התפארת שבתורה / הרב אברהם בליקשטייןהתפארת שבתורה / הרב אברהם בליקשטיין
ד' בסיון תשעח | 18.05.18
מה עומק המשא ומתן שבין המלאכים לבין משה רבנו? וכי היה למלאכים איזושהי הוה אמינא שהם יכולים לקבל את התורה? סודו וחשיבותו של חג השבועות - חג מתן תורה (חג השבועות)

שבועות

שבועות בכיכר השבת - מאמרים הלכתיים ותורניים על חג מתן תורה. ערוץ מיוחד על כל מה שקורה בחג וכמובן שמחת לימוד התורה בישיבות ובבית הכנסת

עדכונים
כיכר facebook