומית: כך נבטל מעלינו גזירות קשות • צפוהסגולה היומית: כך נבטל מעלינו גזירות קשות • צפוהרב עידו וובר
הרב עידו וובר בפינה יומית ב"כיכר השבת" - מה הסגולה המיוחדת של היום הזה, מה האירוע ההיסטורי שאירע בו, מה אנחנו לומדים מהיום ולמה הוא מסוגל? / ה' בתמוז • (יהדות)
הסגולה היומית: הלחש שיכול להציל מחנקהסגולה היומית: הלחש שיכול להציל מחנקהרב עידו וובר1
הרב עידו וובר בפינה יומית ב"כיכר השבת" - מה הסגולה המיוחדת של היום הזה, מה האירוע ההיסטורי שאירע בו, מה אנחנו לומדים מהיום ולמה הוא מסוגל? / ד' בתמוז • (יהדות)
הסגולה השבועית: כל מה שצריך לדעת על השבוע הקרובהסגולה השבועית: כל מה שצריך לדעת על השבוע הקרובהרב עידו וובר
הרב עידו וובר בפינה שבועית ב"כיכר השבת" - מה הסגולה המיוחדת של השבוע, מה האירועים המרכזיים שיהיו בו ואיזה יום בשבוע הקרוב הוא הכי מוצלח? • ג' בתמוז • צפו (יהדות)
הסגולה היומית: כך אשה תלד בקלות • צפוהסגולה היומית: כך אשה תלד בקלות • צפוהרב עידו וובר1
הרב עידו וובר בפינה יומית ב"כיכר השבת" - מה הסגולה המיוחדת של היום הזה, מה האירוע ההיסטורי שאירע בו, מה אנחנו לומדים מהיום הזה ולמה הוא מסוגל? // ב' בתמוז • צפו (יהדות)
הסגולה היומית: כך נזרז את השידוכים עבור ילדנו • צפוהסגולה היומית: כך נזרז את השידוכים עבור ילדנו • צפוכיכר השבת1
הרב עידו וובר בפינה יומית ב"כיכר השבת" - מה הסגולה המיוחדת של היום הזה, מה האירוע ההיסטורי שאירע בו, מה אנחנו לומדים מהיום הזה ולמה הוא מסוגל? // א' בתמוז • צפו (יהדות)
הסגולה היומית: כך נינצל מצער וייסורים קשים • צפוהסגולה היומית: כך נינצל מצער וייסורים קשים • צפוהרב עידו וובר1
הרב עידו וובר בפינה יומית ב"כיכר השבת" - מה הסגולה המיוחדת של היום הזה, מה האירוע ההיסטורי שאירע בו, מה אנחנו לומדים מהיום הזה ולמה הוא מסוגל? // ל' בסיון • צפו (יהדות)
הסגולה היומית: כך יהיה לנו חלק לעולם הבא • צפוהסגולה היומית: כך יהיה לנו חלק לעולם הבא • צפוהרב עידו וובר
הרב עידו וובר בפינה יומית ב"כיכר השבת" - מה הסגולה המיוחדת של היום הזה, מה האירוע ההיסטורי שאירע בו, מה אנחנו לומדים מהיום הזה ולמה הוא מסוגל? // כ"ט בסיון • צפו (יהדות)
הסגולה היומית: כך נסיר כל ספיקות באמונה • צפוהסגולה היומית: כך נסיר כל ספיקות באמונה • צפוהרב עידו וובר1
הרב עידו וובר בפינה יומית ב"כיכר השבת" - מה הסגולה המיוחדת של היום הזה, מה האירוע ההיסטורי שאירע בו, מה אנחנו לומדים מהיום הזה ולמה הוא מסוגל? // כ"ח בסיון • צפו (יהדות)
הסגולה היומית: כך השם ימלא כל משאלות ליבנו לטובה • צפוהסגולה היומית: כך השם ימלא כל משאלות ליבנו לטובה • צפוהרב עידו וובר1
הרב עידו וובר בפינה יומית ב"כיכר השבת" - מה הסגולה המיוחדת של היום הזה, מה האירוע ההיסטורי שאירע בו, מה אנחנו לומדים מהיום הזה ולמה הוא מסוגל? // כ"ז בסיון • צפו (יהדות)
הסגולה השבועית: כל מה שצריך לדעת על השבוע הקרובהסגולה השבועית: כל מה שצריך לדעת על השבוע הקרובהרב עידו וובר1
הרב עידו וובר בפינה שבועית ב"כיכר השבת" - מה הסגולה המיוחדת של השבוע, מה האירועים המרכזיים שיהיו בו ואיזה יום בשבוע הקרוב הוא הכי מוצלח? • כ"ו בסיון • צפו (יהדות)
הסגולה היומית: איך נינצל מנזקים? • צפוהסגולה היומית: איך נינצל מנזקים? • צפוהרב עידו וובר
