פינתו של הגר"ש אליטוב: שיחה לשמחת תורהפינתו של הגר"ש אליטוב: שיחה לשמחת תורהכיכר השבת
מדי שבוע ב"כיכר השבת", מוגשת לכם פינתו השבועית של הגאון רבי שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית, בענייני פרשת השבוע • והשבוע: שיחה לשמחת תורה (יהדות)
פינתו של הגר"ש אליטוב: שמחת ראש השנהפינתו של הגר"ש אליטוב: שמחת ראש השנהכיכר השבת
מדי שבוע ב"כיכר השבת", מוגשת לכם פינתו השבועית של הגאון רבי שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית, בענייני פרשת השבוע • והשבוע: שמחת ראש השנה וחווית האדם (יהדות)
פינתו של הגר"ש אליטוב:  הגבולות של עם ישראלפינתו של הגר"ש אליטוב: הגבולות של עם ישראלכיכר השבת1
מדי שבוע ב"כיכר השבת", מוגשת לכם פינתו השבועית של הגאון רבי שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית, בענייני פרשת השבוע • והשבוע: הגבולות של עם ישראל (יהדות)
פינתו של הגר"ש אליטוב: אני לדודיפינתו של הגר"ש אליטוב: אני לדודיכיכר השבת
מדי שבוע ב"כיכר השבת", מוגשת לכם פינתו השבועית של הגאון רבי שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית, בענייני פרשת השבוע • והשבוע:אני לדודי (יהדות)
פינתו של הגר"ש אליטוב: אברהם היה ענקפינתו של הגר"ש אליטוב: אברהם היה ענקכיכר השבת4
מדי שבוע ב"כיכר השבת", מוגשת לכם פינתו השבועית של הגאון רבי שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית, בענייני פרשת השבוע • והשבוע: אברהם היה ענק (יהדות)
פינתו של הגר"ש אליטוב: יָפְיָפִיתָ מִבְּנֵי אָדָםפינתו של הגר"ש אליטוב: יָפְיָפִיתָ מִבְּנֵי אָדָםכיכר השבת
מדי שבוע ב"כיכר השבת", מוגשת לכם פינתו השבועית של הגאון רבי שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית, בענייני פרשת השבוע • והשבוע: יָפְיָפִיתָ מִבְּנֵי אָדָם (יהדות)
פינתו של הגר"ש אליטוב: ואתם הדבקיםפינתו של הגר"ש אליטוב: ואתם הדבקיםכיכר השבת
מדי שבוע ב"כיכר השבת", מוגשת לכם פינתו השבועית של הגאון רבי שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית • הציבור נקרא להתפלל לרפואת: הרב חיים שמעון גד בן שושנה • צפו (יהדות)
פינתו של הגר"ש אליטוב: קץ הגלותפינתו של הגר"ש אליטוב: קץ הגלותכיכר השבת
מדי שבוע ב"כיכר השבת", מוגשת לכם פינתו השבועית של הגאון רבי שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית, בענייני פרשת השבוע • והשבוע: קץ הגלות (יהדות)
פינתו של הגר"ש אליטוב: פנימיות ודביקות חבריםפינתו של הגר"ש אליטוב: פנימיות ודביקות חבריםכיכר השבת
מדי שבוע ב"כיכר השבת", מוגשת לכם פינתו השבועית של הגאון רבי שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית, בענייני פרשת השבוע • והשבוע: פנימיות ודביקות חברים (יהדות)
פינתו של הגר"ש אליטוב:  דוד המלך והתהיליםפינתו של הגר"ש אליטוב: דוד המלך והתהיליםכיכר השבת
מדי שבוע ב"כיכר השבת", מוגשת לכם פינתו השבועית של הגאון רבי שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית, בענייני פרשת השבוע • והשבוע: דוד המלך והתהילים (יהדות)
פינתו של הגר"ש אליטוב: הידיים ידי עשופינתו של הגר"ש אליטוב: הידיים ידי עשוכיכר השבת1
מדי שבוע ב"כיכר השבת", מוגשת לכם פינתו השבועית של הגאון רבי שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית, בענייני פרשת השבוע • והשבוע: הידיים ידי עשו (יהדות)
פינתו של הגר"ש אליטוב: צדק, ענווה ואמתפינתו של הגר"ש אליטוב: צדק, ענווה ואמתכיכר השבת
מדי שבוע ב"כיכר השבת", מוגשת לכם פינתו השבועית של הגאון רבי שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית, בענייני פרשת השבוע • והשבוע: צדק, ענווה ואמת (יהדות)
פינתו של הגר"ש אליטוב: אהבת ישראל זאת הברכהפינתו של הגר"ש אליטוב: אהבת ישראל זאת הברכהכיכר השבת1
מדי שבוע ב"כיכר השבת", מוגשת לכם פינתו השבועית של הגאון רבי שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית, בענייני פרשת השבוע • והשבוע: אהבת ישראל זאת הברכה (יהדות)
פינתו של הגר"ש אליטוב: ואהבת לרעך כמוךפינתו של הגר"ש אליטוב: ואהבת לרעך כמוךכיכר השבת3
מדי שבוע ב"כיכר השבת", מוגשת לכם פינתו השבועית של הגאון רבי שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית, בענייני פרשת השבוע • והשבוע: ואהבת לרעך כמוך (יהדות)
הכנה למתן תורה עם הגר"ש אליטוב • צפוהכנה למתן תורה עם הגר"ש אליטוב • צפוכיכר השבת6
מדי שבוע ב"כיכר השבת", מוגשת לכם פינתו השבועית של הגאון רבי שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית, בענייני פרשת השבוע • והשבוע: הכנה למתן תורה (יהדות)

כיכר לשבת - עם הרב שמעון אליטוב

שיחות על פרשת השבוע מהרב שמעון אליטוב. מידי שבוע מביא אתר כיכר השבת, שיחה שבועית על פרשת השבוע תוך התייחסות אקטואלית לענייני השעה

כיכר facebook