"זכרון דברים" מסמך מחייב או המלצה? צפו"זכרון דברים" מסמך מחייב או המלצה? צפוישי כהן
ראש אבות בתי הדין בתל אביב, הגאון רבי זבדיה כהן, מגיש דיון הלכתי המתקשר לפרשת השבוע • והשבוע: התוקף ההלכתי של "זכרון דברים " על פי ההלכה • צפו (יהדות)
ראב"ד תל אביב בוורט מיוחד לחג הסוכותראב"ד תל אביב בוורט מיוחד לחג הסוכותישי כהן
ראש אבות בתי הדין בתל אביב, הגאון רבי זבדיה כהן, מגיש דיון הלכתי המתקשר לפרשת השבוע • והשבוע: וורט מיוחד לחג הסוכות • צפו (יהדות)
לקח אתרוג לבדיקה ופסלו, חייב לשלם למוכר?לקח אתרוג לבדיקה ופסלו, חייב לשלם למוכר?ישי כהן2
ראש אבות בתי הדין בתל אביב, הגאון רבי זבדיה כהן, מגיש דיון הלכתי המתקשר לפרשת השבוע • והשבוע: הלוקח אתרוג לשאול מורה הוראה ונפסל בדרך, חייב לשלם? • צפו (יהדות)
משפט והלכה: כפרה על מחשבה רעה. צפומשפט והלכה: כפרה על מחשבה רעה. צפוישי כהן2
ראש אבות בתי הדין בתל אביב, הגאון רבי זבדיה כהן, מגיש דיון הלכתי המתקשר לפרשת השבוע • והשבוע: כפרה על מחשבה רעה • צפו (יהדות)
משפט והלכה: חייב בדיני שמים חיוב או מצווהמשפט והלכה: חייב בדיני שמים חיוב או מצווהישי כהן
ראש אבות בתי הדין בתל אביב, הגאון רבי זבדיה כהן, מגיש דיון הלכתי המתקשר לפרשת השבוע • והשבוע: חייב בדיני שמים חיוב או מצווה • צפו (יהדות)
מתי עדיף לערוך ברית מילה? בבוקר או בצהרייםמתי עדיף לערוך ברית מילה? בבוקר או בצהרייםישי כהן1
ראש אבות בתי הדין בתל אביב, הגאון רבי זבדיה כהן, מגיש דיון הלכתי המתקשר לפרשת השבוע • והשבוע: מתי עדיף לערוך ברית מילה? בבוקר או בצהריים • צפו (יהדות)
שבעה טעמים מדוע אסור לשאת היום  אישה שנייהשבעה טעמים מדוע אסור לשאת היום אישה שנייהישי כהן16
ראש אבות בתי הדין בתל אביב, הגאון רבי זבדיה כהן, מגיש דיון הלכתי המתקשר לפרשת השבוע • והשבוע: חרם רבנו גרשום - שבעה טעמים מדוע אסור לשאת היום אישה שנייה • צפו (יהדות)
פינתו של ראב"ד ת"א: לפנים משורת הדין על פי התורהפינתו של ראב"ד ת"א: לפנים משורת הדין על פי התורהישי כהן2
ראש אבות בתי הדין בתל אביב, הגאון רבי זבדיה כהן, מגיש דיון הלכתי המתקשר לפרשת השבוע • והשבוע: "וְשָׁפְטוּ אֶת הָעָם מִשְׁפַּט צֶדֶק", לפנים משורת הדין על פי התורה • צפו (יהדות)
פינתו של ראב"ד ת"א: הפוליגרף על פי ההלכהפינתו של ראב"ד ת"א: הפוליגרף על פי ההלכהישי כהן9
ראש אבות בתי הדין בתל אביב, הגאון רבי זבדיה כהן, מגיש דיון הלכתי המתקשר לפרשת השבוע • והשבוע: "וְדָרַשְׁתָּ וְחָקַרְתָּ וְשָׁאַלְתָּ הֵיטֵב", הפוליגרף על פי ההלכה • צפו (יהדות)
הלכה מהפרשה: פינתו של ראב"ד ת"א הגר"ז כהןהלכה מהפרשה: פינתו של ראב"ד ת"א הגר"ז כהןישי כהן9
ראש אבות בתי הדין בתל אביב, הגאון רבי זבדיה כהן, מגיש דיון הלכתי המתקשר לפרשת השבוע • והשבוע: "השמר לך פן תשכח את ה' אלוקיך", שיכחה בדיני ממונות • צפו (יהדות)

משפט והלכה - הגאון רבי זבדיה כהן

פינה מיוחדת, על משפט והלכה, עם הפוסק הגאון רבי זבדיה כהן

כיכר facebook