הרב עידו וובר בפינה יומית ב"כיכר השבת" - מה הסגולה המיוחדת של היום הזה, מה האירוע ההיסטורי שאירע בו, מה אנחנו לומדים מהיום הזה ולמה הוא מסוגל? // כ"ה בסיון • צפו (יהדות)
הסגולה היומית: כך תפקדנה כל העקרות • צפוהסגולה היומית: כך תפקדנה כל העקרות • צפוהרב עידו וובר
הרב עידו וובר בפינה יומית ב"כיכר השבת" - מה הסגולה המיוחדת של היום הזה, מה האירוע ההיסטורי שאירע בו, מה אנחנו לומדים מהיום הזה ולמה הוא מסוגל? // כ"ד בסיון • צפו (יהדות)
הסגולה היומית: כך תתבטלנה כל הגזירות הרעות • צפוהסגולה היומית: כך תתבטלנה כל הגזירות הרעות • צפוהרב עידו וובר2
הרב עידו וובר בפינה יומית ב"כיכר השבת" - מה הסגולה המיוחדת של היום הזה, מה האירוע ההיסטורי שאירע בו, מה אנחנו לומדים מהיום הזה ולמה הוא מסוגל? // כ"ג בסיון • צפו (יהדות)
הסגולה היומית: כך נינצל מכל הצרות שבעולם - בפעולה אחת • צפוהסגולה היומית: כך נינצל מכל הצרות שבעולם - בפעולה אחת • צפוהרב עידו וובר
הרב עידו וובר בפינה יומית ב"כיכר השבת" - מה הסגולה המיוחדת של היום הזה, מה האירוע ההיסטורי שאירע בו, מה אנחנו לומדים מהיום הזה ולמה הוא מסוגל? // כ"ב בסיון • צפו (יהדות)
הסגולה היומית: המצווה שתחשב לנו כתרי"ג מצוות • צפוהסגולה היומית: המצווה שתחשב לנו כתרי"ג מצוות • צפוהרב עידו וובר4
הרב עידו וובר בפינה יומית ב"כיכר השבת" - מה הסגולה המיוחדת של היום הזה, מה האירוע ההיסטורי שאירע בו, מה אנחנו לומדים מהיום הזה ולמה הוא מסוגל? // כ"א בסיון • צפו (יהדות)
הסגולה היומית: כך נזכה לאריכות ימים ושלום בית • צפוהסגולה היומית: כך נזכה לאריכות ימים ושלום בית • צפוהרב עידו וובר
הרב עידו וובר בפינה יומית ב"כיכר השבת" - מה הסגולה המיוחדת של היום הזה, מה האירוע ההיסטורי שאירע בו, מה אנחנו לומדים מהיום הזה ולמה הוא מסוגל? // כ' בסיון • צפו (יהדות)
הסגולה השבועית: כל מה שצריך לדעת על השבוע הקרובהסגולה השבועית: כל מה שצריך לדעת על השבוע הקרובהרב עידו וובר4
הרב עידו וובר בפינה שבועית ב"כיכר השבת" - מה הסגולה המיוחדת של השבוע, מה האירועים המרכזיים שיהיו בו ואיזה יום בשבוע הקרוב הוא הכי מוצלח? • י"ט בסיון • צפו (יהדות)
הסגולה היומית: כך נינצל מרוחות רעות • צפוהסגולה היומית: כך נינצל מרוחות רעות • צפוהרב עידו וובר
הרב עידו וובר בפינה יומית ב"כיכר השבת" - מה הסגולה המיוחדת של היום הזה, מה האירוע ההיסטורי שאירע בו, מה אנחנו לומדים מהיום הזה ולמה הוא מסוגל? // י"ז בסיון • צפו (יהדות)
הסגולה היומית: כך נזכה לשפר את הזיכרון • צפוהסגולה היומית: כך נזכה לשפר את הזיכרון • צפוהרב עידו וובר1
הרב עידו וובר בפינה יומית ב"כיכר השבת" - מה הסגולה המיוחדת של היום הזה, מה האירוע ההיסטורי שאירע בו, מה אנחנו לומדים מהיום הזה ולמה הוא מסוגל? // ט"ז בסיון • צפו (יהדות)
הסגולה היומית: כך נזכה לרפואה שלימה • צפוהסגולה היומית: כך נזכה לרפואה שלימה • צפוהרב עידו וובר
הרב עידו וובר בפינה יומית ב"כיכר השבת" - מה הסגולה המיוחדת של היום הזה, מה האירוע ההיסטורי שאירע בו, מה אנחנו לומדים מהיום הזה ולמה הוא מסוגל? // ט"ו בסיון • צפו (יהדות)

הסגולה היומית - עם הרב עידו וובר

הרב עידו וובר בפינה יומית ב"כיכר השבת" עם כל הסגולות המיוחדות שכדאי שתדעו בכל יום

עדכונים
כיכר facebook